Geen vergoeding voor taxirit toen de trein door stroomstoring vertraging opliep

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Kosten    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 116675

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Vanwege een stroomstoring gaat de trein niet verder. Omdat de consument met de aangeraden omleiding niet op tijd op het vliegveld zou zijn, neemt zij noodgedwongen de taxi. De consument wil dat de ondernemer de taxikosten vergoedt. De ondernemer hoeft dit niet te doen, omdat de vluchtaansluiting die de consument mogelijk niet zou halen een aansluiting betrof die zij zelf was aangegaan en niet de ondernemer.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft een treinstoring en gemaakte taxikosten.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De trein vertrok op 1 februari 2018 vanuit Hoorn op tijd richting station Eindhoven voor de reis naar Rome maar bij Maarssen stopte de trein vanwege een grote stroomstoring. De consument was met de sprinter naar Utrecht CS en kreeg daar het advies om te reizen via Arnhem of Rotterdam. Dit betekende echter dat zij niet op tijd zou zijn om in te checken voor de vlucht naar Rome. Een busverbinding werd haar afgeraden en dus heeft zij “gekozen” om een taxi te nemen. Het geschil met de ondernemer gaat nu over de gemaakte taxikosten van € 180,-. In de Algemene Voorwaarden van de ondernemer leest de consument dat in geval bijvoorbeeld door een vertraging de aansluiting met de boot naar een Waddeneiland wordt gemist, je zelfs een overnachting in een hotel vergoed krijgt. Zij vraagt zich af waarom zij dan haar noodgedwongen gemaakte taxikosten niet vergoed krijgt.

De consument wenst de door haar gemaakte kosten voor de taxi vergoed te krijgen.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Er kan geen sprake zijn van een verplichting tot kostenvergoeding aangezien de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging zowel wettelijk als contractueel is uitgesloten. Verwezen wordt naar artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 8.2 van de Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen. Er bestaat een restitutieregeling bij vertragingen en volgens die regeling heeft de consument recht op € 3,50 aangezien zij op een keuzedag reisde. Zij heeft als compensatie voor de vertraging een dagkaart tweede klas  ontvangen.

De treindienst tussen Utrecht en ‘s-Hertogenbosch werd ontregeld door een stroomstoring die om 11:15 uur begon en om 12:52 uur was verholpen. De treindienst is weer op gang gekomen en om 13:26 uur vertrok de eerste intercity weer vanaf Utrecht richting Maastricht. Om 14:00 uur was het treinverkeer weer volledig volgens dienstregeling hervat. Als de consument via Rotterdam was omgereisd was er volgens dienstregeling met de trein van 12.18 uur vanaf Utrecht om 14:43 uur op Eindhoven Airport aangekomen. De gate zou om 15:15 uur sluiten waardoor het aannemelijk is dat zij haar vlucht had gehaald als zij deze trein genomen.

In artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden worden de Waddeneilanden opgevoerd maar dit artikel dient in zijn geheel gelezen te worden: het betreft de hulp die de ondernemer verleend in de situatie dat een reiziger niet meer in staat is om op dezelfde dag met de trein of met regulier aansluitend openbaar vervoer de eindbestemming te bereiken. Dat ging hier niet op omdat de consument de luchthaven nog kon bereiken op 9 februari 2018, zij het met vertraging.

Beoordeling van het geschil
De commissie oordeelt als volgt.

De visie van de ondernemer moet gevolgd worden dat op grond van de toepasselijke regelgeving geen schadevergoeding gevorderd kan worden. De consument heeft een vergelijking gemaakt met het missen van de laatste trein naar de Waddeneilanden maar die vergelijking gaat al mank omdat geenszins sprake was van het einde van de dag en het niet de kosten van een overnachting  betrof alsmede nu de termijn die de consument niet haalde een aansluiting betrof die zij zelf was aangegaan en niet de ondernemer. Nog los van de stelling van de ondernemer dat het voor de consument nog mogelijk was geweest de sluittermijn van de gate te halen als ze met de trein was omgereden. Het is een eigen keuze van de consument geweest om veiligheidshalve met de taxi te gaan en dat heeft geleid tot het halen van het vliegtuig. Haar keuze om risico’s uit te sluiten is zeer wel begrijpelijk. De kosten als gevolg ervan kan zij echter niet afwentelen op de ondernemer en dient zij voor eigen rekening te nemen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 24 mei 2018.