Geen verbetering in medische omstandigheden van consument; alsnog verstrekken van begeleiderskaart

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Begeleiderskaart    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62351

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de weigering van de ondernemer om aan de consument een OV-Begeleiderskaart te verstrekken.   De consument heeft op 19 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb in 2006 een OV-Begeleiderskaart gekregen. Ik wens deze verlengd/vernieuwd te krijgen, maar de ondernemer weigert dat met het argument, dat ik wel zelfstandig zou kunnen reizen. Dat is niet zo. De criteria voor toekenning van de OV-Begeleiderskaart zijn niet veranderd, terwijl mijn mobiliteit door mijn leeftijd en mijn voortschrijdende ziekteproces (vibromialgie) wel minder is geworden. Verwezen wordt naar de geneeskundige verklaringen van [de huisarts] en [de orthopedisch chirurg].   De consument verlangt alsnog toekenning van de OV-Begeleiderskaart.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in 2006 de OV-Begeleiderskaart gekregen, voordat met de medische advisering werd gestart. Er is toen een aantal kaarten aan aanvragers verstrek uit “coulance”, omdat de aanvragers niet langer konden wachten. De medische verklaringen zijn niet voldoende, als zij niet gemotiveerd zijn. Dat is hier het geval. Het is duidelijk dat de consument bewegingsbeperkingen heeft, maar het verbaast dat de consument geen hulpmiddelen gebruikt als scootmobiel of rolstoel. De commissie verwijst kortheidshalve verder naar het verweerschrift van de ondernemer d.d. 6 januari 2012 met bijlagen. De inhoud dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Gebleken is dat de consument reeds vijf jaar gebruik maakt van de OV-Begeleiderskaart. Gezien de leeftijd van de consument van thans 70 jaar is het niet aannemelijk dat er sinds de verstrekking van de kaart in 2006 enige verbetering is ingetreden in haar medische omstandigheden qua mobiliteit. Met het klimmen der jaren is verbetering verder niet te verwachten en is (helaas) een verslechtering meer geïndiceerd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer dient alsnog aan de consument een OV-Begeleiderskaart te verstrekken binnen een maand na verzending van dit advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 23 februari 2012.