Een strikt individuele reis kon bij deze jongerenreis niet verwacht worden

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI08-1199

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 juni 2008 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een busreis voor twee personen naar Camping Medulin in Kroatië en verblijf op de camping op basis van logies voor een periode vanaf 14 juli tot 30 juli 2008 voor de som van € 618,20.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Er was een individuele reis geboekt voor een tweepersoonstent op een schaduwrijke plek met twee luchtbedden, tafel en banken, parasol, koelbox en koelelementen en er was ook geboekt voor warme douches op de camping plus een gevarieerd excursie aanbod. Vele uren na aankomst kreeg klager eindelijk een kapotte eenpersoonstent aangeboden pal in de zon, zonder luchtbedden, zonder tafel en stoelen en zonder een koelbox met koelelementen en zonder pannensetje te huur. Ook de parasol ontbrak. De tenten stonden in een kring zodat sprake was van een groepsreis. Er was geen privacy. Er was een individuele reis geboekt. Ook de douches waren koud. Het excursie aanbod bleek veel kleiner dan toegezegd en de reisleider kon alle problemen niet meer oplossen. ’s Nachts was er veel geluidsoverlast en felle lampen die op de tent schenen waardoor klager niet kon slapen. Er was geen klachtenformulier aanwezig. Nadat meerdere malen klachten waren ingediend ter plaatse en ook bij het hoofdkantoor van de reisorganisator, waren de klachten drie dagen na aankomst nog steeds niet opgelost. Klager heeft op 18 juli de camping verlaten en is naar Rimini vertrokken. De kosten bedragen € 195,–telefoonkosten, € 150,– trein- en bootreis naar Italië, € 350,– tent geboekt op camping Rimini en € 300,– terugreis naar Nederland met de trein.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Men heeft het verkeerde verwachtingspatroon gehad. Gesteld wordt dat een individuele boeking is gemaakt maar de reisorganisator organiseert alleen groepsreizen naar strandbestemmingen en dat wordt ook duidelijk aangegeven in de brochure en op de website. Er is een minimum aantal deelnemers, er worden veel activiteiten georganiseerd en de brochure en website staan vol met groepen jonge mensen die met elkaar van een leuke vakantie genieten. Het is mogelijk om een preferentie op te geven bij boeking maar dat is nooit een essentie. In de ochtenden en avonden wanneer iedereen graag wil douchen is het water inderdaad minder warm. Er wordt op de website en in de brochure nergens gesproken over het aanwezig zijn van een parasol. Ook wordt de aanwezigheid van tafels en stoelen voor de eigen tent niet genoemd, deze staan vaak op een centrale plaats bij elkaar. Door het uitvallen van de reisleiding was de organisatie ter plaatse niet vlekkeloos. Het hoofd van de reisleiding Kroatië is direct op pad gestuurd om orde op zaken te stellen. Betreurd wordt dat een en ander niet goed in orde was met betrekking tot de tent. Het is niet mogelijk extra kosten op de reisorganisator te verhalen wanneer daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is gegeven. Er is een bedrag van € 47,80 aangeboden aangezien bij aankomst een en ander niet op orde was en de reisorganisator blijft daarbij.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   Nu klager niet bij de mondelinge behandeling aanwezig is geweest heeft de mogelijkheid ontbroken om haar nader te vragen wat haar verwachtingspatroon was. Het is immers duidelijk dat sprake is van een jongerenreis met veel activiteiten. Er staat inderdaad niet met zoveel woorden dat de tenten in een kring staan maar gelet op het gezelschap en de aard van de reis kon worden verwacht dat het geen strikt individuele benadering zou kunnen zijn. Bungalowtenten met parasols worden ook niet aangeboden. Dat er geen koelboxen waren kan geen doorslaggevend nadeel bevonden worden, nu koelkasten zijn geplaatst omdat koelboxen onvoldoende konden koelen gelet op de enorme hitte. Ook het verwachtingspatroon wat betreft de uitgaansmogelijkheden en excursies diende nader toegelicht te worden nu ter zake kennelijk wel mogelijkheden waren en er leven genoeg was. In hoeverre niet aan de verwachtingen is voldaan is zo niet uit de verf kunnen komen. Datzelfde geldt voor de geluidsoverlast en de felle lampen en dergelijke. Klager is kennelijk de enige van het gezelschap die zich daaraan gestoord heeft.   Er was echter een en ander inderdaad niet in orde bij aankomst en daar heeft zich gewroken dat er geen adequate reisleiding aanwezig was. De reisorganisator heeft dat onderkend en binnen enkele dagen hersteld. Kennelijk is klager de enige die is vertrokken. De problemen zijn blijkbaar opgelost nadat zij is vertrokken. Zij heeft dit waarschijnlijk gedaan zonder de reisleiding of de reisorganisator daarin te kennen. Het staat haar op zich niet vrij om een andere vakantiebestemming uit te zoeken die klaarblijkelijk meer gewenst is en de kosten de reisorganisator voor te schotelen. Van de andere kant moet worden onderkend dat nu in het begin de zaken niet op orde waren, het dan voorstelbaar is, dat men klaagt en telefoneert en daarvoor extra kosten maakt. Dit geldt temeer nu er geen reisleiding ter plaatse was. Het uitzicht op een oplossing is kennelijk eerst concreet na enkele dagen geboden. Klager kan niet kwalijk genomen worden dat zij maatregelen neemt. Gelet op die kosten, de ontbrekende accommodatie in de begindagen en het gederfde vakantiegenot – waaronder het aan hun lot overgelaten zijn – acht de commissie een vergoeding, zoals hierna genoemd, redelijk en billijk.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een bedrag van € 600,– als vergoeding. Betaling van dit bedrag dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 9 februari 2009.