Glascorrosie is een productiefout, glas moet vervangen worden door ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 181089/185499

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument is van mening dat de bij de ondernemer gekochte schuifwand niet voldoet aan hetgeen hij ervan mocht verwachten. De ondernemer heeft gesteld dat het lastig is om te beoordelen of de wanden aan de door de leverancier gemelde specificaties voldoen. Daarom heeft de ondernemer toegezegd om nieuwe glaselementen te bestellen voor de consument. De deskundige is van mening dat het niet om een alledaags verschijnsel gaat en dat het om een productiefout gaat. De commissie is van oordeel dat de klacht gegrond is.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zonwering (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De deskundige, de heer [DESKUNDIGE], heeft op 5 september 2022 de betreffende locatie bezocht en op 24 september 2022 gerapporteerd.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 9 december 2022 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 12 november 2021 gesloten overeenkomst tussen de consument en de ondernemer waarbij de consument bij de ondernemer een schuifwand type [TYPE] heeft besteld. De wand is geplaatst op 16 februari 2022.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.

De consument meent dat het glas van de schuifwand niet voldoet aan de bestelde kwaliteit. Al naar gelang het buiten zonniger werd, werden hinderlijke vlekken zichtbaar op het glas (acht schuifwanden). Dit is aan de ondernemer gemeld. Na het opvolgen van diverse tips over het schoonmaken van het glas met verschillende middelen is uiteindelijk op 14 juni 2022 gesteld om binnen een termijn van drie weken met een oplossing te komen. De inspectie vond plaats op 24 juni 2022 en de klacht werd ook waargenomen door de servicemonteur, de verontreiniging zat inwendig in het glas. De klacht is ook voorgelegd aan de toeleverancier en deze stelde dat het een eigenschap was van gehard glas en het was geen reden tot vervanging.

Standpunt van de ondernemer
Wij hebben aan deze klant twee stuks schuifwanden met gehard glas geleverd, waarin bepaalde vlekken in zitten wat hinderlijk is. Het is voor ons en onze klant alleen moeilijk te beoordelen of deze nu wel of niet binnen de normen vallen. Wij krijgen van onze toeleverancier normen toegestuurd die worden gehanteerd bij gehard glas. Wij en onze klant vinden het zelf moeilijk te beoordelen of dit nu wel of niet binnen de normen valt. Wij willen uiteindelijk een tevreden klant en zullen voor deze klant nieuwe glaselementen gaan bestellen en hopen dat het daar minder of niet bij is.

Rapport deskundige
De deskundige is van mening dat dit een niet alledaags verschijnsel is. De mate van verstoringen is ernstig en volgens hem niet in één oorzaak samen te vatten. Er zijn inderdaad wat hardingsverschijnselen aanwezig maar dit zijn in het algemeen enigszins ronde/ovale vlekken met een olieachtige gloed. Ook kunnen dit strepen zijn met name door oplegging op de rollen tijdens het hardingsproces.
Door veranderende weersomstandigheden tijdens de schouw is duidelijk naar voren gekomen dat de vlekken continue zichtbaar zijn vanaf zowel 1 als circa 3 meter. Wel veel duidelijker bij directe zoninval maar ook zeker bij meer diffuus licht. (Norm EN 12150). De norm geeft echter ook aan dat hardingsvlekken geen reden tot garantie zijn zolang de belangrijkste fysieke eigenschappen zoals bijvoorbeeld
lichtdoorlatendheid niet zijn aangetast. Wat de deskundige echter opviel was dat een redelijk aantal van de vlekken zich met name manifesteren aan de oppervlakte van het 10 mm glas en niet vanuit de kern.

Ook laten ze veel streepvorming zien zoals ontstaat door een nat oppervlak wat uitloopt en dan weer droogt. Dit verschijnsel is bekend bij glas en kan met name ontstaan als het glas na productie of voor het harden tegen elkaar aan staat met een poeder daartussen (Luciet) wat ervoor zorgt dat de ruiten niet vacuümtrekken en dit glas dan in aanraking komt met vocht. Wat er dan ontstaat is glascorrosie en dat uit zich in dit soort vlekkenpatronen. De deskundige heeft vanuit zijn ervaring met gehard glas voor de kassenbouw dit verschijnsel eerder aan de hand gehad met als enige verschil dat het ook enigszins voelbaar was aan het oppervlak en met een stanleymes enigszins weg te krabben was, wat hier beide niet het geval is.

Hierover heeft de deskundige contact opgenomen met andere experts uit de glasbranche en die bevestigden het vermoeden van corrosie en gaven aan dat bij beginnende corrosie het glas inderdaad nog glad kan aanvoelen.

De deskundige is van mening dat hier sprake is van glascorrosie en dit proces is niet omkeerbaar, maar zal ook niet verergeren. Maar volgens hem is het wel een fabricatiefout die ontstaan is gelijk na productie van het basisglas of voor het harden van de ruiten. De deskundige is van mening dat de ruiten dermate veel afwijkingen vertonen dat ze niet voldoen aan wat men van het product had mogen verwachten. De omvang van de klacht(en) is ernstig; herstel of reparatie is technisch mogelijk, nl het glas vervangen.

Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn (inclsief BTW)? Betekend demonteren glas, plaatsen nieuw glas
Arbeid en glas schat deskundige op circa € 2.650,–
(Circa 16 m2 hardglas 10 mm circa € 1.750,–)
Arbeid één dag, twee man. € 800,–).

Toelichting op het rapport: De deskundige is van mening dat de oorzaak zit bij de leverancier van het glas. Dit is op geen enkele wijze veroorzaakt door montage van de serre.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen. Volgens de deskundige zit de oorzaak van het slechte glas bij de leverancier van het glas en is het op geen enkele wijze veroorzaakt door de montage van de serre. De enige optie om de klachten op te lossen, is het glas vervangen.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De klacht is gegrond. De ondernemer dient het glas te laten vervangen en wel binnen acht weken na verzending van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die, voorzitter, de heer W.J.M. van den Berg, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 9 december 2022.