Geschillen met een hoger financieel belang kunnen alleen met expliciete wederzijdse instemming van partijen door de commissie worden behandeld.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 27415

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen, omdat uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de consument in haar klacht ontvankelijk is. De behandeling van de ontvankelijkheidvraag volgt op een eerdere beslissing van de commissie over de depotstorting van 4 februari 2010.   De Geschillencommissie Energie en Water (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.   De behandeling heeft plaatsgevonden op 3 februari 2011 te Den Haag.   Beoordeling van het geschil   Gebleken is dat de ondernemer al in november 2009 een beroep op de niet-ontvankelijkheid van de consument in haar klacht heeft gedaan, nu het bestreden bedrag de in het reglement van de commissie gestelde limiet van € 5000,– toen reeds overschreed. Geschillen met een hoger financieel belang kunnen alleen met expliciete wederzijdse instemming van partijen door de commissie worden behandeld.   Daarmee heeft de ondernemer zich bij de eerste gelegenheid beroepen op de niet-ontvankelijkheid.
  Gelet op het bovenstaande kan de consument niet in haar klacht worden ontvangen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument wordt in haar klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 3 februari 2011.