Door de verhuizers gevolgde route; verhuizing heeft langer geduurd dan nodig was

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61342

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 september 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 880,–. Het uitvoeren van de verhuizing van de goederen vond plaats op 7 september 2011.   De consument heeft op 7 september 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De verhuizing van de inboedel van mijn moeder heeft vier uur langer geduurd dan nodig was, omdat de verhuizer na het inladen op [het woonadres] nog iets moest ophalen in [een andere wijk] en vervolgens in [een andere stad] nog iets moest afleveren alvorens naar [het losadres] te gaan. Er is een kastroedehouder kapot gegaan, wellicht zonder schuld van de ondernemer.   De consument verlangt vergoeding van het klachtengeld ad € 75,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op verzoek van de moeder van de consument zijn we niet om 08.00 uur, maar om 09.00 uur op 7 september 2011 met de verhuizing begonnen. Op [het losadres] kon/mocht niet voor 13.00 uur gelost worden. Het is juist dat voor het lossen van de inboedel een geplande aflevering bij [het veilinghuis] moest plaatsvinden. Wel is enige vertraging ontstaan omdat we nog iets uit onze opslagloods moesten meenemen voor het veilinghuis. Op weg naar [het veilinghuis] zat alles tegen in de vorm van langzaam rijdend/stilstaand verkeer op de snelweg en op [de grachten]. Uiteindelijk waren we rond 15.30 uur op het losadres. Zonder genoemde vertragingen zouden we er zijn geweest tussen 13.30 uur en 14.00 uur. Wij beschouwen de opgelopen vertragingen in het verkeer als overmacht. In ieder geval is een vertraging van 2.5 uur geen reden voor compensatie. Wij begrepen dat de moeder van de consument nogal van slag was door de vertraging. We waren dan ook bereid om haar een attentie in de vorm van een bloemetje te doen bezorgen, zoals door de consument aanvankelijk voorgesteld. Echter, de consument is van mening veranderd en verlangt nu vergoeding van het klachtengeld. Daarmee gaan we niet akkoord.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De verhuizers zijn ongeveer tot 12.00 en 13.00 uur bezig geweest met het inladen vanuit [een verzorgingshuis]. Het was geen gecombineerde verhuizing. De verhuizers hadden enkele spullen, die bestemd waren voor [het veilinghuis] vergeten. Die zijn na de inlading opgehaald in [een andere stad]. Vervolgens is men naar [het veilinghuis] gereden en heeft men te kampen gehad met vertraging op de snelweg en op [de grachten]. De verhuizers hebben ongeveer twee uren nodig gehad voor het lossen van de inboedel bij de moeder van de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De moeder van de consument heeft erop mogen vertrouwen dat de ondernemer direct na het inladen van de inboedel [op het oude adres] naar [het losadres] zou gaan. Gebleken is dat de consument [op het oude adres] aan de verhuizers heeft gezegd, dat het hem niet verstandig leek dat men nog eerst een omweg via [het veilinghuis] zou maken. De tijdsduur van de door de verhuizers gevolgde route van [het oude adres] naar [de andere ophaalplaats] en terug naar de aansluiting [snelweg], inclusief het inladen van spullen [op de andere ophaalplaats], schat de commissie op ongeveer 30 tot 45 minuten. Het afgeven van goederen [bij het veilinghuis] had na het lossen van de goederen aan [het losadres] kunnen plaatsvinden. Door eerst een afslag op [de snelweg] richting [het veilinghuis] te nemen om dan het risico van vertraging op de grachten te lopen heeft men een verkeerde keuze gemaakt. Deze keuze heeft naast de vertraging door de omweg [oude adres/ophaaladres] voor de moeder van de consument te veel onnodige wachttijd opgeleverd.   Nu de consument zelf twijfelt aan de schuldvraag betreffende het kapot raken van de kastroedehouder kan een oordeel hieromtrent achterwege blijven.   De consument verlangt geen vergoeding als zodanig, doch vergoeding van het klachtengeld.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 75,– aan klachtengeld. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen, op 15 december 2011.