Consument werkt niet mee aan oplossing van het geschil en houdt, gelet op de geringe onvolkomenheden, een disproportioneel deel van het nog te betalen bedrag achter.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Klacht    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 89981

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 maart 2014 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van binnenschilderwerk overeenkomstig de herziene offerte d.d. 26 februari 2014 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.060,–. Een oplevering heeft plaatsgevonden op 14 juni 2014. De consument heeft op 21 april 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
De consument heeft een bedrag van € 4.272,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het schilderwerk is niet deugdelijk uitgevoerd. Het is slordig, streperig. Er is slecht gegrond en geplamuurd en slecht voorbewerkt. Het schilderwerk oogt stoffig, schraal en vertoont schuurkringen van de gebruikte machines. Bij brief van 9 juli 2014 heeft de consument de ondernemer in gebreke gesteld en een termijn gegeven van 14 dagen om de klachten op te lossen. De ondernemer heeft daar geen gevolg aan gegeven.

Er is sprake van minderwerk tot een bedrag van € 130,30, omdat in de badkamer de omlijsting/vensterbank/ betimmering niet is geschilderd (€ 42,87) en in de keuken idem (€ 60,22) en de plinten (€ 27,21).

Bij het verwijderen van beschermmateriaal van de trap is gebleken dat hele vellen verf los kwamen van de trap. Op elke traptree laat de verf los. Deze heeft niet gehecht. De consument vraagt zich af hoe het nu is gesteld met de hechting van het overige schilderwerk.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Op 20 augustus hebben we de ondernemer de tijd gegeven tot 28 augustus om herstelwerk uit te voeren. Op 13 juni bestond al een verschil van mening over de kwaliteit van het schilderwerk. We hebben nog voorgesteld om begin september bij elkaar te komen, maar dat heeft de ondernemer afgewezen.

Voor de trap is een goede, zelfklevende afdekfolie gebruikt. Ik heb delen van de verwijderde folie meegenomen en laat die aan u zien. De ondernemer heeft de verticale delen van de trap geschilderd, maar ook de treden. Ook op delen van het verticale werk heeft de verf losgelaten. De folie is in augustus op de trap aangebracht, toen ze met de badkamer zijn begonnen, en heeft tot februari op de trap gezeten.

Ik wijs u nog op een foto die ik u laat zien en waarop het gebruikte materiaal staat afgebeeld. U ziet daarop ook blikken verf op terpentinebasis staan. Het is dus niet zo dat de schilder alleen watergedragen verf heeft gebruikt. Op een watergedragen grondverf kun je niet aflakken met verf op terpentinebasis. Dan laat de toplaag los. Dat lijkt ons de reden waarom de verf op de trap heeft losgelaten en ik vraag me af of dat ook niet gaat gebeuren met de verf op andere delen van het schilderwerk, omdat ik niet weet op welke plekken deze combinatie van watergedragen verf en verf op terpentinebasis nog meer is gebruikt. Als de ondernemer beweert dat hij een watergedragen primer en watergedragen lakken heeft gebruikt, dan toont de foto aan dat dat niet zo is.

Het schilderwerk is op advies van de ondernemer met de kwast uitgevoerd. Volgens hem was dat mooier in oude huizen, omdat de verf dan mooier vloeit. We hebben het schilderwerk niet beoordeeld met een zaklamp van 500 W. Het was een lamp van 600 Lumen, wat neerkomt op 55 W.

Ik merk tot slot nog op dat de ondernemer drie jaar garantie geeft op het schilderwerk. Op de site van de branchevereniging heb ik gezien dat vier jaar de norm is. Voorts heeft de ondernemer foto’s van ons huis op zijn eigen bedrijfssite gezet, zonder dat wij daar toestemming voor hebben gegeven. Door het gedoe met het schilderwerk heeft de renovatie van de woning vertraging opgelopen, waardoor het pas later geschikt was voor de verhuur.

De consument verlangt de beoordeling van het werk door een onafhankelijk deskundige.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het werk is overeenkomstig de toepasselijke verftechnische adviezen uitgevoerd. De opdracht is verstrekt nadat een proefdeur was opgezet en goedgekeurd door de consument. Vervolgens is eerst het schilderwerk volledig in de voorlak gezet door een schilder met ruime ervaring op het gebied van binnenschilderwerk en restauratiewerk. Op een aantal plaatsen werd de ondergrond afgekeurd. De ondernemer heeft vervolgens aangegeven dat, wanneer de ondergrond echt strak moest zijn, er twee maal geplamuurd moest worden. Dat wilde de consument niet, omdat dat te duur zou worden.

