De toepasselijke algemene voorwaarden sluiten aansprakelijkheid van de ondernemer voor gewone (niet gekwalificeerde) postdiensten uit.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56920

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vermissing van een postzending.   De consument heeft op 29 maart 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een pakket verstuurd naar een reparatie inrichting. Hij ontving daarbij een ontvangstbewijs. Het pakket heeft de geadresseerde niet bereikt. Het pakket is niet aangekomen en bleef ondanks navraag vermist. De ondernemer heeft geen aansprakelijkheid voor de vermissing erkend. Ook de geadresseerde is niet bereid een vergoeding te geven.   De consument verlangt dat de ondernemer een reële schadevergoeding betaalt nu deze verantwoordelijk is voor de zending.   Standpunt van PostNL   Het pakket van consument is inderdaad niet meer aangetroffen en kennelijk niet bezorgd. Het pakket is echter zonder nadere dienst verzonden, dus bijvoorbeeld niet aangetekend. Het uitgereikte ontvangstbewijs is dan ook niet meer dan dat: een bewijs van terpostbezorging.   Het had eerder op de weg van de ontvanger gelegen, welke een antwoordnummer hanteert voor retourzendingen, om te waarschuwen voor het onverzekerd zenden van kostbare apparatuur naar een dergelijk antwoordnummer.   Op basis van de geldende algemene voorwaarden is de ondernemer niet aansprakelijk voor de vermissing.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De algemene voorwaarden welke hier – onbestreden – van toepassing zijn, sluiten aansprakelijkheid van de ondernemer voor gewone, niet gekwalificeerde postdiensten uit. Dat is volgens een vaste lijn van deze commissie niet onredelijk of onbegrijpelijk, gelet op de aard van de dienstverlening.   De klacht is dan ook ongegrond, nu er door de consument geen aanvullende diensten voor verzending zijn overeengekomen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 22 juli 2011.