Consument wist dat zilver een zachtere metaalsoort is. De ringen zijn niet met voldoende zorg en zorgvuldigheid behandeld gelet op de ernst van de beschadigingen. Klacht ongegrond.

  • Home >>
  • Sieraden en Uurwerken >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sieraden en Uurwerken    Categorie: Beschadiging    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111206

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 9 maart 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een tweetal ringen voor de prijs van € 69,99.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Binnen een week zaten er op een paar kleine krasjes op een zilveren ring. Na twee maanden zat de zilveren ring onder de (diepe) krassen en groeven. Deze ringen lijkt uitzonderlijk boos te zijn, want er wordt verder niet onzorgvuldig met de ringen omgegaan zullen worden normaal gedragen en zouden niet zo mogen beschadigen bij bestaande woning zijn inmiddels drie steentjes uitgevallen. Die ring vertoont verder geen schade. Ik verlang ontbinding van de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ringen zijn bekeken door meerdere personen. De ringen hebben grote beschadigingen. Er is hier geen sprake van normale draagschade. Dit is ernstige draagschade.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft de ringen ter zitting nauwkeurig bekeken. Naar het oordeel van de commissie kan niet gezegd worden dat de ondernemer aan de consument een ondeugdelijk product heeft geleverd. Ter zitting erkende de consument te hebben geweten dat zilver een zachter metaalsoort is. Naar het oordeel van de commissie zijn de ringen en in het bijzonder de zilveren ring niet met voldoende zorg en zorgvuldigheid behandeld gelet op de ernst van de beschadigingen. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken op 4 oktober 2017