Garantietermijn verstreken, gebrek voor risico van de consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Garantie / Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 6677/13612

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft bij de ondernemer een gebruikte wagen aangekocht. Een half jaar na de aanschaf valt de motor stil. De ondernemer heeft geweigerd dit te repareren. Het voertuig is verkocht met een maand garantie. De consument wenst ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer heeft zijn standpunt niet kenbaar gemaakt. De door de commissie ingeschakelde deskundige stelt vast dat de distributieketting geknapt is. Het is voor hem niet meer te achterhalen of het onderhoud achterstallig is. De commissie neemt de bevindingen van de deskundige over. De commissie oordeelt dat de problematiek onder de eigen verantwoordelijkheid van de consument vallen, omdat het buiten de garantietermijn heeft plaatsgevonden. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit volgens de consument voort uit een op 28 december 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een (gebruikte) Fiat Punto tegen de prijs van € 4150,–.
De overeenkomst is uitgevoerd op/omstreeks voormelde datum.

Standpunt van de consument
Ik heb de aanbieder meerdere malen de gelegenheid geboden om het defect te repareren, maar het enige voorstel is een ‘commercieel’ voorstel (later door de ondernemer ‘coulance’ genoemd). Wegens lange duur heb ik inmiddels een andere auto gekocht. Daarom wil ik mijn geld terug en een vrijwaringsbewijs en in ruil lever ik de Punto af bij de ondernemer. De extra kosten zijn zo’n € 200,– en deze dient ook overgemaakt te worden op mijn rekening.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Op 28 december 2018 heeft de klant bovenomschreven voertuig gekocht bij de aanbieder. Op of omstreeks 20 juni 2019 is de motor stilgevallen en werd gerepatrieerd naar een derde.

Gesprek met de aanbieder: In een eerder stadium had ik een gesprek met de aanbieder. De aanbieder deelde mij mee dat hij het voertuig aan de klant had verkocht met een maand garantie.

Gesprek met de klant: De klant deelde mij mee dat hij op 28 december 2018 het voertuig heeft gekocht bij de aanbieder en dat er een maand garantie op het voertuig werd gegeven door de aanbieder. De exacte kilometerstand bij aankoop is niet bekend maar zal circa 155.000 km zijn geweest. Op of omstreeks 20 juni 2019, bij kilometerstand 176.599 is het voertuig stilgevallen en werd geconstateerd dat de motor vast zat. Na aanschaf van het voertuig heeft de klant circa 20.000 kilometer met het voertuig gereden.

Onderzoek: Op 6 april 2020 bezocht ik de auto. In verband met de maatregelen van het RIVM voor wat betreft het corona virus was zowel de klant als de aanbieder niet bij het onderzoek aanwezig. Het voertuig stond buiten geparkeerd. De onderhoudshistorie van dit voertuig is niet bijgewerkt in het boekje behorende bij dit voertuig. Na het openen van de motorkap constateerde ik dat de isolatie onder de motorkap aangevreten is en dat een marter daar behoorlijk heeft huisgehouden. Het interieur van het voertuig is door schimmel aangetast. De accu was volledig leeg. Met behulp van de startbooster heb ik spanning op het voertuig gezet en kon de kilometerstand uitlezen. Als eerste heb ik de olie gepeild. Er zat voldoende olie in het carter. Vervolgens heb ik getracht het voertuig te starten. Dit lukte niet. De motor wil niet ronddraaien en zit muurvast. Met behulp van de Snap-on Solus Edge heb ik via de OBD poort het storingsgeheugen uitgelezen en trof vijf foutcodes aan. In de totale scan van het motormanagement trof ik zeven opgeslagen foutcodes aan. De foutcode P 340 wil zeggen dat positie van de krukas ten opzichte van de nokkenas onjuist is. Gelet op het feit dat de motor vast zit en foutcode P 340 is opgeslagen, is een bewijs dat de distributieketting geknapt is.

Oorzaak: De 1.3 JTD motor is een klein dieselmotortje. De oneenparigheid van de motor bij lage en stationaire toerentallen veroorzaakt wisselende krachten op de distributieketting en daarmee een verhoogde slijtage. Vooral bij het rijden in een file staat de ketting te ‘klapperen”, uit te rekken en op termijn breken. Het breken van de distributieketting bij dit type motor is geen onbekend probleem.

Volgens Fiat is het een long-life ketting en volgens het onderhoudsvoorschrift is er geen interval voor het vervangen van de ketting. Wel wordt in de praktijk in Fiat organisatie geadviseerd de ketting bij 80.000 – 90.000 km te vervangen, doch dit staat niet zwart op wit. Tijdens mijn bezoek constateerde ik dat er voldoende olie aanwezig was. Een olie analyse heeft in dit stadium totaal geen zin. In de praktijk wordt geadviseerd de ketting bij circa 90.000 km te vervangen.

Conclusie: Na gedaan onderzoek kan met zekerheid worden vastgesteld dat de distributieketting is gebroken. Volgens de consument had hij in de afgelopen periode geen olie bijgevuld. Het is voor mij als deskundige onmogelijk om aan te geven dat het achterstallig onderhoud is. Van het voertuig is geen onderhoudshistorie bekend. Dit was bij de klant bekend.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare. Uit het dossier is niet bekend geworden of de distributieketting al dan niet tijdig is vervangen in het verleden. Er van uitgaande dat er geen achterstallig onderhoud is geweest kan niet worden gezegd dat de ondernemer dat bij aflevering van de auto had moeten doen. Aldus is het optreden van het euvel voor eigen verantwoordelijkheid van de consument geweest waar het buiten de garantie termijn heeft plaatsgevonden – welke termijn niet door de consument is betwist – en niet kan worden gezegd dat de consument dit bij deze leeftijd van de auto en kilometerstand niet heeft mogen verwachten.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. J. van der Groen, voorzitter, P.G. Nieuwenhuijse en mevrouw mr. H.C. Dobbelaar-ten Cate, leden, op 16 juni 2020.