De consument heeft fronten uitgezocht met matte handgrepen. Uit de omschrijving “aluminium” kon niet worden afgeleid dat de handgrepen glimmend zouden zijn.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52988

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 september 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken met toebehoren tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.619,96. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 8 december 2009.   De consument heeft een bedrag van € 1.150,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 20 januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het uitkiezen van de keuken is uitdrukkelijk besproken dat wij handgrepen wilden in een matte uitvoering. Vervolgens hebben wij samen met de verkoper bijpassende accessoires uitgezocht, te weten een zeepdispenser, een mengkraan, een magnetron en een afzuigkap, alle in matte uitvoering. Toen de keuken werd geleverd bleken de handgrepen glanzend te zijn. Dat past in het geheel niet bij de matte uitvoering van de overige onderdelen. Wij hebben de ondernemer dan ook laten weten dat wij hiermee niet akkoord gingen en dat wij alsnog matte handgrepen wilden. Een complicatie is hierbij dat de handgrepen geïntegreerd zijn in de fronten, zodat de gehele fronten dienen te worden vervangen. De ondernemer is slechts bereid nieuwe fronten met matte handgrepen te leveren tegen betaling, waarbij een korting wordt verleend van 35%. Dat betekent een extra kostenpost voor ons van circa € 2.500,–. Wij gaan hiermee dan ook niet akkoord. De ondernemer stelt dat wij aan de koopbevestiging hadden kunnen zien dat de handgrepen glimmend zouden zijn, omdat deze van aluminium zijn. Je kunt echter aan de enkele vermelding van het materiaal niet zien of dit glimmend is of mat en wij wijzen dit argument dus van de hand.   De consument verlangt vervanging van de keukenfronten door fronten met matte handgrepen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn van mening dat er in het verkoopgesprek onmogelijk over matte handgrepen gesproken kan zijn. Op dat moment waren de handgrepen slechts in een uitvoering leverbaar, namelijk aluminium. Zo zijn de handgrepen op de orderbevestiging genoemd en zo zijn ze geleverd. Er kan dus geen sprake zijn van een levering die afwijkt van de bestelling. De geleverde grepen zijn overigens niet hoogglans, maar aluminium glans, die iets doffer is. De consument heeft de orderbevestiging geheel doorgekeken alvorens deze te tekenen. Inmiddels lijkt het erop dat de handgrepen nu ook in RVS leverbaar zijn. Ofschoon ons niets valt te verwijten, hebben wij de consument uit coulance aangeboden deze te leveren met een korting van 35%. Wij zijn van mening dat wij de consument hiermee voldoende tegemoet gekomen zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat de ondernemer onvoldoende heeft weersproken dat de consument fronten heeft uitgezocht met handgrepen in een matte uitvoering, passend bij de overige accessoires van de keuken. Het gaat te ver om te veronderstellen dat de consument uit de omschrijving “aluminium” had moeten afleiden dat de handgrepen glimmend zouden zijn. Het is immers niet uitgesloten dat er aluminium in matte uitvoering bestaat. Het kennelijke misverstand tussen partijen is dus niet aan de consument toe te rekenen. De consument heeft recht op levering van datgene wat hij heeft besteld en nu dit blijkbaar mogelijk is, dient de ondernemer alsnog aan de wensen van de consument tegemoet te komen. Dat betekent dat de ondernemer aan de consument andere fronten dient te leveren met matte handgrepen, nu levering van losse handgrepen niet mogelijk is.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer vervangt de fronten van de keuken van de consument door fronten met daarin geïntegreerde handgrepen in matte uitvoering. De ondernemer brengt de consument daarvoor geen kosten in rekening. Een en ander dient te geschieden binnen tien weken na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 1.150,–als volgt verrekend. Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag aan de ondernemer worden overgemaakt.   Aldus beslist door de Commissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 7 juni 2011.