Geen overeenkomst op basis van offerte gesloten maar afwijkende overeenkomst. Consument is hieraan gebonden.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Offerte    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 53254

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een omstreeks september 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een combiketel, te betalen prijs van € 4.375,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 24 oktober 2007.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is een andere ketel geleverd en geplaatst en zijn twee designradiatoren niet geleverd en geplaatst zoals afgesproken conform de offerte van 14 september 2007.   Het afgesproken bedrag van € 4.375,– was enkel en alleen een prijsafspraak op basis van de prijsaanbieding van 14 september 2007.   In de afgelopen drie jaar heb ik vaak genoeg met de ondernemer gebeld om tot een oplossing te komen, echter zonder resultaat. Hij beloofde steeds er op terug te komen en de rozetten na te sturen wat tot op heden niet gebeurd is.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Hierbij delen wij mede dat wij een CV installatie hebben geleverd en aangesloten en op 24 november 2007 gereed hebben opgeleverd. Tot aan 11 november 2010 hebben wij nog nooit een enkele klacht of tekortkoming ontvangen van de consument en kunnen we ervan uitgaan dat alles volgens volle tevredenheid is uitgevoerd. Er is destijds door [buitenlandse] arbeiders in de woning gewerkt waardoor de consument financieel flink benadeeld is, hierdoor paste de aangeboden offerte niet in haar begroting en hebben wij mondeling in overleg concessie gedaan aan de aangeboden offerte. Hierdoor zijn er standaard paneel radiatoren geplaatst in plaats van design en is er een andere CV ketelgeplaatst (in dezelfde prijsklasse en kwaliteit). De aangeboden offerte is nooit in opdracht geven en dus niet zo uitgevoerd en ook zo niet betaald, zelfs op de factuur worden deze niet vermeld. Het is het enige bewijs in deze zaak zowel op de factuur als in de badkamer en keuken zou vanaf deze datum direct de klacht dienen te zijn ontstaan als dit anders zou zijn als afgesproken. Nu is de eerste klacht ontstaan op 11 november 2010 en hebben wij daar op gereageerd met grote verbazing en begrijpen niet waarom er nu ineens wij worden aangeschreven over dit geschil.   Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd zoals mondeling afgesproken en als de consument als nog design radiatoren wilt hebben kunnen we deze leveren en plaatsen tegen een geïndexeerde meer prijs de reeds geleverde en geplaatste radiatoren kunnen we na drie jaar niet meer retour nemen.   Reactie geschillencommissieformulier. 10.2 er is geen prijsafspraak gemaakt op huidige offerte deze is mondeling aangepast om passend te maken voor beschikbare begroting van de consument; 10.3 eerste melding 11 november 2010 nooit geen enkele klacht ontvangen; 11 klacht is ontstaan op 11 november 2010 niet op 24 oktober 2007; 12 idem 11 november 2010; 13 gaarne bewijsstukken aanleveren voor de klacht op 24 oktober 2007 dit dient op 11 november 2010 te zijn; 19 niet akkoord met voorstel.   Tot slot hebben wij aangegeven dit een zeer vreemde zaak te vinden, hierbij verschillen we dan wel van mening na drie jaar met de consument, wij hebben getracht hier toch op te reageren, maar zien geen zaak of geschil meer in een zaak die ineens na drie jaar gaat opspelen.   Helaas zijn is er verder weinig bewijs en of bewijs lasten in deze zaak, de factuur en looptijd van het ontstaan van de klacht zijn wij van mening dat hierbij voldoende bewijs ligt dat er iets anders is geleverd en geplaatst als omschreven is in de aangeboden offerte.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie overtuigd van de juistheid van het verweer van de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie hebben partijen niet een overeenkomst gesloten op basis van de offerte zoals deze is overgelegd, maar hebben partijen een afwijkende overeenkomst gesloten. De consument is hieraan gebonden. De klacht treft dan ook geen doel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 13 mei 2011.