Geen gratis internet aan minderjarige

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Informatieverstrekking / Kosten / Onjuiste voorstelling van zaken / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 122913

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De minderjarige zoon van de consument heeft een abonnement voor sms en bellen. De ondernemer doet hem 2 GB internet cadeau zonder dat de consument daar iets van wist. Daarna gaat de zoon van de consument door met het gebruik van internet, wat leidt tot een telefoonrekening van wel 1700,–. De consument is het er niet mee eens dat een minderjarige via een simpel sms-je internet kan gebruiken zulke hoge bedragen.
De commissie vindt dat de ondernemer de zoon van de consument op het verkeerde been gezet door een cadeau van twee GB aan te bieden. De consument heeft juist ter bescherming van haar zoon een contract zonder internetdiensten afgesloten met de ondernemer. Nu heeft de ondernemer het contract aangepast door andere diensten aan te bieden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.

De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 710,– heeft de consument niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb voor mijn minderjarige zoon een abonnement voor sms en bellen afgesloten. In december 2018 heeft hij via sms’en op uitnodiging van de ondernemer GB kunnen kopen zonder mijn medeweten en buiten mij om. Dit resulteerde in een rekening van € 275,– die in december 2018 automatisch is afgeschreven en door mij niet is opgemerkt. Gevolgd door € 1.260,– in januari 2019 en nog eens € 160,– in februari 2019. Ik vind dit niet kunnen omdat ik nergens gevraagd heb om internet en er een duidelijk contract ligt voor de te leveren diensten. Dat een minderjarige via een sms kan shoppen voor mijn rekening voor zulke bedragen is niet te geloven. Mij is een tegemoetkoming van € 260,– aangeboden die later verhoogd is tot € 630,–. Maar dat vind ik niet acceptabel. Ik neem niet voor niets een abonnement met alleen bellen en sms.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 1 december 2018 hebben wij al onze mobiele klanten twee GB cadeau gedaan. De zoon van de consument heeft deze twee GB gebruikt en is daarna doorgegaan met het gebruik van internet door het bestellen van 500 MB-bundels. De kosten zijn opgelopen tot € 1.700,–. Voor het aanvragen van elke bundel afzonderlijk heeft de zoon een sms bericht gestuurd en hij kreeg na het versturen van de juiste sms steeds een bericht van ons ter bevestiging van de bestelling. Het contract hebben wij niet met de zoon maar met de consument afgesloten. Dat zij de simkaart die daarbij hoort aan haar zoon ter gebruik heeft gegeven, is haar eigen verantwoordelijkheid.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer de zoon van de consument op het verkeerde been gezet door een cadeau van twee GB aan te bieden. Het lag niet voor de hand om zo’n cadeau aan te bieden aan een klant die geen internetdiensten afneemt. De consument heeft juist ter bescherming van haar zoon een contract zonder internetdiensten afgesloten met de ondernemer. En zij heeft dat gedaan omdat haar zoon niet als klant door Telfort wordt geaccepteerd. Door dit cadeau heeft de ondernemer in de rechtsverhouding met de consument internetdiensten in het contract gerommeld door vervolgens sms MB-bundels aan te bieden. De commissie komt tot de conclusie dat de consument ter zake de in rekening gebrachte internetdiensten niets aan de ondernemer verschuldigd is. Het in depot gestorte bedrag zal worden gerestitueerd. Voor zover de ondernemer meent dat enig bedrag ter zake van de consument te vorderen te hebben, is de commissie van oordeel dat zij dit niet verschuldigd is.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument is ter zake de in rekening gebrachte internetdiensten aan de ondernemer niets verschuldigd.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 710,– als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag wordt aan de consument gerestitueerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, mevrouw mr. Y.S.H. Schers en de heer mr. W.A.M. van Kempen, leden, op 7 mei 2019.