Het teveel berekende bedrag is in drie correcties aan de consument terugbetaald

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Kosten / Onjuiste voorstelling van zaken    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 134522/152326

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de wijze waarop door de ondernemer de aan de consument teveel in rekening gebrachte m3 zijn gecrediteerd. Volgens de consument heeft hij recht op meer dan nu door de ondernemer aan hem is uitbetaald. De ondernemer geeft aan dat er inderdaad aan de consument te veel in rekening is gebracht. Het teveelberekende bedrag is in drie correcties aan de consument terugbetaald. De commissie is van oordeel dat de ondernemer het juiste bedrag aan de consument heeft uitbetaald. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de wijze waarop door de ondernemer de aan de consument over een periode van tien jaar teveel in rekening gebrachte m3 zijn gecrediteerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de consument heeft hij recht op meer dan nu door de ondernemer aan hem is uitbetaald.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In tien jaar tijd is de meterstand geschat tot 3300 m3. Het werkelijke verbruik blijkt echter 473m3 te zijn geweest. Door deze schattingen is aan de consument 2827m3 te veel in rekening gebracht. Het teveel berekende bedrag is in drie correcties aan de consument terugbetaald.
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de stukken van de ondernemer leidt de commissie het volgende af:
Het door de ondernemer teveel gefactureerde m3 is via drie correctie nota’s voor drie jaarrekeningen verrekend:
• in de jaarrekening 2019-2020 is het verbruik alsnog op 0 gesteld en daarmee is 1389m3 gecorrigeerd
• in de jaarrekening 2018-2019 is het verbruik ook alsnog op 0 gesteld en daarmee is 728m3 gecorrigeerd
• in de jaarrekening 2017-2018 is het verbruik alsnog teruggebracht naar 18m3 en daarmee is 710m3 gecorrigeerd.
Op deze wijze heeft de ondernemer het teveel in rekening gebrachte m3 (1389m3 + 728m3 + 710m3 = 2827m3) gecorrigeerd en aan de consument uitbetaald. Waarom de consument, zoals hij stelt, op meer recht zou hebben, is de commissie niet duidelijk. De commissie constateert dat de gemachtigde van de consument zich hier niet over uitlaat en ook niet heeft gereageerd op de berekening van de ondernemer.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De klacht is ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water, bestaande uit mevrouw mr. E.A.G.M. van Rens, voorzitter, mevrouw mr. P. Dekker – Stam, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 4 april 2022.