Na het aflakken was de consument niet tevreden. Van een aantal onderdelen is vervolgens aangegeven dat de ondernemer die opnieuw zou behandelen. Dat betrof een kastdeur in een slaapkamer, een overloopdeur en een spant. Vervolgens heeft de consument nagelaten om de derde en vierde factuur te betalen. De consument wilde het schilderwerk laten onderzoeken en de ondernemer heeft toen een deskundige voorgesteld van de fabrikant van de gebruikte verf. Daar wilde de consument niet mee instemmen en toen heeft de ondernemer de zaak ter incasso uit handen gegeven.

De ondernemer is van mening dat het schilderwerk deugdelijk is uitgevoerd en er ook mooi uitziet. De consument heeft gekozen voor een afwerking in hoogglans en dan zie je nu eenmaal meer van de ondergrond dan bij een afwerking in zijdeglans. De consument is daarvoor gewaarschuwd: voor een strakke afwerking van alle naadjes was twee maal plamuren en het gebruik van zijdeglans lak nodig. Daar wilde de consument echter niet voor kiezen.

Naar aanleiding van de aanvullende klacht van de consument over diens bevindingen ten aanzien van de trap merkt de ondernemer nog op dat de beschermfolie is vastgezet met een tape die een veel te grote kleefkracht had. Als dat plakband te lang blijft zitten, levert dat problemen op voor het schilderwerk. De folie heeft van eind augustus tot begin februari op de trap gelegen.

Daarnaast merkt de ondernemer op dat het schilderen van de traptreden niet was inbegrepen in de offerte, zodat hij daar ook niet verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

Het werk is één keer gegrond met een watergedragen primer, één keer voorgelakt en vervolgens afgelakt. Voor het voorlakken en aflakken is dezelfde verf gebruikt.

Dat de proefdeur is overgeschilderd, komt doordat de kleurstelling is veranderd. Voor de kwaliteit van het werk maakt het niet uit welke schilder de deur heeft geschilderd. Op instructie van de consument is het werk uitgevoerd met een kwast, hoewel het gebruik van een roller voor sommige onderdelen veel mooier zou zijn geweest.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Op 14 juni 2014 heeft de oplevering plaatsgevonden. We hebben toen ruim twee uur naar het schilderwerk gekeken. Ik heb daarbij een aantal punten genoteerd die nog bijgewerkt moesten worden. De afspraak is toen gemaakt om dat na de vakantie te doen. Vervolgens heeft de consument dat afgezegd, omdat een aannemer kwam om de badkamer te renoveren. Vervolgens is het herstelwerk er niet meer van gekomen. Er is nog wel een aantal keren gevraagd wanneer we konden komen, maar de consument kwam elke keer weer met nieuwe punten. Uiteindelijk heb ik voorgesteld dat de derde termijn van de factuur betaald zou worden en dat we een deskundige van de verffabrikant zouden laten komen om het werk te beoordelen. Ik had op dat moment nog de helft van het verschuldigde bedrag open staan. De consument wilde uiteindelijk niet betalen en wilde ook niet instemmen met een beoordeling door een medewerker van de verffabrikant. De consument wilde op 8 september nog eens bij elkaar komen om naar het werk te kijken, maar de oplevering had in juni al plaatsgevonden en dat vond ik voldoende. Toen heb ik mijn facturen ter incasso uit handen gegeven.

Naar aanleiding van het rapport kan ik nog zeggen dat het de consument was die wilde dat het schilderwerk met een kwast zou worden uitgevoerd. Met hoogglans zie je dan wat meer strepen, zeker met watergedragen lakken. Die drogen zeer snel. Ons advies met dat type lakken is altijd om en roller te gebruiken.

Als er bij de oplevering punten worden geconstateerd, wil ik de kans krijgen om die te herstellen. Die kans is mij niet geboden. Ten aanzien van de krimpscheuren kan ik u zeggen dat de c.v.- radiator tegen de betimmering aan zit. Dan krijg je veel en grote temperatuurverschillen en gaat het hout werken. Dan krijg je dit soort barsten. Maar ik heb garantie gegeven, dus wil ik ook daar best nog eens naar kijken. Als er wat is, moet de consument dat melden. Dan komen wij dat oplossen.

