De commissie volgt de ondernemer in diens uitleg van de handgeschreven bijschrijving in de overeenkomst: waardebon geldt alleen voor courtage, niet bij intrekking opdracht.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Factuur    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0080-1

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer gehouden is een korting van € 500,– te geven.

Door de consument is een bedrag van € 500,– in depot gestort.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft in strijd met de afspraak geen korting verleend van € 500,– op de factuur.
Met de hand is door haar bijgeschreven op de overeenkomst “€ 500,- korting”.
Er is geen voorbehoud gemaakt waaruit volgt dat die korting alleen van toepassing zou zijn indien de woning verkocht zou worden en er courtage verschuldigd zou zijn. Ik heb geen waardebon gehad of ingewisseld.
Ik heb de overeenkomst tussentijds beëindigd omdat ik niet tevreden was over de kwaliteit van de dienstverlening. Ik heb op de nota van € 2.612,13 die mij gezonden is € 500,– in mindering gebracht en de rest betaald.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft gesteld dat de consument bij het sluiten van de bemiddelingsovereenkomst een waardebon heeft ingeleverd en dat om die reden de korting is toegekend. Die korting geldt uitsluitend op de bemiddelingskosten bij verkoop zo stelt de ondernemer onder verwijzing naar de tekst op de bon. Bovendien blijkt uit de plaats waarop de korting is genoteerd dat die slechts geldt voor de courtage. Op de intrekkingnota is de kortingsregeling niet van toepassing.
 
Beoordeling van het geschil

Dat de handgeschreven toevoeging op de schriftelijke opdracht tot dienstverlening als achtergrond de waardebon heeft staat niet vast nu de consument dit ontkent.
Niettemin volgt de commissie de ondernemer in diens uitleg van de handgeschreven bijschrijving in de overeenkomst. Die is immers geplaatst onder de bepaling die de courtage regelt terwijl de intrekkingkosten elders in de overeenkomst geregeld zijn. Het ligt ook niet in de rede dat de ondernemer op kosten – die daadwerkelijk gemaakt worden – korting zou verlenen omdat zulks tot een netto verlies zou leiden indien een opdracht wordt ingetrokken.
De klacht is daarom ongegrond.
Het bedrag in depot komt de ondernemer toe.

Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Het door de consument in depot gestorte bedrag van € 500,– zal worden betaald aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 11 januari 2008.