De kosten voor de ingeschakelde bouwkundige kan niet worden beschouwd als schade na een stroomstoring; kosten voor rekening van consument.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120749

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten voor de ingeschakelde bouwkundige na een stroomstoring.
 
De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument

De consument stelt in hoofdzaak dat na een storing de schade aan apparatuur vergoed is, op basis van een door de ondernemer erkende aansprakelijkheid. De ondernemer wil echter niet de kosten vergoeden die de consument heeft moeten maken om de reparatiewerkzaamheden van de diverse bedrijven te faciliteren en coördineren. Het gaat om een bedrag van een bouwkundig adviseur ad € 1.149,50.
 
De consument verlangt dat deze kosten vergoed worden.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer stelt in hoofdzaak dat de schade bij de consument conform de geldende algemene voorwaarden is erkend en vergoed, zelfs afgerond naar boven. De kosten die de consument heeft gemaakt om de bouwkundige in te schakelen zijn niet tot zaakschade te rekenen. Het pand toegankelijk maken en de installateurs wegwijs maken is een taak die op de weg van de consument ligt. Als deze besluit om daar een professionele kracht voor in te huren dan dient dat voor diens rekening te blijven.

Verder stelt de ondernemer –ten overvloede- dat de bouwkundige een wel erg hoog bedrag in rekening heeft gebracht.

De ondernemer concludeert tot afwijzing.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel dat het inschakelen van de bouwkundig bij het mogelijk maken van de diverse reparaties niet dient te worden beschouwd als schade voortvloeiend uit de storing welke is opgetreden. Niet of onvoldoende is gesteld of gebleken dat de desbetreffende bouwkundige daadwerkelijk inhoudelijk heeft bijgedragen aan reparaties. Of en op welke wijze ondersteuning bij de coördinatie van het reparatieproces door de consument in eigen kring wordt gevonden dan wel professioneel wordt ingehuurd is ter beslissing aan de consument, maar kan hier niet als schade worden beschouwd.

De algemene voorwaarden welke zien op de vergoeding van schade in een geval als het onderhavige zien op –directe- schade aan personen en zaken. Andere schade is daarbij uitgesloten.

De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer is overeenkomstig het reglement van de commissie een bijdrage in de behandelingskosten verschuldigd.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit

mr. R.J. Haakmeester, voorzitter,
mr. F.J. Pirard en mr. D.E. Valle Robles – Roomer, leden, op 28 januari 2019.