Ernstige brandwonden aan nek en hals als gevolg van een ontharingsbehandeling; ondernemer dient vergoeding te betalen voor de gemaakte kosten en voor het ondergane leed.

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 46235

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van een reeks ontharingsbehandelingen met behulp van lichttherapie, welke door de consument per behandeling met de ondernemer zijn afgerekend.   De consument heeft op 15 juni 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De behandelingen zijn steeds goed verlopen, behalve de laatste op 15 juni 2009, nadat een nieuwe lamp door de ondernemer in gebruik was genomen. Ik heb bij die behandeling extreme brandwonden opgelopen in mijn gezicht en hals. De sporen daarvan zijn nog steeds te zien. Ik heb hiervan veel verdriet gehad en ik heb mij onder behandeling moeten stellen van een andere schoonheidsspecialist om de gevolgen te beperken. Daarvoor heb ik kosten gemaakt. Verder heb ik camouflerende producten moet aanschaffen. Ik heb geklaagd bij de ondernemer. Deze heeft toegegeven dat er iets fout was gegaan, maar heeft mij niets aangeboden ter compensatie van de door mij gemaakte kosten en het ondergane leed. Wel heeft de ondernemer mij geadviseerd mij tot de commissie te wenden, welk advies ik heb opgevolgd.   De consument verlangt een door de commissie naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft verschillende ontharingsbehandelingen met behulp van lichttherapie bij ons ondergaan. Deze zijn steeds goed verlopen. Hoe het komt dat het bij de laatste keer is misgegaan, kunnen wij niet achterhalen. Wij zijn de consument tegemoet gekomen door haar een aantal gezichtsbehandelingen te geven en enkele producten die zij thuis kon gebruiken. Daarna hebben wij gedurende een half jaar niets meer van de consument vernomen. In april 2010 nam zij weer contact op. Zij wilde nog een peelbehandeling laten uitvoeren en praten over een vergoeding voor plastische chirurgie. Wij hebben de consument toen gezien en geconstateerd dat de huid al aardig was hersteld op lichte pigmentvlekken na. Wij weten bijna zeker dat die ook zullen verdwijnen. Voordat de consument contact met ons opnam heeft zij zonder overleg met ons enkele peelbehandelingen laten uitvoeren door derden. Zij wilde de kosten daarvan vergoed hebben. Waarom wij de kosten van behandelingen die zonder overleg met ons door een andere schoonheidsspecialiste zijn uitgevoerd zouden moeten vergoeden, ontgaat ons.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op de door de consument overgelegde foto’s is een aantal ernstige brandwonden te zien. Daarnaast heeft [het commissielid] de consument ter zitting onderzocht en daarbij vastgesteld dat de sporen van de brandwonden nog steeds te zien zijn. Dat deze geheel zullen verdwijnen wordt onwaarschijnlijk geacht. De consument kon niet aangeven welke kosten zij precies heeft gemaakt en heeft daarvan ook geen bewijzen overgelegd. Dat er kosten zijn gemaakt wil de commissie overigens wel aannemen. De commissie is van oordeel dat de ondernemer de consument dient te compenseren voor de gemaakte kosten, met inbegrip van de kosten die de consument aan de ondernemer heeft betaald voor de mislukte behandeling, en voor het ondergane leed. Rekening houdend met alle haar bekende omstandigheden stelt de commissie de totale vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op € 350,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 350,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 100,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging op 14 februari 2011.