De kans op vertraging is bij particulier taxivervoer even groot als bij gesubsidieerd taxivervoer. Niet gegarandeerd kan worden dat de taxi op tijd is, omdat vertragingen altijd mogelijk zijn.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Vertraging    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX06-0031

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een tussen consument en ondernemer op 14 juni 2006 gesloten vervoersovereenkomst, inhoudend het (particulier) vervoer van de vader van consument per rolstoeltaxi van Casa Bonita te Apeldoorn naar verpleeghuis Heemhof te Apeldoorn voor de ritprijs van € 28,76.
 
De consument heeft een bedrag van € 28,76 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De rit had moeten plaatsvinden op 15 juni 2006 om 13.30 uur. Uiteindelijk arriveerde de taxi ver buiten de ophaalmarges, namelijk pas om 14.00 uur. Een reden voor die vertraging is ons niet kenbaar geworden.
 
Er zijn meer kilometers gereden dan noodzakelijk was. Wij hebben extra kosten moeten maken vanwege telefonisch contact met vervoerder, verpleeghuis Heemhof en een andere vervoerder.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Toen de taxi arriveerde heb ik gezegd dat haast niet meer nodig was. We hadden inmiddels Heemhof gebeld en het was geen probleem dat we iets later zouden zijn. De chauffeur hoefde dus om redenen van tijd geen andere route te nemen. In de snelste route zaten wel meer stoplichten. Een gesubsidieerde taxi zou circa € 6,– hebben gekost.
 
De consument verlangt kwijtschelding, althans vermindering van de ritprijs.

Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van ondernemer luidt als volgt.
 
Helaas heeft de taxi te kampen gehad met vertraging. De rit was geboekt voor 13.30 uur en de taxi blijkt pas om 14.00 te zijn gearriveerd.
 
De chauffeur heeft geen onnodig lange route afgelegd. Uit berekeningen is ons gebleken dat de chauffeur net meer dan 1 km extra heeft gereden ten opzichte van de snelst mogelijke route. De snelste route zou € 24,61 hebben gekost. De chauffeur heeft echter vanwege de latere aankomsttijd voor zekerheid en snelheid gekozen.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Uit ervaring is de commissie bekend dat het risico op vertraging bij aankomst en oponthoud onderweg bij particulier taxivervoer even groot is als bij gesubsidieerd taxivervoer. Een garantie dat de taxi op tijd zou zijn kon dan ook niet worden gegeven en consument mocht daar in redelijkheid ook niet van uitgaan, omdat door allerlei oorzaken altijd vertragingen mogelijk zijn. Een van die oorzaken kan zijn, zoals mogelijk in dit geval aan de orde was, een strak rittenschema, waarin een vertraging optrad.
 
Consument heeft aangevoerd dat in het rittenschema meer rekening had moeten worden gehouden met het risico van oponthoud, maar daar staat tegenover dat een ruimere planning ten koste gaat van opbrengst en de marges in de taxibranche zijn zeer smal.
 
De commissie kan zich de ergernis van consument, die een half uur heeft moeten wachten met haar zieke vader, voorstellen maar is toch van oordeel dat de vertraging niet van dien aard is en ook niet onder zulke omstandigheden heeft plaatsgehad dat daarom een vergoeding passend is. De afspraak heeft uiteindelijk gewoon doorgang kunnen vinden en er is geen aansluiting op trein of vliegtuig gemist.
 
De klacht is mitsdien ongegrond. Wel ziet de commissie in de vertraging aanleiding te bepalen dat partijen het klachtengeld delen.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
Het door consument verlangde wordt afgewezen.
 
Het depotbedrag van € 28,76 wordt als volgt verrekend.
Een bedrag van € 10,– inzake het klachtengeld zal aan de consument worden overgemaakt. Een bedrag van € 18,76 wordt aan de ondernemer overgemaakt.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer, op 9 januari 2006.