Huid beschadiging na waxbehandeling van bovenlip: consument heeft ingestemd met behandeling na lang aandringen van ondernemer; de overeenkomst is vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden.

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 104676

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een wax-behandeling.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Mijn bovenlip is ernstig beschadigd op twee plekken na het waxen van de bovenlip, terwijl ik
nadrukkelijk vermeld heb dat ik deze behandeling niet wilde. Ik verlang een vergoeding.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Tussen de behandeling en het melden van de klacht zit vier weken. Vier dagen na de behandeling is de consument in de zaak geweest. Toen was niets van een verbranding zichtbaar. Men mag aannemen dat de consument weet hoe zij zich moet beschermen tegen de zon.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

[naam van de consument] heeft door medicijngebruik een zeer gevoelige huid. Door de voor haar (te) warme hars heeft dit een reactie van pigmentverschuivingen veroorzaakt. Dit zou eventueel ook door
onbeschermd zonnen veroorzaakt kunnen worden. Onderneemster heeft geen advies gegeven qua zonbescherming, dit geeft ze ook zelf toe.
Herstel is technisch niet mogelijk. 
Ondernemer biedt de consument een laserbehandeling aan, waardoor ‘misschien’ de pigmentvlekjes verminderen. Gezien het resultaat na het harsen en het medicijngebruik van de cliënt zou ik dit niet aanbevelen.
Geen foto’s van voor de harsbehandeling aanwezig, maar onderneemster en cliënt geven aan dat deze vlekken er voorheen niet zaten. [naam van de consument] was al 20 jaar klant bij onderneemster.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het rapport van de deskundige blijkt dat de consument al jaren onder behandeling is bij de ondernemer. De consument heeft ter zitting onweersproken aangevoerd dat de ondernemer haar al jaren heeft geprobeerd te laten instemmen met een waxbehandeling van de bovenlip, maar dat zij dat telkens heeft geweigerd omdat zij de zin daarvan niet inzag. Met de in geschil zijnde behandeling heeft de consument na lang aandringen van de ondernemer in een emotionele situatie toch maar ingestemd. De commissie acht het verweer van de ondernemer dat de schade na vier dagen niet zichtbaar was, niet een doeltreffend verweer, nu de schade na enige tijd wel degelijk is vastgesteld en geenszins aannemelijk is dat de schade is ontstaan door blootstelling aan zonlicht. De commissie zal de tussen partijen gesloten overeenkomst als aangegaan onder misbruik van omstandigheden vernietigen en aan de consument een schadevergoeding toekennen die deels een immaterieel karakter heeft, nu herstel van de schade niet mogelijk blijkt. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal de vergoeding worden vastgesteld op het na te noemen bedrag.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 100,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging op 7 februari 2017.