De geleverde computer voldeed aan hetgeen de consument heeft besteld.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 158586/166500

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een computer van de ondernemer. De consument was in de veronderstelling dat hij een model uit 2020 kocht. Het ging echter om een aangepast model uit 2017. De consument is van mening dat de ondernemer dit had moeten vertellen. De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst. De ondernemer schrijft dat de computer in 2020 is geproduceerd. De ondernemer is dan ook van mening dat geleverd is wat de consument heeft besteld. Met de ondernemer is de commissie het eens dat het om een in 2020 geproduceerde computer betreft, waarbij het model van 2017 is aangepast. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Thuiswinkel (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Partijen hebben geen bezwaar gemaakt tegen de schriftelijke afdoening van het geschil en zijn dan ook niet voor de zitting opgeroepen.

De behandeling heeft zonder aanwezigheid van partijen plaatsgevonden op 21 oktober 2022 te Utrecht.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de door de ondernemer in 2021 geleverde [MERK]computer (hierna: de computer)

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De door de ondernemer geleverde computer betreft niet een model uit 2020 zoals door de ondernemer aangegeven, maar een model uit 2017. De consument is daar iets meer dan een jaar na aankoop achter gekomen en heeft daarover geklaagd bij de ondernemer die echter vol blijft houden dat zijn computer een aangepast model 2017 is en geproduceerd en uitgegeven in 2020. Dat had de ondernemer de consument echter moeten vertellen bij de aankoop. De consument wenst ontbinding van de koopovereenkomst en het aankoopbedrag retour te ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Er is geen model uit 2017 geleverd maar een computer die door de fabrikant is geproduceerd in 2020 waarbij de computer uit 2017 is aangepast (de harde schijf is vervangen door een SSD). De overige specificaties zijn gelijk gebleven. Daarover heeft de ondernemer de consument niet behoeven te informeren. Hij heeft immers een onderzoeksplicht. Voor de aankoop van de computer had de consument een en ander zelf via de nieuwsberichten te weten kunnen komen. Er is geleverd hetgeen de consument heeft besteld. Van ontbinding kan dan ook geen sprake zijn. De ondernemer verzoekt de commissie de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd en ingebracht stelt de commissie vast dat de door de ondernemer geleverde computer geen (oud) model 2017 is maar een in 2020 geproduceerd model waarbij het model 2017 is aangepast nu de harde schijf die in het model 2017 zat is vervangen door een SSD. De consument had zulks zelf kunnen weten door daarnaar onderzoek te doen via de over deze computer uitgebrachte nieuwsberichten.

Op grond van het voorgaande zal de commissie de klacht ongegrond verklaren en het door de consument verlangde afwijzen.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer mr. S.L.R. van Nuijs, de heer mr. P.B. Vos, leden, op 21 oktober 2022.