Geen schade nu consument product kosteloos heeft kunnen retourneren.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61837

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen op 24 juni 2011 tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een accu, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 65,39 (inclusief BTW en verzendkosten). De levering heeft plaatsgevonden op 28 juni 2011.   De consument heeft op 28 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 24 juni 2011 heb ik op de website van de ondernemer een vervangende accu besteld voor mijn netbook. Het typenummer van mijn netbook stond in een lange last van computers waarvoor volgens de website de bestelde accu geschikt was. De totaalprijs was € 65,39, welke ik heb betaald. Op 28 juni 2011 is de accu afgeleverd maar hij bleek niet te passen in mijn netbook. De geleverde accu hoort bij een ander type netbook. Op de website van de ondernemer stonden later op die dag bij de accu die ik besteld had nog maar drie computers vermeld waarvoor de accu geschikt was en mijn computer zat daar duidelijk niet (meer) bij. Ik heb vervolgens de accu op 30 juni 2011 aangetekend retour gestuurd. De kosten daarvan bedroegen € 8,05. Op 4 juli 2011 heb ik een telefoongesprek gehad met de klantenservice van de ondernemer. Een geschikte accu voor mijn netbook van dezelfde capaciteit als ik besteld had kostte bij de ondernemer € 95,– exclusief verzendkosten en BTW. De ondernemer heeft uiteindelijk aangeboden om mij ofwel de koopsom terug te betalen ofwel de juiste accu te leveren voor € 78,– exclusief BTW en zonder opnieuw verzendkosten te berekenen. Ik heb dat voorstel afgewezen en nakoming verlangd door de ondernemer van zijn verplichting tot leveren. Na bemiddeling door de thuiswinkelorganisatie heeft de ondernemer mij aangeboden om de juiste accu te leveren voor € 85,– exclusief BTW en zonder verzendkosten. Ook dat aanbod heb ik afgewezen. Op 21 juli 2011 heb ik een accu van dezelfde capaciteit en kleur bij een ander bedrijf besteld voor € 99,– inclusief BTW en verzendkosten. Op 22 juli 2011 heb ik de ondernemer schriftelijk laten weten dat ik ontbinding van de koopovereenkomst verlang, met schadevergoeding, in totaal € 107,05. Op 25 juli 2011 heeft de ondernemer € 73,44 op mijn bankrekening overgemaakt, te weten de oorspronkelijke koopsom, verzendkosten, BTW en de kosten van de retourzending.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ook bij de ondernemer was de accu die ik daadwerkelijk nodig had voor mijn netbook een stuk duurder dan de eerder bestelde en geleverde accu. Aan mij is de verkeerde accu geleverd en dat is te wijten aan de verkeerde informatie van de ondernemer op zijn website. De ondernemer moet leveren wat hij mij beloofd heeft. Ik wil voor de aanvankelijk door mij betaalde € 65,39 het juiste type accu verkrijgen. De ondernemer moet gewoon zijn belofte nakomen omdat hij met mij de koopovereenkomst is aangegaan. De ondernemer is volgens zijn verweerschrift niet verantwoordelijk voor de informatie op de website. De ondernemer probeert zich aan zijn verantwoordelijkheid te onttrekken. Pas toen ik een brief op poten heb gemaakt en daadwerkelijk ging reclameren heb ik mijn geld teruggekregen. Ik heb in de afgelopen jaren enkele tientallen malen via internet goederen besteld en dat is altijd goed gegaan, dit is de eerste keer dat het fout is gegaan.   De consument verlangt dat de ondernemer hem € 33,61 zal betalen, zijnde de koopprijs van de goede accu, inclusief BTW en verzendkosten en de kosten van het retour zenden van de door de ondernemer geleverde accu, verminderd met hetgeen de ondernemer reeds aan de consument heeft betaald. Tevens verzoekt de consument dat de ondernemer de kosten van dit geschil betaalt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 24 juni 2011 bij ons een accu besteld. Die accu is op 27 juni 2011 aan de consument geleverd. Wij ontvingen op 28 juni 2011 een verzoek tot retoursturen van de consument. De consument gaf in zijn retourvraag aan dat hij het verkeerde artikel had ontvangen omdat de informatie op onze website niet correct zou zijn geweest.   