Ten aanzien van de foto met de materialen kan ik u zeggen dat je in zo’n oud huis geregeld ossenbloedplamuur tegenkomt. Dat krijg je niet dekkend weggewerkt met watergedragen grondverf. Die plekken moet je isoleren en dan moet je afwijken van watergedragen verf.

Ten aanzien van de trap merk ik op dat in de offerte de liggende delen van de treden niet waren opgenomen. Ik merk ook op dat de consument kennelijk zelfklevende afplakfolie heeft gebruikt, die zij van augustus tot februari op de trap heeft laten zitten die, mag ik aannemen gebruikt is. Ik heb de trap helemaal kaal gemaakt, 2 maal in de grondverf gezet en afgelakt. Als de consument vervolgens de trap niet laat uitharden, maar de verse verflaag meer dan een half jaar afsluit met zelfklevende folie, dan is daar geen enkele verflaag tegen bestand. Overigens heb ik voor die trap ook geen rekening gestuurd.

Bij de beoordeling van het schilderwerk gaat het om het eindresultaat. Het klopt dat ik een foto van dit werk op mijn site heb gezet. Dat komt omdat ik trots was op het resultaat wat we hier hadden bereikt. Op de foto is niet herkenbaar waar de foto is gemaakt en dat staat ook niet op de site. Er staan geen personen op. Dan mag ik die foto ook gewoon gebruiken.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Fabrikant gebruikt materiaal:
• Sikkens en voor de grondverf deels Sigma;
• reparatie en vulmiddelen van, Woodfield, Janssen, Sika en Sikkens;
• toegepast fabrikaat: als voor- en aflak op de houten onderdelen is Rubbol BL Rezisto High gloss toegepast, een watergedragen hoogglans op basis van watergedragen alkydemulsie.

Systeemomschrijving (bijvoorbeeld verfsysteem, gevolgde werkwijze):
Voor het houtwerk is de werkomschrijving WH23 geadviseerd:
– Gebarsten, gebladderde en niet goed hechtende verflagen verwijderen;
– Niet intacte kitvoeg verwijderen;
– Gehele ondergrond schuren en opzuiveren;
– Kaal gekomen houtwerk gronden met watergedragen primer;
– Beschadigingen e/o openstaande verbindingen repareren;
– Niet intacte kitvoegen herstellen met Sikaflex;
– buiten beschouwing Gehele ondergrond gronden met watergedragen primer;
– Na voldoende droging afschilderen met Sikkens Rubbol BL Rezisto High gloss.

Tijdens de beoordeling van het uitgevoerde schilderwerk gaf de ondernemer aan dat het gehele werk is voorgelakt en vervolgens afgelakt met Sikkens Rubbol BL Rezisto High gloss. Er zou dus een extra laag zijn aangebracht wat de deskundige niet heeft kunnen beoordelen. Tijdens de tussentijdse beoordeling van partijen wordt gesproken over de beoordeling van de voorlak waarop vervolgens de aflak zou worden aangebracht.

Bij de beoordeling is alleen het schilderwerk op de houten onderdelen betrokken. Het schilderwerk aan de plafonds en wanden is overgeslagen omdat hier geen klachten over zijn.

Betreft binnenschilderwerk aan de houten onderdelen van de (boven)woning op de eerste en tweede etage. De proefdeur bevindt zich op de tweede verdieping en geeft toegang tot de zolderetage. Het schilderwerk van deze proefdeur is door de opdrachtgever goedgekeurd, waarna het werk gegund is. Tijdens de rondgang werd duidelijk dat de deur echter nog een keer is afgeschilderd. De oorspronkelijke referentie is dus niet meer aanwezig. De deskundige is echter van oordeel dat deze deur voor hem een goede referentie is voor het overige uitgevoerde schilderwerk.

Binnenschilderwerk slaapkamer op de tweede verdieping
Kozijnhout, omlijsting, vensterbank, plinten, spanten, paneeldeur en vlakke kastdeur.
Het schilderwerk van het kozijnhout, omlijsting, plinten en vensterbank is naar behoren uitgevoerd. Het verfsysteem is voldoende dekkend, heeft een goede glans en acceptabele vloeiing. De vensterbank vertoont een gerepareerde verbinding die is gebarsten, waarschijnlijk als gevolg van temperatuur- en/of vochtwisselingen.

