Dwaling omtrent prijs-/kwaliteitverhouding betekent niet automatisch dat overeenkomst niet geldig is. Onjuiste informatie over LCD op website.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU06-0021

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 19 december 2005 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoekbank met longchair (verder te noemen: de bank) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 854,10.   De consument heeft de klacht in februari 2006 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De bank is statisch en geeft bij aanraking blauwe vonken te zien, waardoor het gezin van de consument er niet meer op durft te zitten. De consument verwacht een betere prijs-kwaliteitverhouding. De ondernemer handelt de klacht niet goed af.   De consument verlangt omruiling tegen een ander bankstel van betere kwaliteit, ook tegen bijbetaling.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft onder meer gewezen op een te lage luchtvochtigheid in de woonkamer als mogelijke klachtoorzaak. De klacht heeft echter niets te maken met de kwaliteit van de bank, maar is ontstaan door een oorzaak van buitenaf.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De zitcombinatie staat in de woonkamer aan de achterzijde naast de tuindeur enerzijds en met de andere rug tegen de buiten muur. Het geheel is gestoffeerd in een gebreide kwaliteit stof van 100% polyester. De stof heeft een uitstraling van een microvezel. De zitkussens hebben geen binnenkussens. De rugkussens zijn gevuld met een binnenkussen van een synthetisch vlies met daarin polyether vlokken. Het frame bestaat voornamelijk uit hout met plaatmateriaal. De gehele zitcombinatie bestaat als bekleding en vulling uit synthetische materialen. De combinatie staat op een laminaatvloer. Alleen onder de salontafel ligt een karpet van circa 130 x 70 cm dat de zitcombinatie niet raakt. Dit karpet bestaat uit een Dolan vezel. Op het moment van bezoek was er van een statische lading geen sprake. De temperatuur buiten was 26 graden. Elders in de stad is een half uur later een luchtvochtigheid van 52% geconstateerd. Aan de verwarming hingen waterbakjes om de luchtvochtigheid te regelen en er waren enkele planten in huis. Volgens consument was de statische lading vooral te merken tussen de -5 en +5 graden buiten. Dit is een verschijnsel wat zich ook voordoet bij vloerbedekking. De consument heeft het advies van de leverancier opgevolgd en heeft elektrokabel (voor een deel ontmanteld) verbonden met de koppelstukken van de zitcombinatie en de verwarmingsbuizen. De statische elektrolading kan allerlei oorzaken hebben. Echter, de toepassing van de bekledingsstof zonder katoenen (althans zeker geen synthetische) binnenkussens, in rug en zit, zal zeker de kans vergroten tot statische elektriciteit. Verder is het duidelijk dat dergelijke verschijnselen tal van oorzaken kunnen hebben. Zelfs is in praktijk een geheel synthetische kleding gecombineerd met synthetische onderkleding ook een oorzaak gebleken. De luchtvochtigheid is al genoemd en die zal bij een opgewarmde centrale verwarming in de winter extra aandacht vragen. Ook de persoonlijke gevoeligheid voor dit verschijnsel kan een oorzaak zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument baseert de klacht op een schending van de verplichting dat de afgeleverde bank aan de overeenkomst moet beantwoorden. Het deskundigenrapport biedt daarvoor echter geen enkel aanknopingspunt. Het onderhavige verschijnsel is volgens de deskundige als zodanig niet ongebruikelijk. Uit het deskundigenrapport volgt dat het verschijnsel tal van oorzaken heeft, maar daaruit volgt ook dat deze niet aan de ondernemer kunnen worden toegerekend en veeleer in de risico- of privé-sfeer van de consument zijn gelegen. Voorzover de toegepaste stoffen – ook in de binnenkussens – de kans op het onderhavige verschijnsel als zodanig blijken te vergroten, leidt enkel dit nog niet tot een ander oordeel of tot de conclusie dat de ondernemer zou zijn tekortgeschoten in de nakoming van op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst.   De enkele omstandigheid dat de consument dwaalde omtrent de prijs/kwaliteitsverhouding, kan nog geen invloed hebben op de geldigheid van de overeenkomst. Enkel die dwaling van de consument kan ook nog niet leiden tot het oordeel dat de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van enige verbintenis uit de overeenkomst, laat staan dat daaruit zou kunnen volgen dat de ondernemer toerekenbaar zou zijn tekortgeschoten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 19 september 2006.