De consument heeft aannemelijk gemaakt dat hem in redelijkheid geen verwijt kan worden gemaakt voor de termijnoverschrijding.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51116

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De consument stelt samengevat dat het geschil bestaat in een verschil van inzicht over de juistheid van een vordering inzake energielevering. De consument heeft persoonlijke redenen aangevoerd voor de termijnoverschrijding bij het voorleggen van het geschil.   De ondernemer stelt dat de klacht wegens termijnoverschrijding niet kan worden behandeld.   De commissie is van oordeel dat de termijnoverschrijding, die tussen partijen vaststaat, niet in de weg behoeft te staan aan de ontvankelijkheid van de consument in zijn klacht conform art. 6 lid 2 van het reglement van de commissie. De consument heeft aannemelijk gemaakt dat hem in redelijkheid geen verwijt kan worden gemaakt voor de termijnoverschrijding wegens omstandigheden van persoonlijke aard, in casu de gevolgen van een bedrijfsongeval en de nasleep daarvan.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing
De consument wordt in zijn klacht ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 19 april 2011.