Geen kamer met zeezicht gekregen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68026

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 oktober 2011 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Egypte in met verblijf in een hotel en een cruise schip op basis van all inclusive, voor de periode van 2 maart t/m 16 maart 2012 voor de som van € 1.042,– ( voldaan voor extra’s naast de gewonnen reis).

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij verwijzen naar onze email van 15 april 2012 en het klachtenformulier van 21 mei 2012. Wij hebben € 322,– betaald voor zeezicht, maar dat niet gekregen. De excursie naar de Mozesberg is niet doorgegaan. Het geld hebben wij ondanks toezeggingen niet teruggekregen.

Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Wij hebben de reis en de Nijlcruise gewonnen. We hebben gekozen voor een upgrade, zowel tijdens de Nijlcruise als in het Hilton. Normaal hadden wij dat niet kunnen betalen. Omdat het zo’n mooie reis was, hebben we voor de upgrade gekozen. Wij hebben echter geen zeezicht gekregen.
De eerste kamer die we kregen had een zwembaduitzicht, de tweede kamer uitzicht op de tuin, de derde kamer hetzelfde en de vierde kamer beschikte over een zeer bescheiden strookje zeezicht en verder uitzicht op een blanco muur, dit onder verwijzing naar de overlegde foto’s.

Klager verlangt een vergoeding van € 432,–.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Het hotel stelt dat klager wel zeezicht heeft gekregen. Helaas niet het volle zeezicht, maar wel een zijaanzicht op zee. Indien klager seaview front had geboekt, dan had hij wel een vol zeeaanzicht moeten hebben.
Helaas is de indeling van de kamers en het verstrekken van de kamers aan het hotel. Daar hebben wij geen inspraak op. Daarnaast is de internationale regel dat zijaanzicht van zee ook een zeezicht kamer is. Wij bieden € 75,– als korting op een nieuwe reis ter compensatie aan.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Klager heeft € 322,– betaald om over een kamer met zeezicht te kunnen beschikken. Aan klager zijn 4 verschillende kamers toegewezen. Op grond van de overlegde foto’s acht de commissie het aannemelijk dat de 4e kamer slechts in zeer bescheiden mate uitzicht op zee heeft geboden.
De commissie is van oordeel dat klager gelet op de niet onaanzienlijke bijbetaling een ruimer uitzicht op zee had mogen verwachten dan hem in de praktijk is geboden. Bovendien biedt reisorganisator alleen de mogelijkheid om zeezicht te boeken, waarbij niet de mogelijkheid bestaat om voor seaview front te kiezen.
Het ligt overigens op de weg van reisorganisator om wel degelijk invloed te hebben op de kamerindeling van het hotel, indien zij bij de boeking de optie van zeezicht biedt. De kosten van de niet genoten excursie dienen te worden terugbetaald. De klacht van klager is derhalve gerond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 432,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 26 juli 2012.