Informatieplicht consument. Op de verpakking wordt melding gemaakt van een onderhoudsset. De consument stelt dat deze niet is geleverd maar heeft hiervan geen melding gemaakt.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 100955

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 oktober 2014 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een graniet keukenblad.
De overeenkomst is uitgevoerd op 3 maart 2015.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Er zijn twee scheurtjes ontstaan in het blad. Dat zou komen doordat wij te hete pannen hebben geplaatst op het blad. Dat dit niet mag zou hebben gestaan in de gebruiksaanwijzing die wij echter niet hebben gekregen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Handleiding en onderhoudsset worden standaard bijgeleverd door de fabrikant. Het is niet voorstelbaar dat dit hier niet is gebeurd. Er is ook niet over gereclameerd. 
 
Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Scheurtje bij spoelbak is door overmatige plotselinge of te lange hitte belasting ontstaan.
Een kring van een te hete pan is zichtbaar.
Scheurtje 7 cm naast de koppeling is zichtbaar, door het randprofiel gescheurd en ca. 10 cm doorlopend in het blad. Dit kan haast niet anders dan door overmatige druk van bovenaf veroorzaakt zijn.

De haarscheurtjes rechtsachter naast de spoelbak zijn niet eerder ontdekt, maar wel aanwezig.
Deze hoeven geen technisch probleem op te leveren, maar zouden door de leverancier wel, net als de andere 2 scheurtjes, met lijm geïmpregneerd kunnen worden ter voorkoming van toekomstige probleempjes en vocht indringen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen van de deskundige en maakt deze tot de hare.

Gebleken is dat op de verpakking van deze keukenbladen melding wordt gemaakt van de onderhoudsset die nageleverd wordt en moet worden gebruikt om te impregneren. Deze set zou volgens de order tussen ondernemer en diens leverancier al moeten zijn bijgeleverd. Althans zo is dit alles aangegeven door de ondernemer en onvoldoende gemotiveerd betwist door de consument. Niet aannemelijk is gemaakt dat dit in dit geval niet zou zijn gebeurd, ook al omdat de consument daarover niet heeft gereclameerd na levering. Een zekere informatieplicht zijdens de consument kan op dit punt naar het oordeel van de commissie worden aangenomen. Die is niet nagekomen. De schade komt derhalve voor risico van de consument.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 20 april 2016.