Het schilderwerk van het dakspant vertoont wat onregelmatigheden. Dat geldt ook voor de vlakke kastdeur waar de machineslag van de schuurmachine zichtbaar is (kringen). Het schilderwerk van de paneeldeur aan de binnen- en buitenzijde vertoont vooral op de terugliggende panelen zichtbare kwaststrepen. De hoeken van de bossingen/panelen vertonen kleine onregelmatigheden. De glaslatten van de deur zijn niet geheel strak, maar gezien de ouderdom van de bouwoorspronkelijke situatie, is dit naar oordeel van de deskundige acceptabel.

Binnenschilderwerk studeerkamer op de tweede verdieping
Het schilderwerk aan het kozijnhout is naar behoren uitgevoerd. Dekking, vloeiing en glans zijn voldoende tot goed. Het schilderwerk van de paneeldeuren is min of meer vergelijkbaar met dat van de slaapkamer: zichtbare kwaststrepen en kleine oneffenheden in de hoeken van de bossingen en bij de glaslatten.

Binnenschilderwerk hal, overloop en trap naar tweede verdieping en trap naar eerste verdieping
Het schilderwerk aan het kozijnhout, plinten, trapbomen, muurplank is naar behoren uitgevoerd. Ook hier is de dekking, glans en vloeiing voldoende tot goed. Een enkele vuilinsluiting en/of oneffenheid is zichtbaar maar volgens de deskundige zijn deze niet storend. De traptreden zijn geschilderd en afgedekt met plastic waardoor ze deels aan het oog onttrokken worden en derhalve niet goed beoordeeld konden worden. De aftimmerplank naast de trap vertoont wat hinderlijke vuilinsluitingen.

Het schilderwerk van de geprofileerde traphekken vertoont onregelmatigheden in de ondergrond. Bij het gebruik van een felle zaklamp (600lum) zijn deze zichtbaar. De deskundige gebruikt tijdens de beoordeling echter geen felle zaklamp, maar beoordeelt het werk bij normale belichting op een afstand van 1 meter. De oneffenheden hadden plaatselijk wat beter geschuurd kunnen worden, maar geheel wegschuren is niet mogelijk. Eerder moet dan gebruik gemaakt worden van plamuur die in 1 à 2 lagen zou moeten worden aangebracht om het werk volledig strak te zetten. Het toepassen van 1 à 2 plamuurlagen is echter niet in de opdracht opgenomen.

Het schilderwerk aan de paneeldeuren vertoont zichtbare kwaststrepen en enkele kleine oneffenheden in de hoeken van de bossingen/panelen. De uitvoering is ook hier vergelijkbaar met het werk van de slaapkamer en studeerkamer. De meterkastdeur betreft een vlakke deur met enkele vuilinsluitingen.
De binnenzijde van de hardhouten buitendeur is transparant afgeschilderd. De vulling van de vernis is, in vergelijk met de vernis aan de buitenzijde, veel minder vol. Omdat het ook hier een watergedragen verfproduct betreft, is de vulkracht van dit product niet vergelijkbaar met een traditionele oplosmiddelrijke vernis zoals die aan de buitenzijde van de deur is toegepast.

Binnenschilderwerk woonkamer, eetkamer en keuken op eerste verdieping
Het schilderwerk aan het kozijnhout, plinten, vensterbanken en balkondeuren is naar behoren uitgevoerd. Ook hier dekt de verf goed, heeft voldoende vloeiing en een goede glansgraad. Bij de balkondeuren zijn de afdrukken van het oude beslag nog zichtbaar. De schilder ging ervan uit dat het beslag zou worden teruggeplaatst. Omdat er ander deurbeslag wordt toegepast, zal de deur bijgewerkt moeten worden.

In de betimmering net boven een radiator is een gerepareerde verbinding gebarsten. Omdat dit onderdeel direct boven de verwarming is gelegen, betreft het hier warmtebelasting met krimp als gevolg.
De paneeldeuren vertonen ook hier zichtbare kwaststrepen, die door het invallende zonlicht hinderlijk zichtbaar zijn. In de deur naar de eetkamer zitten vingerafdrukken. Kleine oneffenheden in de hoeken van de panelen en bossingen zijn zichtbaar. In het schilderwerk van een kastdeur zijn aanzetten en oneffenheden zichtbaar. Het schilderwerk van de rechter schuifdeur vertoont enkele oneffenheden en aanzetten.

