De beschrijving op basis waarvan klager via internet heeft geboekt geeft voldoende de aard van de accommodatie aan. Geen sprake van misleiding.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106022

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 mei 2016 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een eigen vervoerreis naar Loano, Italië voor vier personen en verblijf in een appartement op basis van logies in de periode van 18 tot en met 28 juli 2016 voor de som van € 1.562,67.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.
Klager heeft voordat de reis is geboekt contact gezocht met de reisorganisator omdat klager met twee pubers op vakantie zou gaan en hij minimaal drie aparte vertrekken wilde. Om hiervan zeker te zijn is telefonisch contact gezocht met de reisorganisator en telefonisch is verzekerd dat de boeking voldeed aan deze verwachting. Daarna is geboekt. Aangekomen in Italië bleek het niet het geval te zijn omdat er slechts een slaapkamer en een slaapbank was. Dit zou betekenen dat de zoon en dochter naast elkaar moesten slapen. Ter plekke heeft de accommodatie contact gezocht met de reisorganisator maar aangegeven werd dat zij als reisorganisator niets voor klager kon betekenen. Er is gezamenlijk naar een oplossing gezocht waarbij met bijbetalen van € 930,02 aparte studio’s zijn betrokken; niet naast elkaar maar op verschillende verdiepingen in het complex om zodoende een redelijke oplossing te kunnen vinden om in ieder geval van de vakantie te kunnen genieten. Direct na thuiskomst is de klacht ingediend bij de reisorganisator omdat voor veel te veel geld de vakanties is geboekt waar vooraf niet gekozen was maar gedwongen door omstandigheden gekozen moest worden.
Klager voelt zich ernstig misleid. Aangegeven wordt dat de reisorganisator in hun systemen geen registratie van contacten wordt gemaakt die voor de boeking van de reis tot stand is gekomen. Het telefoongesprek dat met reisorganisator is gevoerd waarin is aangegeven dat accommodatie aan de verwachtingen voldeed, is bij de reisorganisator niet geregistreerd.
Verzocht wordt een bedrag van € 930,–, als vergoeding toe te kennen.
Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.
Klager heeft de reis geboekt bij de reisorganisator. De accommodatie waar klager verbleef had slechts twee kamers en niet de drie kamers die klager wilde. De reisorganisator kan geen melding terugzien waarin genoteerd staat dat klager specifiek naar deze kenmerken gevraagd heeft. In de boeking staat geen preferentie en/of essentie vermeld op dit punt. De reisorganisator stelt niet voldoende op de hoogte te hebben kunnen zijn van de wensen van klager met betrekking tot drie vertrekken. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat klager zijn reis via internet heeft geboekt en dus duidelijk op de website van de reisorganisator heeft kunnen lezen wat hij boekte. Uit de beschrijving kan worden afgeleid dat het appartement voorzien is van een woonkamer met slaapgedeelte en een extra tweepersoonskamer. Klager had dus mogen verwachten dat de accommodatie over een extra slaapkamer zou beschikken. Indien het voor klager echt een dergelijk essentieel onderdeel van de reis zou zijn geweest, had het op zijn weg gelegen bij boeking hieraan meer prioriteit te geven.
Klager had op grond van artikel 19 lid 1A van de ANVR reisvoorwaarden zelf direct contact op moeten nemen met reisorganisator in Nederland. Dan zou de reisorganisator in de gelegenheid zijn gesteld de schade te herstellen dan wel deze tot een minimum te beperken. De reisorganisator is door klager dan ook niet voldoende in de gelegenheid gesteld het probleem waarmee klager blijkbaar kampte te verhelpen.
Tot slot stelt klager dat de dame van de receptie begreep dat het appartement klein is. Opgemerkt dient te worden dat klager de eerste en tevens de enige klant is die bij de accommodatie verschaffer geklaagd heeft over de faciliteiten en oppervlakte van het appartement.
Klager merkt op dat rekening moet worden gehouden met zijn klacht ter voorkoming van misleiding van andere gezinnen. Er zijn bij de boekingen van de zomer 2016 geen andere klachten over de oppervlakte of faciliteiten van het appartement ontvangen.
Klager heeft gedurende zijn gehele elfdaagse reis gewoon gebruik kunnen maken van alle beschreven faciliteiten van de appartementen waarvoor hij betaald heeft. Ter plaatse is restitutie ontvangen van het bij de reisorganisator geboekt appartement en gedurende het verblijf heeft klager niet geklaagd bij de reisorganisator. Een vergoeding van € 930,– acht de reisorganisator buiten proportie.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft als volgt overwogen.

De commissie meent dat de beschrijving op basis waarvan klager via internet heeft geboekt voldoende de aard van de accommodatie aangeeft. Van misleiding is geen sprake. Niet nagezien kan worden of er een nader telefoongesprek heeft plaatsgehad en wat de inhoud daarvan was. Het zou echter merkwaardig zijn als zou zijn medegedeeld dat er meer kamers zouden zijn dan is aangegeven. Mede gelet op de prijs en de tijd van het seizoen was er ook geen reden meer te verwachten. Ter plaatse is een oplossing gevonden en dat heeft ertoe geleid dat klager heeft moeten bijbetalen. Hij heeft echter ook een ruimere faciliteit kunnen genieten. Naar het oordeel van de commissie bestaat er geen reden om de reisorganisator tot een vergoeding te verplichten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 30 januari 2017