In brochure staat dat elektrische gedeelte van de fiets onderhoudsvrij is. Accu is inmiddels zonder resultaat drie maal vervangen. Overeenkomst ontbonden

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 39683

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 juni 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe fiets van [merk en type], tegen een door de consument te betalen prijs van € 1.028,95.   De overeenkomst is op 14 juni 2008 uitgevoerd. De consument heeft op 16 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Van begin af aan functioneert de fiets niet naar behoren. Het accusysteem is onbetrouwbaar. De controller valt steeds uit en de actieradius is met name in de winter beperkt tot 25 km in plaats van de in de verkoopbrochure vermelde 50 km.   De controller waarmee tussen de standen “Eco” en “Power” moet worden geschakeld valt steeds uit.   De consument heeft problemen gehad met het stuur en de zadelpen en heeft deze laten verhelpen door een plaatselijke rijwielspecialist.   Een remleiding is doorgeroest en diverse spaken zijn gebroken. Op 21 oktober 2009 heeft de consument haar fiets naar de ondernemer gebracht. Deze heeft de fiets nagekeken en een nieuwe (leen-)accu geplaatst.   De problemen met de accu en de controller bleven echter onverminderd aanwezig.   De consument heeft de ondernemer het voorstel gedaan om een nieuwe fiets aan te schaffen, waarbij de inruilprijs op € 700,– zou worden gesteld. Daartoe was de ondernemer niet bereid. De ondernemer was echter slechts bereid een inruilprijs van € 500,– overeen te komen. Op 5 februari 2010 heeft de consument de fiets bij de ondernemer gebracht vanwege de voortdurende accuproblemen en gebroken spaken. De ondernemer wil niet meer inruilen, maar alleen nog repareren op kosten van de consument. De fiets is bij de laatste reparatie- en onderhoudsbeurt vuil aangeboden. De fiets wordt voor woon-werkverkeer gebruikt en blijft zeker in de winter niet schoon. De ondernemer is ruim 1,5 jaar in de gelegenheid geweest de problemen te verhelpen. Ondanks de plaatsing van een andere accu en reparatie van het accusysteem is de fiets nog steeds ondeugdelijk.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De fiets staat nog steeds bij de ondernemer. Er waren twee spaken kapot en die kwamen in de ketting terecht. De deskundige heeft slechts de eerste accu gezien, die later door een leenaccu was vervangen. De ondernemer heeft de consument een leenaccu ter beschikking gesteld omdat de consument een andere fiets bij hem zou kopen. De consument rijdt per dag ongeveer 24 km met de fiets.   De consument heeft zich gestoord aan het deskundigenrapport. Het bevat het verhaal van de ondernemer. De consument werd kort voor het onderzoek daarvan in kennis gesteld en kon op die korte termijn zich niet vrijmaken.   In de handleiding staat nergens dat de powerstand beperkt moet worden gebruikt. Er bestaat een groot verschil tussen de “Eco” en de “Power” stand. Bij de koop is met zoveel woorden tegen de ondernemer gezegd dat de fiets voor woon-werkverkeer zou worden gebruikt. Zonder aandrijving fietst hij erg zwaar. De fiets weegt 25 kg. In feite is sprake van een tweede fiets. De eerste fiets bleek geheel ondeugdelijk en is kort na de aankoop geruild voor het huidige exemplaar. De consument stelt zich op het standpunt dat zij mocht verwachten toch minstens een jaar iedere week 100 km zonder veel problemen te kunnen fietsen met deze nieuwe fiets.   De consument kan ermee akkoord gaan dat de ondernemer de fiets behoudt tegen betaling van een bedrag van € 500,– aan de consument.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het is juist dat de eerste fiets is omgeruild voor een ander exemplaar. De eerste accu is omgeruild voor een andere omdat een cel kapot was.   