In rekening gebrachte extra kosten voor schoonmaak en schade aan stoelen niet terecht. Onvoldoende gelegenheid gegeven om schoon te maken en bij vertrek geen controle door ondernemer

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 69099

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de extra in rekening gebrachte uren voor het schoonmaken, namelijk 9 uren, in totaal € 360,– alsmede het in rekening gebrachte bedrag voor de schade aan vier stoelen, in totaal een schadebedrag van € 180,–.   De consument heeft een bedrag van € 429,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 29 mei 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben van 27 april 2012 t/m 29 april 2012 met een groep verbleven op de hoeve van de ondernemer. Bij vertrek heeft de ondernemer laten weten dat er een paar onderdelen van het schoonmaken beter gedaan moest worden. Het betrof de slaapzalen en de hoofdzalen. Tot drie keer toe hebben wij schoongemaakt, maar dat leidde niet tot tevredenheid van de ondernemer. De laatste keer wilde [de ondernemer] niet eens meer controleren. Wij zijn het niet eens met de in rekening gebrachte uren voor het schoonmaken en evenmin met het rekening gebrachte schadebedrag van € 180,– in verband met schade aan vier stoelen. Deze schade is tijdens een van de inspectieronden ook niet aangegeven. Wij hebben niet de kans gehad het zelf beter schoon te maken. Toen wij vertrokken bestond bij ons de indruk dat de oplevering akkoord was. Overigens achten wij een bedrag € 45,– per stoel een (veel) te hoog bedrag. De ondernemer lijkt van een nieuwprijs uit te gaan.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij waren met 32 studenten van [naam dispuut] uit [plaatsnaam]. Wij zijn niet in de gelegenheid gesteld om alle lokalen schoon te maken. Wij weten overigens niet of er nog lokalen vuil waren en evenmin of er stoelen kapot waren.   De consument verlangt afwijzing van de vordering van de extra schoonmaakkosten en van het bedrag voor de schade aan de vier stoelen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Herhaaldelijk hebben mijn vrouw en ik op de dag van vertrek het schoonmaken door de consument gecontroleerd en afgekeurd. De laatste keer rond 15.30 uur heeft mijn vrouw aangegeven dat de vloeren nog nat waren, waardoor het niet mogelijk was te controleren of de vloeren werkelijk schoon waren en dat wij dit op maandag verder zouden bekijken.   Bij inspectie maandagmorgen bleken de rugleuning van vier stoelen gebroken. De stoelen zijn via de inboedelverzekering tegen nieuwwaarde verzekerd, zodoende brengen wij ook de nieuwwaarde in rekening. Er zat tegen de muur van de zaal en van de keuken stukgegooide eieren. Bovendien bleken de slaapplaatsen in het bijgebouw helemaal niet schoongemaakt te zijn. Daar was vanaf een bovenbed tegen de muur gekotst en dit liep langs de muur naar beneden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij handhaven ons standpunt. We hebben het bijgebouw bij vertrek van de groep niet gecontroleerd of dat gebouw schoongemaakt was.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel, dat enerzijds de groep niet in de gelegenheid is gesteld naar tevredenheid van de ondernemer het gehele verblijf schoon te maken en anderzijds is bij het weggaan van de groep onvoldoende gecontroleerd of alle vertrekken schoon waren gemaakt. Het bijgebouw was in het geheel niet gecontroleerd.   Tegen de achtergrond van het hiervoor overwogene past geen vordering voor extra schoonmaakkosten. Immers, de ondernemer had de consument tot het schoonmaken in gelegenheid dienen te stellen en tevens grondige inspectie dienen te houden na het schoonmaken. Hierin is de ondernemer tekortgeschoten. De vordering voor de extra schoonmaakkosten dient te worden afgewezen.   Ook het schadebedrag voor de kapotte stoelen dient naar het oordeel van de commissie te worden afgewezen. Immers, de consument heeft de vordering betwist en de ondernemer heeft geen bewijs bijgebracht van de schade aan de stoelen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De door de ondernemer gevorderde extra schoonmaakkosten van € 360,– en het schadebedrag van € 180,– wordt afgewezen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 429,– aan de consument terugbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 17 oktober 2012.