Druk- of zetfout brochure fabrikant.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE03-0666

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 20 augustus 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe Opel Corsa Sport tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.850,–.
De levering vond plaats op of omstreeks 29 augustus 2003.
 
De consument heeft op 23 september 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. 

Enige tijd nadat de auto was geleverd bemerkte ik dat allerlei toebehoren die volgens de brochure van Opel – die ik van de ondernemer kreeg – bij de Corsa Sport horen, ontbraken, zoals een regensensor, automatisch dimmende achteruitkijkspiegel, achterbank met verstelbare en in delen neerklapbare rugleuning, airconditioning, elektrisch verstelbare buitenspiegels en mistlampen, waarmede een waarde van € 1.665,– gemoeid is. Hierover heb ik een aantal malen bij de ondernemer geklaagd en vervolgens een prettig gesprek gehad met de heer Van der Kooij, waarin hij mij toezegde een en ander in orde te maken. Maar vervolgens heb ik van de ondernemer niets meer vernomen en is hij zijn toezegging niet nagekomen.
 
De consument verlangt dat de ondernemer de auto vervangt door een auto die wel over genoemde toebehoren beschikt dan wel een en ander alsnog monteert. De consument is eveneens bereid om genoegen te nemen met een schadevergoeding van € 1.000,–.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

In de brochure van Opel is een zetfout opgetreden: de tekst betreffende de uitrusting van de Opel Corsa Sport is verwisseld met de tekst van de Opel Corsa Elegance. Naar aanleiding van de klacht van de consument heb ik contact opgenomen met Opel Nederland, maar Opel aanvaart geen aansprakelijkheid en heeft verwezen naar de brochure, waarop vermeld staat “Druk- en zetfouten voorbehouden”. Ik kan de consument dan ook helaas niet tegemoetkomen.
 
Ter zitting heeft de ondernemer nog verklaard dat de brochures dikwijls fouten bevatten en dat de verkoopmedewerkers dan ook bij de verkoop niet naar de brochure mogen verwijzen. Hij heeft erkend dat de ontbrekende elementen een waarde van € 1.665,– vertegenwoordigen. Voorts heeft hij bevestigd dat de heer Van der Kooij jegens de consument heeft verklaard te zullen trachten een oplossing te bereiken.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Mede gezien de omstandigheid dat, zoals de ondernemer heeft verklaard, de brochures van Opel dikwijls fouten bevatten, kan de ondernemer zich jegens de consument niet zonder meer op het gemaakte voorbehoud voor druk- en zetfouten beroepen. Dit ware anders in het geval de ondernemer de consument bij het overhandigen van de brochure erop zou hebben gewezen dat hij voor wat betreft de uitrusting van de auto niet zonder meer op de gedrukte tekst mocht vertrouwen. Het regelmatig optreden van druk- en zetfouten brengt naar het oordeel van commissie de verplichting voor de ondernemer met zich mee om jegens consumenten een dergelijke zorgvuldige handelwijze te volgen. Door wel de verkopers te instrueren om in verband met het risico van druk- en zetfouten niet naar de folder te verwijzen, doch ervan af te zien de kopers eveneens op dit risico te wijzen, miskent de ondernemer het belang dat kopers erbij hebben van het frequent voorkomen van druk- en zetfouten op de hoogte te zijn. Nu daarnaast vaststaat dat de ondernemer de consument heeft toegezegd naar een oplossing te zullen zoeken, acht de commissie de door de consument voorgestelde schadevergoeding van € 1.000,– een redelijke oplossing van het geschil.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.000,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 20 april 2004.