In verband met de vervroegde vertrektijd naar 05.00 uur merkt de commissie op dat de dag waarop je vertrekt en de dag waarop je terugreist als volledige reisdagen meetellen, ongeacht het tijdstip waarop je vertrekt en terugreist.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117545

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 19 oktober 2017 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstand¬ge¬komen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 10 personen naar Chersonissos op Kreta met verblijf in een hotel op basis van all inclusive voor de periode van 18 mei 2018 t/m 27 mei 2018 voor de som van € 6.818,50.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Zowel de vluchttijd van de heenreis als die van de terugreis is gewijzigd in voor ons nadelige zin. Ik had geen andere keuze dan die wijzigingen te accepteren. Onder protest heb ik dan ook op 2 mei 2018 een alternatief geaccepteerd met vertrek op zaterdag 19 mei 2018 vanuit Rotterdam om 18.20 uur en een terugvlucht op maandag 28 mei 2018 om 05.00 uur. Bij het printen van de flightcoupons bleek bovendien dat er op de terugvlucht sprake was van een tussenstop in Groningen, hetgeen nog een extra vliegtijd oplevert van minimaal anderhalf uur naast de al onmogelijke vertrektijd. Ik heb dan ook niet een vakantie gehad met de door mij gewenste reisdata.

Daar komt bij dat er nu sprake is geweest van acht volle vakantiedagen in plaats van negen, nu maandag 28 mei 2018 niet meer als vakantiedag mag worden beschouwd bij een vertrektijd van 05.00 uur.

Klager stelt niet tevreden te zijn met het aanbod van de reisorganisator van 11 mei 2018 en verlangt een vergoeding van € 3.300,–.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

In verband met vluchtwijzigingen is klager aangeboden om de gehele reis een dag naar achteren op te schuiven. De nieuwe data zouden dan 19 t/m 28 mei 2018 zijn. Klager heeft gekozen om op dit aanbod in te gaan. Hij klaagt echter over de vluchttijden. De vluchttijden zijn conform de overeenkomst en binnen de voorwaarden. De vluchten moeten op de overeengekomen dag uitgevoerd worden en moeten vermeld worden op de tickets. Pas op de tickets staan de definitieve vluchttijden. Op 4 mei 2018 zijn de tickets verzonden. Er is een extra korting van € 50,– aangeboden.

Klager had er voor kunnen kiezen om de reis zonder kosten te annuleren. Klager heeft daar echter niet voor gekozen en is akkoord gegaan met de wijziging. Klager geeft aan dat er geen andere keuze was, maar hij had ook naar een andere bestemming kunnen kijken, op data die hij liever had gehad.

Klager stelt niet te hebben gekregen wat er geboekt is. Wij betwisten dat. Klager heeft een 10-daagse reis geboekt en heeft ook een 10-daagse reis gekregen, met het verschil dat de reis een dag later is uitgevoerd. Klager heeft de wijziging geaccepteerd door op die gewijzigde datum af te reizen.

De reisorganisator heeft op 11 mei 2018 een vergoeding van € 50,– aangeboden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij de beoordeling van deze zaak is artikel 2.6 van de ANVR-Reisvoorwaarden van belang, ingevolge welk artikel de definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Klager heeft al in een vroeg stadium, te weten op 19 oktober 2017, de betreffende reis geboekt met vluchtdata en -tijden zoals door hem gewenst. Op enig moment is hij geconfronteerd met wijzigingen in de vluchtdata en -tijden en op 4 mei 2018 heeft hij de tickets ontvangen met daarop vermeld de definitieve vertrek- en aankomsttijden.

Begrijpelijk is dat het verschuiven van de vakantie voor klager, zeker gelet op de omvang van het reisgezelschap, vervelende consequenties heeft gehad. Dat neemt echter niet weg dat ingevolge voornoemd artikel van de ANVR-Reisvoorwaarden de vertrek- en aankomsttijden eerst bij uitgifte van de tickets definitief zijn. Bovendien heeft klager, zij het onder protest, zich akkoord verklaard met de doorgevoerde wijzigingen.

Met betrekking tot de klacht van klager dat de vakantieduur is bekort door de vroege vertrektijd (05.00 uur) op maandag 28 mei 2018, merkt de commissie op dat de dag waarop je vertrekt en de dag waarop je terugreist als volledige reisdagen meetellen, ongeacht het tijdstip waarop je vertrekt en terugreist.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal de klacht ongegrond verklaard worden.

Derhalve wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 10 juli 2018.