De volgende accu die de consument bij de ondernemer heeft ingeleverd was aan de bovenkant stuk, waardoor er vocht in kan komen. Deze schade is niet door toedoen van de ondernemer ontstaan. De ondernemer heeft vervolgens de consument een leenaccu ter beschikking gesteld.   In het kader van een nieuwe bij hem aan te schaffen fiets heeft de ondernemer aan de consument het voorstel gedaan om € 500,– te geven voor de oude fiets van de consument.   De ondernemer is zijn afspraken steeds nagekomen. De consument belde vlak voor de vakantie van de ondernemer, die toen geen werk kon aannemen. Na de vakantie heeft de ondernemer niet meer van de consument vernomen. Op het moment dat de consument naar een andere fietsenmaker gaat vervalt de garantie. De problemen die de consument aangeeft zijn door de ondernemer opgelost en normaal voor een fiets van € 999,–. De actieradius in de powerstand is normaal voor deze fiets.   De prijs – kwaliteit verhouding van de fiets is zeer goed.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld. Soort Voertuig: elektrische fiets [Merk/Type]  elektrische fiets. Kenteken: n.v.t. Datum kentekenbewijs deel IA en IB: n.v.t. Code kentekenbewijs deel IA: n.v.t. Motornummer: n.v.t. Framenummer: [framenummer] Afgelezen kilometerstand: 1.313 Bouwjaar: 2008 Brandstof: n.v.t. Indien LPG: Merk: n.v.t. Aantal cilinders: n.v.t.   De fiets verkeert in redelijke staat maar is niet optimaal onderhouden. Het betreft hier een fiets uit de wat goedkopere klasse.   Korte omschrijving van de klacht(en) 1. De accu controller valt steeds uit. 2. Actieradius in de winter circa 25 kilometer. 3. Problemen met het stuur. 4. Problemen met de zadelpen. 5. Remleiding is doorgeroest. 6. Diverse spaken zijn doorgeroest.   Het onderzoek uitgevoerd op 6 juli 2010 bij [naam firma] te [plaats] in aanwezigheid van de ondernemer, de heer [naam vertegenwoordiger]. Tijdens dit onderzoek heb ik het volgende waargenomen: Omdat de accu stuk is en er vele spaken gebroken waren, kon ik niet met de fiets rijden. Aan de bovenkant van de accu zit een gaatje waarin vocht en water binnen in de accu kan komen. Dat dit de accu blijvend kan beschadigen is duidelijk. De accu was al eens voor garantie vervangen. Dit gaatje is mogelijk veroorzaakt door vallen of stoten van de accu. Wat hiervan de oorzaak is, is niet duidelijk.   1. Dat de accu controller vaak uitvalt, heeft de volgende oorzaak. Doordat de consument veelvuldig in de POWER stand fietst wordt de motor vrij zwaar belast. Om schade aan de elektronica te voorkomen schakelt het beveiligingssysteem dan de accu uit. 2. Dit verklaart ook de vrij korte actieradius. Het is niet de bedoeling om veelvuldig of permanent in de POWER stand te fietsen, de belasting is dan dusdanig zwaar dat de accu vrij snel leeg zal zijn. Bij normaal fietsen dient de controller in de ECO stand te staan en dient POWER alleen gebruikt te worden bij kortdurende extra belasting. 3. Aan de stuurpen heb ik niets kunnen waarnemen. Wel is aan te bevelen om het stuur niet in de getoonde uiterst verticale stand te zetten. 4. Ook aan de zadelpen heb ik niets bijzonders aangetroffen. De zadelpenklem is door derden vervangen. Volgens de consument kon met de originele klem het zadel niet goed vastgezet worden en zou tijdens de rit langzaam zakken. De originele zadelpenklem was niet meer aanwezig dus kon ik dit niet bevestigen. 5. De binnenkabel van de voorste rem was door derden vervangen, de oude kabel was niet meer aanwezig. Het betreft hier een vrij dunne bowdenkabel, het buitendeel van deze kabel staat onder invloed van buitenaf en kan op den duur roestvorming gaan vertonen. Dit in combinatie met de niet door mij vast te stellen remkracht op de kabel kan kabelbreuk veroorzaken. Wel meen ik te moeten vaststellen dat dit, gezien de leeftijd van de fiets, wel erg snel is. 6. Er waren diverse spaken in het achterwiel gebroken.   