Geen sprake van overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59757

De uitspraak:

De beoordeling van de bevoegdheid van de commissie.

De commissie stelt vast dat tussen partijen geen overeenkomst is gesloten. Immers is de consument alleen in april 2009 een aannemingsovereenkomst voor renovatie en uitbreiding van de woning  aangegaan met de aannemer [naam aannemer], zijnde een andere rechtspersoon dan de ondernemer. De ondernemer heeft alleen in het kader van onderaanneming van werk in opdracht en voor rekening van de aannemer [naam aannemer] werkzaamheden ten behoeve van de consument verricht.   Dit betekent dat tussen partijen niet van toepassing (kunnen) zijn de hier relevante “Algemene voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten”, van welke algemene voorwaarden deel uit maakt de afspraak (in artikel 20) dat de commissie op basis van bindend advies mag beslissen. Of nog directer gezegd: partijen zijn (dus) niet overeengekomen dat de commissie tussen hen middels bindend advies mag beslissen.   Dit brengt mee dat in na te melden zin moet worden beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 19 oktober 2011.