Incorrecte eindafrekeningen; door consument doorgegeven meterstanden waren correct; ondernemer heeft ten onrechte de standen onjuist verwerkt; klacht gegrond

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Jaarafrekening    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 118838

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument stelt bij de overname van zijn woning, de juiste meterstanden te hebben doorgegeven. De vorige bewoner zou onjuiste meterstanden hebben doorgegeven. Omdat er geen controles zijn uitgevoerd door de netbeheerder, is dit niet eerder ontdekt. De ondernemer heeft onterecht een 0 toegevoegd aan de meterstand, waardoor een onjuiste beginstand is aangehouden. Al het andere verbruik is niet door de ondernemer geleverd; de ondernemer moet de juiste meterstand hanteren die door de consument is doorgegeven. De klacht is gegrond.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de jaarafrekeningen 2013 – 2017.

De consument heeft op 19 mei 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de overname van de woning zijn de correcte meterstanden doorgegeven. Door de jaren heen zijn de meterstanden door de diverse energieleveranciers niet correct verwerkt cq geschat. Dit is geconstateerd bij het opnemen door [naam van de netbeheerder] van de meterstand bij het installeren van een slimme meter. De vorige bewoner heeft verkeerde meterstanden doorgegeven. Doordat [naam van de netbeheerder] geen controles uitvoerde is dit niet eerder vastgesteld. De ondernemer heeft een correctienota verstuurd, maar door een foutieve uitgangspositie van de diverse leveranciers ([namen andere leveranciers] en de ondernemer) is niet steeds juist gecorrigeerd.

De consument verlangt het eventueel laten vervallen van de naheffing.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft op 28 juli 2015 een stand van 9062 doorgegeven. Omdat in het Toegankelijk Meet-register (TMR) een stand in het verleden stond van 93455 in 2014 is hier een nul achter gezet. De con-sument heeft de afgelopen jaren geen standen ingevoerd. [naam leverancier 1] en [naam
leverancier 2] willen niet verrekenen. Wat bij [leverancier 2] is verbruikt, is inmiddels verjaard en kan niet bij [leverancier 2] in rekening worden gebracht. De consument is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de meterstanden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument is sinds 7 augustus 2015 afnemer van de ondernemer. Op 28 juli 2015 heeft de consument een stand doorgegeven van 9062. De ondernemer heeft daar ten onrechte een 0 achtergezet. De door de consument doorgegeven standen waren correct. Per 23 juni 2015, 6 weken eerder, was de stand 8991, hetgeen met een foto is gestaafd. De ondernemer moet derhalve 9062 als beginstand aanhouden en mag alle verbruik van die stand af berekenen. Het andere verbruik is niet door de ondernemer geleverd, maar door andere leveranciers en is jegens de consument verjaard.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient de consument te factureren op basis van de beginstand 9062.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit
mr. A.E. Zweers, voorzitter, E.J.C. van Lier en H.W. Zuur, leden, op 26 september 2018.