Feitelijk geen kamer met meerzicht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 50268

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 maart 2011 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een eigen vervoerreis voor 3 personen naar Limone sul Garda, Italië en verblijf in een hotel op basis van all inclusieve in de periode van 9 tot en met 23 juli 2011 voor de som van € 2.547,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is extra geboekt voor lakeview, maar helaas zat klager aan de zijkant van het hotel en had slechts een heel klein beetje lakeview als je in de hoek van het balkon op je tenen ging staan.. Tevens is een familiekamer geboekt, maar was het een tweepersoonskamer met daarin een extra bed. De badkamer zat vol met schimmel. Klagen bij de reisorganisator was niet mogelijk, omdat niet duidelijk was wanneer een hostess langskwam in het hotel. Er is geklaagd bij het hotel maar verwezen werd naar de hostess. Het parkeren was slecht verzorgd, omdat de parkeerplaats de hele tijd vol was. Het avondeten werd meerdere keren de volgende dag aangeboden als lunch.   Klager verzoekt in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is wel een kamer met meerzicht aangeboden, zij het beperkt. Smaak en verwachtingen spelen een grote rol bij het oordeel over het uitzicht en de kwaliteit van de badkamer en de maaltijden. Op internet wordt de accommodatie gemiddeld met een 8,1 beoordeeld en het eten met een 8.0. Klager maakte tijdens het verblijf geen melding van zijn ongenoegen bij de organisatie in Nederland. Indien er geen reisleiding aanwezig is op de bestemming dient klager met de organisatie in Nederland contact op te nemen zoals in de reispapieren en de algemene voorwaarden is vermeld. Klager heeft ten onrechte de in artikel 17 van de [branche] voorwaarden voorgeschreven klachtenprocedure niet gevolgd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   Ten aanzien van de familiekamer kan worden opgemerkt dat deze niet is geboekt. In de boekingspapieren komt de vermelding niet terug. Er is geboekt voor een kamer voor drie personen en die is ook geleverd zij het dat klager de ruimte krap vond. Er is in dat opzicht echter niet afgeweken van de overeenkomst. Ten aanzien van de staat van de badkamer en de maaltijden kan het verweer van de reisorganisator gevolgd worden dat het op de weg van klager had gelegen de klacht bij de reisorganisator in Nederland te melden. Dat geldt met name als klager geen gehoor vindt bij de accommodatie of beide reisleiding. De reisorganisator had dan de gelegenheid om tijdens de vakantie van klager maatregelen te treffen. Dat is de reisorganisator nu onthouden. Ook het problematisch parkeren, zo al klachtwaardig, valt daaronder. Wat betreft de klacht over het meerzicht oordeelt de commissie dat klager in haar recht staat. Gelet op de beantwoording van de klacht door de reisorganisator bij brief van 30 september 2010 zou het melden van deze klacht bij de reisorganisator geen resultaat hebben geboekt. De reisorganisator geeft daarin aan dat in overleg met de accommodatie de benaming meerzicht betekent dat het meer vanuit de kamer om vanaf het balkon te zien is en dat het zicht gedeeltelijk of onderbroken kan zijn bij voorbeeld door begroeiing of bebouwing; de geboekte kamer wordt als meerzichtkamer verkocht omdat men het meer kan zien; als op een hogere etage wordt verbleven zal het meerzicht vaak minder onderbroken zijn. Verwezen wordt naar de foto’s. De commissie onderkent dat volledig c.q. optimaal zicht op het meer wellicht niet verwacht kan worden, maar in dit geval is er geen enkel direct zicht op het meer. Dat is slechts te verkrijgen als men een bepaalde houding op het balkon aanneemt. Die zijde van het hotel heeft geen direct zicht op het meer en al zeker niet vanuit de kamer, terwijl er een andere zijde van het hotel is die wel direct zicht op het meer biedt. In het onderhavige geval heeft klager de boeking gewijzigd met name om het zicht op het meer. Daarvoor is een bedrag van ongeveer € 315,– extra betaald. Klager had mogen verwachten enig direct zicht vanuit de kamer op het meer te hebben. Nu dat geheel ontbrak heeft zij niet gekregen wat zij mocht verwachten en is de reisorganisator tekortgeschoten in zijn verplichting op dat punt.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 315,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 21 juni 2011.