De spaken van een fiets dienen tijdens servicebeurten periodiek nagesteld te worden. Of dit inderdaad uitgevoerd is, kan ik niet bevestigen, er zijn ook spaken door een derde vervangen. De spaken vertoonden wel roestvorming maar dit is naar alle waarschijnlijkheid niet de oorzaak van de breuken. Wanneer een spaak te weinig voorspanning heeft kan dit breuk veroorzaken en wanneer er reeds enkele spaken stuk zijn worden de overige spaken zwaarder belast en kunnen dus ook breken. Naar aanleiding van de door de consument genoemde niet nagekomen afspraak op 26 juni 2009 heb ik de agenda van de ondernemer ingezien en vastgesteld dat er op 26 juni 2009 geen afspraak gepland stond. Of deze afspraak niet gemaakt is of niet geagendeerd is, kan ik niet aantonen.   Resumerend stel ik dan ook, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat de fiets, ondanks de voorkomende mankementjes, voldoet aan de kwaliteit die men mag verwachten van een fiets in deze prijsklasse. Ook vertoont de fiets wel wat achterstallig onderhoud dat door de consument zelf uitgevoerd dient te worden. Ik denk hier bijvoorbeeld aan een kurkdroge ketting, deze dient regelmatig gesmeerd te worden, omdat de ketting niet in een kettingkast loop doch buiten over de tandwielen van de derailleur.   5. Herstel Herstel is goed mogelijk door het uitvoeren van de volgende reparaties:   1 accu: € 349,– Onderhoudsbeurt: € 55,– 10 Spaken: € 2,50 Arbeidsloon: € 165,– Totaal € 571,50 inclusief BTW   Reparatie uitgevoerd door derden € 62,90.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt voorop dat de ondernemer door niet ter zitting te verschijnen zich zelf de mogelijkheid heeft ontnomen de stellingen van de consument gemotiveerd te weerspreken.   De commissie stelt bovendien vast dat als gevolg van het feit dat de fiets ten tijde van het onderzoek door de deskundige van de commissie niet voorzien was van een functionerende accu, waardoor geen onderzoek kon worden gedaan naar de voornaamste klachten van de consument, te weten de beperkte actieradius en het niet goed functioneren van de controller.   De commissie heeft kennis genomen van een brochure van de onderhavige fiets waarop onder meer staat vermeld dat het elektrische gedeelte van de fiets geheel onderhoudsvrij is; dat de borstelloze motor en lithium ion accu een combinatie is die garant staat voor jaren fietsplezier en dat het bereik ongeveer 50 km bedraagt.   Uit de stellingen van de consument die door de ondernemer niet dan wel niet gemotiveerd zijn weersproken blijkt dat de fiets inmiddels was voorzien van een derde accu en dat ook deze accu bij lange na niet de voorgespiegelde actieradius haalt.   Gelet hierop kan naar het oordeel van de commissie niet worden gezegd dat de fiets de eigenschappen heeft die de consument – voor een normaal gebruik – mocht verwachten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 14 juni 2008 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument de fiets met alle daartoe behorende papieren en accessoires, teruglevert aan de ondernemer.   De ondernemer betaalt bij de levering van de fiets een bedrag van € 500,– aan de consument.   Een en ander dient te geschiedden binnen 1 maand na de datum van verzending van dit bindend advies.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, vervallen de ongedaanmakingsverbintenissen en betaalt de ondernemer, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, in plaats daarvan een vergoeding van € 350,– aan de consument. De consument blijft dan eigenaar van de fiets en zal vrij zijn over de fiets te beschikken op een wijze die hem goeddunkt. De ondernemer dient de fiets in dat geval ter beschikking te stellen aan de consument.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 445,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, op 18 augustus 2010.