Gebrek aan gebruikte auto valt onder risico van de consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 9614/18421

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt dat de gebruikte auto die hij bij de ondernemer heeft aangeschaft niet deugdelijk is. Vlak na de aankoop van de wagen ondervindt hij problemen met de motor. Om dit te verhelpen moet de consument flinke kosten maken. Partijen zijn overeengekomen dat de auto zonder garantie werd verkocht. De consument stelt echter dat hij de kosten kan verhalen op grond van de wet. De ondernemer wijst erop dat bij een voertuig van deze leeftijd de kans groot is dat er defecten optreden. Dit valt onder het risico van de consument. De commissie oordeelt dat je van een dergelijke auto weinig kan verwachten en dat je bepaalde gebreken niet kan uitsluiten bij een aankoop. De consument heeft zonder garantie geen aanspraken op de ondernemer. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit volgens de consument voort uit een op 5 april 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een (gebruikte) BMW 525 D tegen de prijs van € 3.195,–.
De overeenkomst is uitgevoerd op/omstreeks voormelde datum.

Standpunt van de consument
Op 5 april jl. kocht ik bij de ondernemer een BMW 525. Vijf dagen later maakte de motor een ratelend geluid en heb ik de auto door de ANWB naar een derde garage laten transporteren. Die constateerde dat er een drijfstanglager stuk was, waardoor reparatie (reviseren van de motor of tweedehands motor plaatsen) rond de € 1500,– zou gaan kosten.
Een van de bijlage bevat een foto van het gruis wat mijn garagehouder gevonden heeft in het oliefilter. Vervolgens heb ik telefonisch contact gehad met de ondernemer. Die accepteerde geen enkele verantwoordelijkheid. Hij adviseerde mij om een mail met mijn klacht te sturen. Uiteindelijk reageerde de garage (na 3 e-mails). Zij lieten mij weten dat bij de verkoop mij was duidelijk gemaakt dat ik geen garantie heb. Dat ze de situatie betreuren maar geen enkele aansprakelijkheid accepteren.

Via deze klacht wil ik u laten weten dat ik aanspraak maar op de wettelijke aansprakelijkheid die een verkoper heeft naar de klant, zoals beschreven bij wet. Ik vind dat mij niet een deugdelijk product is geleverd en verzoek de koop ongedaan te maken. Door het niet in overleg gaan met mij betreffende een oplossing heb ik extra kosten moeten maken te weten verzekering, belasting, schorsing van de auto en de melding van deze klacht. Ik betreur dat de verkopende partij niet heeft willen afstemmen over een oplossing. Ik hoop met het indienen van deze klacht op rechtvaardigheid en heb er vertrouwen in door u onafhankelijk een oordeel zult vellen.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft, ondanks het feit dat er tussen partijen geen garantie is afgesproken, de klachten van de consument serieus genomen. De BMW is verkocht zonder garantie. De ondernemer is van mening dat bij een voertuig van die leeftijd de kans groot is dat er defecten optreden. Bij de aankoop van een dergelijk voertuig neem je als consument een groot risico. Hoe vervelend dan ook, de ondernemer is van mening dat juist bij een auto als deze je weinig hoge verwachtingen mag koesteren. Het is immers geen nieuwe of jong gebruikte auto. De verkoopprijs is daar dan ook naar.
De ondernemer heeft tot zijn grote spijt het voertuig nooit kunnen onderzoeken en vindt het vreemd dat de BMW niet bij hem is aangeboden toen het defect zich openbaarde. Dat was immers kort na de aankoop van de BMW.

Ondernemer is van mening dat hij niet gehouden is tegemoet te komen aan de wensen van de consument.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De klant kocht op 5 april 2019 bovenomschreven voertuig bij de aanbieder. Het voertuig had bij aankoop 337.223 kilometer gepresteerd. Op of omstreeks 10 april 2019 (bij kilometerstand 337.653) constateerde de klant dat de motor een ratelend geluid maakte. Door de ANWB werd de auto gerepatrieerd naar een derde garage. Daar constateerde men een uitgelopen drijfstanglager.

Tijdens mijn bezoek aan de derde garage op 6 april 2020 heb ik het voertuig gestart en constateerde een dusdanig geluid dat met zekerheid kan worden vastgesteld dat er sprake is van een uitgelopen drijfstanglager. De klant deelde mij mee dat er tussentijds geen werkzaamheden aan het voertuig zijn uitgevoerd. Op 10 april 2019 hoorde de klant plotseling geratel en werd het voertuig door de ANWB afgevoerd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare. De auto is zonder garantie verkocht dus uit hoofde daarvan heeft de consument geen aanspraken op de ondernemer. Maar dat is ook het geval voor zover de consument zou menen dat de auto non – conform zou zijn geleverd. Immers, met de ondernemer is de commissie van oordeel dat je van een auto als deze, met deze leeftijd en kilometerstand weinig of niets kan verwachten – qua duurzaamheid – en dat je gebreken als deze, hoe zuur ook voor de consument, (dus) niet kan uitsluiten bij een aankoop als deze.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. J. van der Groen, voorzitter, P.G. Nieuwenhuijse en mevrouw mr. H.C. Dobbelaar-ten Cate, leden, op 16 juni 2020.