Enkele onderdelen van de badkamer en keuken zijn nog niet geschilderd en daarom niet betrokken bij de beoordeling. Dat geldt ook voor de hardhouten trapleuningen.

Op basis van de bevindingen van de deskundige moeten de volgende onderdelen hersteld worden.
• de kastdeur en het spant van de slaapkamer op de tweede verdieping bijwerken en overschilderen;
• de barstvorming in de vensterbank herstellen en in gelijke delen afschilderen;
• de kastdeur van de eetkamer, de deur van de eetkamer, de balkondeur en de schuifdeuren plaatselijk bijwerken en in zijn geheel overschilderen;
• de aftimmerplank naast de trap naar de eerste etage bijwerken en in zijn geheel overschilderen;
• de baluster van het traphek op de eerste verdieping plaatselijk bijwerken en in afgeronde delen overschilderen;

Het overschilderen van de paneeldeuren met de kwast is geen optie, omdat dan opnieuw zichtbare kwaststrepen zullen ontstaan. De relatief korte opentijd van de Rubbol BL Rezisto High gloss (4 tot 5 min bij 20º C en een RV 65%) noodzaakt tot een zeer snelle verwerking. Het besnijden van glaslatten en bossingen vraagt relatief veel tijd waardoor de verf sneller zal aantrekken en minder kan vloeien. Sikkens adviseert voor het verwerken van de Rubbol BL Rezisto High gloss op grote vlakken gebruik te maken van een viltlakroller, eventueel nagerold met een schuimroller. De opdrachtgever zou kunnen overwegen om opdracht te geven om alle paneeldeuren over te lakken waarbij gebruik gemaakt wordt van een lakroller. Men zou eerst een proefdeur kunnen uitvoeren om het eindresultaat te beoordelen. Een mogelijk lichte rolstructuur blijft echter ook bij het gebruik van een rolborstel zichtbaar.

De kosten voor het herstel schatten we op € 750,– inclusief BTW, waarvan 2 mandagen van 7 uur aan arbeid (€  665,–) en een post materiaal van € 85,–. Wanneer de opdrachtgever mocht besluiten om alle paneeldeuren over te laten schilderen, dan betreft dit een investering voor arbeid en materiaal van ongeveer € 1.800,– inclusief BTW.

Tot slot merkt de deskundige nog het navolgende op.
Bij binnenschilderwerk mogen geen oplosmiddelrijke verven meer worden toegepast. De traditionele (lak)verven bevatten te veel oplosmiddel wat schadelijk was voor het milieu en de verwerker.
Schildersbedrijven maken daarom gebruik van minder milieubelastende verven, veelal watergedragen producten. De aannemer heeft om die reden gekozen voor Rubbol BL Rezisto High gloss, een watergedragen verf op basis van alkyd-emulsie.

Deze verven laten zich goed verwerken maar door hun korte opentijd drogen ze snel en vloeien daardoor minder goed uit. Op kleine vlakken zoals kozijnen e.d. kunnen deze verven goed met de kwast worden aangebracht. De verf wordt relatief snel verwerkt en de verf kan daardoor voldoende vloeien. Bij grotere vlakken heeft men meer tijd nodig om de verf aan te brengen en kiest men voor rolborstel verwerking in plaats van de kwast. Met een rolborstel kan men veel sneller de verf verdelen op grotere vlakken zonder dat daarbij kwaststrepen zullen ontstaan. Een lichte rolstructuur zal echter wel zichtbaar kunnen zijn.

