Doordat taxi te laat verscheen heeft consument vliegtuig gemist.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Vertraging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX09-0077

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer er een verwijt van te maken is dat de consument zijn vlucht heeft gemist.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De taxi voor vijf personen was besteld om 04.00 uur doch kwam pas te 04.35 uur en arriveerde te laat op Schiphol. De consument verlangt vergoeding van schade.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wanneer de consument niet per internet had ingecheckt, zou hij een grotere speling hebben genomen en zou hij de vlucht niet hebben gemist. Hij had de klacht graag minnelijk willen oplossen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Er kan als vaststaand van worden uitgegaan dat de consument voor zijn reisgezelschap van vijf personen een taxi had besteld voor 3 augustus 2009 te 04.00 uur; in de orderbevestiging is vermeld dat de taxi 15 minuten eerder of later zou kunnen voorrijden. Kort tevoren is van de kant van de consument nog gevraagd om te 03.30 uur te komen, wat men zou proberen. Als gevolg van ondervonden vertragingen is de taxi pas te 04.35 uur komen voorrijden en was men te 05.15 uur op Schiphol; toen was evenwel de balie al gesloten en kon de bagage voor de beoogde vakantie niet meer worden ingecheckt; het vliegtuig zou vertrekken te 05.50 uur. Uiteindelijk heeft men alternatieve tickets geboekt, deels vanuit Schiphol en deels vanuit Rotterdam, zodat men op dezelfde dag op Tenerife is aangekomen.   Blijkens de berekening van de consument is daarmee, inclusief wat consumpties op Schiphol, een bedrag van circa € 1.110,– gemoeid geweest. Hij verzoekt mede vanwege de verloren vakantiedagen en alle doorstane spanningen en emoties een totaal bedrag aan vergoeding van € 1.250,–.   De ondernemer erkent dat de taxi te laat was, doch hij is van oordeel dat het missen van het vliegtuig aan de consument te wijten was. Hij had de taxi moeten bestellen op een aanzienlijk eerder tijdstip, en wel zo dat hij twee uur voor de vertrektijd op Schiphol zou zijn. Dat betekent dus een ophaaltijdstip van 02.50 uur. De nu gevraagde tijd was veel te krap.   De consument stelt daartegenover dat wanneer hij het vliegtuig zou hebben gemist bij een vertrektijdstip als afgesproken, het risico dan bij hem zou liggen, maar dat het punt is dat de bestelde taxi ruim te laat was en dat dat de reden was van het missen van de vlucht.   De commissie deelt dat standpunt; de taxi had tijdig moeten voorrijden. Daarbij komt nog dat ter zitting bleek dat de ondernemer reeds uren tevoren wist dat hij vertraging zou hebben, en hij een kans om een combinatie te maken met een rit uit [naam plaats] te 03.05 uur niet heeft willen benutten.   Dat betekent dat de ondernemer gehouden is de schade te vergoeden. De commissie is van oordeel dat de gevraagde € 1.250,– een redelijk bedrag is, in aanmerking genomen de daadwerkelijk uitgelegde kosten en het feit dat vijf personen een vakantiedag hebben moeten missen, waar alle ergernis en spanning nog bij komt.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.250,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 1 februari 2010.