Aangezien een particuliere klant veertien dagen gebruik kan maken van het herroepingsrecht hebben wij de consument op 29 juni 2011 een retournummer gestuurd. De consument heeft toen geen contact met ons opgenomen over het feit dat hij zelf de kosten voor het retour zenden zou moeten voldoen. Op 4 juli 2011 hebben wij het artikel retour ontvangen en de consument per mail laten weten dat hij het aankoopbedrag van het artikel retour zou ontvangen. De verzendkosten en de kosten voor het retour zenden zijn op dat moment niet vergoed omdat wij geen fout op onze website constateerden. Wij hebben geen aanpassingen in onze content gedaan naar aanleiding van de melding van de consument omdat er geen sprake was van foutieve content op onze website. Er is geen sprake geweest van een “downtime” op 28 juni 2011. Omdat de productinformatie door derden wordt aangeleverd konden wij niet nagaan of deze inmiddels gewijzigd was. Wij hebben toen, om de melding van de consument niet in twijfel te willen trekken, aangenomen dat er mogelijk foutieve informatie op onze website heeft gestaan. Dat gaf de consument uiteraard het recht om een artikel kosteloos retour te sturen en het gehele aankoopbedrag teruggestort te krijgen, zodat de consument geen financiële schade zou lijden. Daarnaast wilden wij de consument coulance bieden. Wij hebben toen het aanbod gedaan om de juiste batterij tegen kostprijs en zonder verzendkosten aan hem te leveren. Dit wees de consument echter af. Op 8 juli 2011 ontvingen wij de melding van de consument dat de verzendkosten en de kosten voor het retour zenden van het artikel niet waren vergoed. Op 12 juli 2011 is toen contact opgenomen met de consument waarbij hem is meegedeeld dat ook deze kosten vergoed zouden worden. Resumerend kan het volgende geconstateerd worden: de consument heeft ontvangen wat hij heeft besteld. Er is dan ook geen sprake van de levering van een foutief product/artikel. Er is geen sprake geweest van een zogenaamde “downtime” van onze website waarin aanpassingen in de content zouden zijn gerealiseerd. De consument heeft een retouraanvraag ingediend en aan de hand daarvan een retournummer ontvangen. Hij heeft het artikel retour gestuurd en zijn volledige aankoopbedrag retour ontvangen. Er is de consument tot tweemaal toe een zeer coulant voorstel geboden welke hij heeft afgewezen. De ondernemer is niet bereid om de kosten van € 99,– voor de aangeschafte batterij bij een derde aan de consument te vergoeden. De ondernemer is namelijk van mening dat hij in alle oprechtheid en met de nodige coulance heeft getracht dit geschil op te lossen met de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat de consument (in redelijkheid) geen schadevergoeding toekomt. De consument heeft een verkeerde batterij/accu bij de ondernemer besteld, doch heeft die batterij/accu kosteloos kunnen retourneren (waarbij de consument het volledige aankoopbedrag en de door hem gemaakte verzendkosten geretourneerd heeft gekregen). Aldus heeft de consument geen schade geleden. Als er al vanuit moet worden gegaan dat op de website van de ondernemer onjuiste informatie heeft gestaan (waardoor de consument in de veronderstelling verkeerde dat de aanvankelijk door hem bestelde batterij wel in zijn netbook zou passen) dan heeft dat hooguit tot enig ongemak en ongerief bij de consument geleid. Dat ongerief en die ergernis vormen echter geen vermogensschade. Daarbij komt dat de ondernemer de consument ook nog eens tot tweemaal toe het aanbod heeft gedaan om de door de consument gewenste duurderde accu voor een goedkopere (coulance)prijs te verkrijgen, hetgeen de consument evenwel heeft afgewezen. Die voorstellen waren volgens de commissie alleszins redelijk en billijk te noemen. De consument wenst in feite de door hem verlangde en volgens hem ook duurdere accu voor zijn netbook te krijgen tegen de aanvankelijk goedkopere prijs die hij voor de verkeerde accu heeft betaald. Daarvoor ziet de commissie geen aanleiding.   De consument dient te beseffen dat er in het economische verkeer weleens wat mis kan gaan en ongelukkig kan lopen, maar dat dat er niet automatisch toe leidt dat daaruit een vordering tot schadevergoeding voortvloeit. In de omstandigheden van het geval zoals die zich in deze zaak hebben voorgedaan ziet de commissie – zoals gezegd – daartoe geen aanleiding.   Dit betekent dat de klacht van de consument ongegrond wordt bevonden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 2 december 2011.