Naar oordeel van de deskundige is het uitgevoerde binnenschilderwerk in zijn algemeenheid naar behoren en conform de opdracht uitgevoerd. De vastgestelde tekortkomingen zullen in het werk hersteld moeten worden. Omdat het werk nog niet definitief is afgerond en enkele onderdelen nog moeten worden uitgevoerd ontbreekt een eindoordeel.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt die tot de hare. Redenen waarom zijn bevindingen of conclusies ten aanzien van de uitvoering of het resultaat van het schilderwerk onjuist zouden zijn, zijn de commissie niet gebleken. Uit zijn rapport blijkt dat het schilderwerk over het algemeen naar behoren is uitgevoerd. Voorts volgt uit de verklaring van de consument dat voor aanvang van het werk is gesproken over de wijze waarop de verf zou worden aangebracht en dat de consument ermee heeft ingestemd dat dat met een kwast zou gebeuren. In dat geval kan een lichte vorm van strepen niet altijd worden voorkomen, net zo min als bij verwerking met een roller voor 100% kan worden voorkomen dat de roller een licht patroon achterlaat op het schilderwerk. Dat beeld zal versterkt optreden bij het gebruik van hoogglans lakken, maar ook daarvoor geldt dat de materiaalkeuze door de consument is gemaakt. Voor zover het effect hinderlijk is vanwege lichtval merkt de commissie op dat naar de in de branche gebruikelijke norm schilderwerk niet beoordeeld moet worden onder condities van strijklicht. Dat het schilderwerk aan de paneeldeuren technisch niet deugdelijk is uitgevoerd en om die reden overgedaan zou moeten worden, kan de commissie niet aan het rapport van de deskundige ontlenen.

Voor zover de consument zich beklaagt over loslatende verflagen op de trap volgt uit de rapportage van de deskundige dat deze bij zijn bezoek nog was afgedekt met folie. De commissie is van oordeel dat de omstandigheid dat de verflaag bij het verwijderen van de folie heeft losgelaten niet hoeft te duiden op ondeugdelijk schilderwerk, nu de folie van augustus 2014 tot februari 2015 op de trap heeft gelegen, waarbij mag worden aangenomen dat de trap ondertussen gewoon is gebruikt. De commissie is van oordeel dat onder die omstandigheden (langdurige hechting van folie met een kleefmiddel op relatief vers schilderwerk, waarbij op de folie ook druk is uitgeoefend in de vorm van de normale belasting bij het gebruik van een trap) voorshands niet aannemelijk is dat een gebrek aan het schilderwerk als oorzaak voor het loslaten van de verf heeft te gelden.

In het algemeen merkt de commissie tot slot nog op dat uit de rapportage van de deskundige niet volgt dat het schilderwerk gebreken vertoont die een oorzaak vinden in het door elkaar gebruiken van verschillende materiaalsoorten.

Het staat vast dat bij oplevering van het schilderwerk een aantal punten zijn opgenomen die nog herstel behoefden. Ook de door de commissie ingeschakelde deskundige heeft nog wel een aantal onvolkomenheden geconstateerd. De commissie is gebleken dat de verhoudingen tussen partijen zich zodanig hebben ontwikkeld, mede door het achterhouden van een in verhouding tot de geconstateerde gebreken disproportioneel deel van de verschuldigde som, dat herstel van de gebreken door de ondernemer geen deugdelijke oplossing voor dit geschil meer biedt. Daarom zal de commissie bepalen dat de ondernemer de herstelkosten, zoals door de deskundige begroot, aan de consument dient te voldoen, waarna een eindafrekening kan plaatsvinden en partijen verder ieder huns weegs kunnen gaan.

Dat het herstelwerk dat nu nog moet worden uitgevoerd niet door de ondernemer wordt uitgevoerd, vindt naar het oordeel van de commissie een rechtvaardiging in de omstandigheid dat de consument in relatie tot de geconstateerde gebreken (herstelkosten € 750,– en bij het meenemen van de paneeldeuren € 2.550,–) een disproportioneel deel van het voor het werk verschuldigde bedrag niet heeft betaald, terwijl zij bovendien niet heeft meegewerkt aan een redelijk voorstel van de ondernemer om door het inschakelen van een deskundige van de verffabrikant tot een oplossing van het geschil te komen. Dat klemt in dit geval temeer, nu de consument in het klachtformulier aangeeft dat zij het schilderwerk door een onpartijdige deskundige wilde laten inspecteren. Dit – en deze procedure – zou wellicht niet nodig zijn geweest, wanneer de consument had ingestemd met het alleszins redelijke voorstel van de ondernemer. Onder de gegeven omstandigheden is de commissie dan van oordeel dat het betaalde klachtengeld voor rekening van de consument moet worden gelaten en de ondernemer niet gehouden is tot het betalen van een bijdrage in de kosten voor het behandelen van dit geschil.

Daarom wordt beslist als na te melden.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 750,–. Betaling kan plaatsvinden via verrekening met het depot.

Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 4.272,– als volgt verrekend. Aan de consument wordt betaald een bedrag van € 750,–. Aan de ondernemer wordt betaald een bedrag van € 3.522,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 10 maart 2015.