Herstel gietvloer noodzakelijk na blaasvorming

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering / Herstel    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 189278/193682

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft de ondernemer opdracht gegeven om een gietvloer aan te brengen op een bestaande Portugese tegelvloer. Na enkele maanden ontstonden er blazen in de vloer, wat de consument op 7 september 2021 meldde. De ondernemer kwam in november langs en beloofde de kwestie op te lossen, maar er gebeurde niets. Na tien telefoontjes en diverse e-mails diende de consument anderhalf jaar later een klacht in bij de Geschillencommissie Afbouw. De deskundige constateerde dat de problemen mogelijk te wijten waren aan vochtaccumulatie of restvocht in de door de ondernemer aangebrachte egalisatielaag onder de tegels. Herstel werd geadviseerd door de kunststof vloer te verwijderen, de ondergrond te schuren, een vochtscherm aan te brengen en de gietvloer opnieuw te installeren. De commissie oordeelde dat de klacht gegrond was en besloot dat de ondernemer de geadviseerde herstelwerkzaamheden binnen zes weken kosteloos moest uitvoeren.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een gietvloer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

In januari 2021 heb ik [ondernemer] opdracht gegeven om een gietvloer aan te leggen op een Portugese
tegelvloer. Het werk is netjes uitgevoerd en in eerste instantie waren wij zeer tevreden. Na enkele maanden
verschenen er op een paar plekken blazen. Wij hebben dit op 7 september 2021 gemeld ondersteund door
foto’s. Na heel veel bellen is [ondernemer] in november langs geweest en heeft verklaard dat het niet hoorde
en dat het opgelost zou worden. Sindsdien is er niets meer gebeurd. Wij hebben wel tienmaal
getelefoneerd en diverse mails gestuurd. Na anderhalf jaar is de maat vol en leggen we de klacht bij u neer.
[ondernemer] is altijd heel correct door de telefoon en belooft van alles. Er komt echter nooit iets van. Wij
eisen uitvoering van de reparatie onder garantie.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft zijn standpunt niet aan de commissie kenbaar gemaakt.

Rapport van de deskundige
De deskundige heeft onder meer als volgt gerapporteerd.

Ter plaatse was een bestaande ondergrond aanwezig die door ondernemer op weinig betrouwbare wijze op
aanwezig vocht is gecontroleerd. Elektronische meetapparatuur meet gebruikelijk niet dieper dan 30
millimeter, terwijl een tegel al snel 25 millimeter dik zal zijn. Als sprake is van vocht onder de tegels wordt
dat met deze apparatuur dus niet waargenomen. Of sprake is van vochtaccumulatie of restvocht in de door
ondernemer zelf aangebrachte egalisatielaag onder de tegel kan geen zekerheid worden gegeven, maar
gezien de aanbouw onder Bouwbesluit zal zijn vervaardigd zou de constructie geen optrekkend vocht
moeten toestaan. Ook de mededeling dat het schadebeeld niet verder lijkt uit te breiden maakt dat een
oorzaak restvocht (bijv. ten gevolge van uitgevoerde vloerreinigingen of uit door ondernemer zelf
aangebrachte egalisatie) meer voor de hand ligt. De aangetroffen vloerafwerking kent een groot aantal
blazen, die door vocht zullen zijn geïnitieerd, mogelijk in combinatie met een relatief lage gerealiseerde
hechting met de tegel of de egalisatielaag (gezien de omvang van de blazen). Bij herstel zou naar de
mening van de deskundige een extra veiligheid moeten worden ingebouwd om eventueel resterend
restvocht tegen te gaan. Dat kan door een vochtscherm tussen de tegel en de vloerafwerking aan te
brengen dat bestand is tegen een onderliggend vochtpercentage van 5-7 % m/m. Deze zijn in de handel
normaal verkrijgbaar.

Herstel is als volgt mogelijk:
Kunststof vloer verwijderen, ondergrond grondig diamant schuren, vochtscherm (2 lagen) 5- 7% m/m
aanbrengen, gietvloer opnieuw aanbrengen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft het rapport van de deskundige. De commissie zal het verzoek van de
consument toewijzen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient binnen zes weken na datum verzending bindend advies de door de deskundige
geadviseerde herstelwerkzaamheden uit te voeren zonder de consument daarvoor kosten in rekening te
brengen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van €
127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer
mr. B.C. Westenbroek, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 31 mei 2023.