Herstel ondernemer correct uitgevoerd. Streepjes binnen grens van toelaatbare. Ondernemer heeft door toedoen van consument veroorzaakte schade meerdere keren hersteld

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Herstel    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62505

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in maart 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het deels vervangen van parket en het schuren en oliën van de gehele vloer voorde daarvoor door de consument te betalen prijs van € 900,–. De werkzaamheden vonden plaats in of omstreeks april 2011.   De consument heeft vrijwel direct na het uitvoeren van de werkzaamheden de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft een stuk kambala parket vernieuwd, als gevolg van waterschade en de kamer geschuurd en geïmpregneerd. Na de werkzaamheden vertoonde de vloer onvoldoende glans. Hij was volgens de ondernemer geheel verzadigd. Ik moest de vloer elke keer met groene zeep reinigen. De ondernemer heeft geprobeerd de nietjes weg te tikken hetgeen overal gaatjes heeft achtergelaten. De vloer is nu drie keer geschuurd en ik denk dat de vloer zo dun is dat de nietjes niet meer in het beton gaan.   Ter zitting heeft de consument het bovenstaande herhaald.   De consument verlangt een vloer met dezelfde uitstraling als voor de werkzaamheden en de rozetten die nog niet geleverd zijn.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de consument uitleg en advies gegeven alvorens de wens van de consument te vervullen, een geschuurde en geïmpregneerde vloer. Na de werkzaamheden heeft de partner van de consument over de vloer gelopen en schade aangericht, die wij vervolgens hebben hersteld. Vervolgens wenste de consument rozetten om enkele verwarmingsbuizen, die toen zijn besteld en geleverd. Er bleken vlekken op de vloer te zitten die wij hebben beoordeeld als renovatiestof die door de consument niet verwijderd was. De consument renoveerde reeds geruime tijd en er kwamen allerlei werklieden over de vloer. Wij hebben het parket toen stofvrij geschuurd en weer geïmpregneerd. Daarna meldde de consument dat de vloer niet genoeg glansde, waarna door ons een laag zijdemat hardwax-olie aangebracht is en is gewaarschuwd voor een langere droogtijd. De consument belde echter de volgende dag met de mededeling dat de vloer nog plakte. Wij zijn gaan kijken en zagen de consument tot onze schrik over de vloer lopen die nog niet droog was, de sporen waren over de hele vloer zichtbaar. Weer hebben wij de schade hersteld maar de consument vond de vloer nog steeds te dof. Wij zijn wel twintig keer bij de consument geweest, elke keer was er wat. De extra kosten die al deze werkzaamheden met zich meebrachten zijn door ons niet in rekening gebracht.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De vloer is netjes geschuurd en voldoet ruimschoots aan de maatstaven voor goed vakmanschap. In zeer beperkte mate zie ik glansverschillen onder de radiator aan de voorzijde van de woning. Het kan zijn dat de vloer daar lichter is geolied, het kan ook komen door de onderhoudsproducten die de consument heeft gebruikt. De glans van de vloer is conform de gebruikte olie en onderhoudswas.   De nietjes die goed zichtbaar zijn hebben altijd in de vloer gezeten maar waren voor het schuren belangrijk minder zichtbaar. De vloer wordt door het schuren lichter van kleur. Het vulmiddel waarmee de gleufjes worden opgevuld nemen relatief veel olie op waardoor ze donker kleuren. Na verloop van tijd verkleurt de vloer weer en wordt dit minder zichtbaar, dit is bij tapis vloeren een normaal verschijnsel. Dat door het schuren nietjes zichtbaar worden is een eigenschap van het systeem en kan niet als een gebrek aangemerkt worden. Omdat ik er maar enkele zie ben ik van oordeel dat de weggeschuurde dikte beperkt is en de zichtbare nietjes geaccepteerd moeten worden. Deze worden overigens ook na verloop van tijd minder zichtbaar. Het vulmiddel is overigens te licht geworden van kleur. Ook zijn er enkele streepjes in de vloer zichtbaar, als gevolg van in de vloer gedreven nietjes maar ook dit valt binnen de grenzen van het toelaatbare. Ik constateer slechts een beperkt aantal aan de oppervlakte liggende nietjes, waardoor slechts beperkt hout afgenomen kan zijn. Het aantal is zelfs niet te hoog voor een vloer die slechts één keer is over geschuurd. De vloer is met uitzondering van enkele verkeerd opgevulde nietjes conform goed vakmanschap geschuurd. Eveneens zie ik geen tekenen in de vloer die aantonen dat de vloer verkeerd is geolied.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar aanleiding van de door de consument gestelde klacht heeft de commissie een onafhankelijke deskundige gevraagd de vloer te beoordelen. De deskundige heeft de schuurwerkzaamheden die door de ondernemer zijn uitgevoerd beoordeeld als zijnde conform goed vakmanschap. Ook is niet door de deskundige vastgesteld dat de vloer niet goed geolied zou zijn. Met betrekking tot de nietjes stelt de ondernemer dat het gebruik alsmede de zichtbaarheid daarvan inherent is aan het systeem van de vloer. De beschadigingen in de vorm van streepjes als gevolg van het in de vloer drijven van nietjes wordt door de deskundige als vallend binnen de grenzen van het toelaatbare beoordeeld. Slechts een vijftien tal streepjes zijn gevuld met een te licht vulmiddel. De commissie neemt het oordeel van de deskundige over en maakt dit tot de hare. Wellicht ten overvloede merkt de commissie op dat ter zitting niet is weersproken dat de ondernemer meerdere keren werkzaamheden heeft uitgevoerd om schade te herstellen die veroorzaakt werd door onachtzaamheid van de consument. Op grond van alle feiten en omstandigheden, in hun onderlinge samenhang bezien, oordeelt de commissie dat er geen, althans onvoldoende grond is om de klacht gegrond te verklaren. Daarbij is tevens rekening gehouden met de keren dat de ondernemer werkzaamheden heeft uitgevoerd om de door toedoen van de door de consument veroorzaakte schade te herstellen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 3 juli 2012.