Ingegroeide nagel en ontsteking; niet aannemelijk geworden dat de behandeling zoals de consument deze heeft ondergaan, niet naar maatstaven van goed vakmanschap is uitgevoerd.

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Voetverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52998

De uitspraak:

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na de behandeling door ondernemer zijn er klachten ontstaan aan de grote teennagel van mijn linkervoet. De klachten waren een ingegroeide nagel en ontsteking bij de ingegroeide nagel.   Na de behandeling tot donderdag 9 december 2010 thuis geweest en geen schoeisel aangehad. Op donderdagavond 9 december 2010 de stad in geweest en veel gelopen. Bij thuiskomst al pijnklachten. Vrijdag 10 december 2010 was mijn verjaardag en ook die dag veel gelopen. ’s Nachts dermate veel pijn, hierdoor niet kunnen slapen, dat ik uiteindelijk op 11 december 2010 om 06.00 uur telefonisch contact heb opgenomen met de huisartsenpost in [mijn woonplaats]. Ik kon er terecht om 08.30 uur. [De arts] heeft vervolgens mijn nagel moeten verwijderen. [De arts] heeft duidelijk aangegeven dat mijn nagels niet goed geknipt waren en dat de ondernemer haar werk niet goed heeft/had uitgevoerd.   De consument verlangt een kostenvergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 7 februari 2011 hebben wij in een gesprek met de consument aangeboden de door haar gemaakte onkosten, uit coulance te vergoeden. De consument wilde hier op dit moment niet op ingaan, omdat zij eerst wil afwachten of haar nagel wel terug groeit.   Daar wij op dit moment nog niet tot een schikking zijn gekomen, wil ik graag mijn standpunt uiteenzetten. De consument is op 13 april 2010 voor het eerst bij mij in de praktijk geweest. Met cliënten die voor het eerst bij mij in de praktijk komen, heb ik voor de behandeling altijd een intake gesprek. Daarna volgt er een anamnese en vertel ik duidelijk hoe mijn behandeling er vervolgens gaat uitzien. Er waren geen bijzonderheden. Ze was erg tevreden over de behandeling.   Op 6 december 2010 is de consument opnieuw bij mij in de praktijk geweest. Bij de anamnese is mij opgevallen dat de voeten er goed en verzorgd uitzagen, alleen bij de eerste unguis rechts is er sprake van een onychomycose. Ik heb hier geen biopt van genomen om dit te laten onderzoeken omdat ik hier een relatief groot stuk nagel voor nodig heb en de consument dit niet wilde. De consument voelde een lichte druk aan beide voeten, zowel mediaal als lateraal van de eerste unguis, deze waren echter niet rood of gezwollen.   Mijn conclusie was: een normale voetbehandeling.   Ik heb de consument wel geadviseerd om de mycose te behandelen met de "mesitran softgel" die verkrijgbaar is in de apotheek. De "mesitran softgel" is onderzocht in het Leids Cytologisch Pathologisch Laboratorium en is met succes ingezet om mycose te bestrijden. Ik heb bij het LCPL een opleiding gevolgd voor schimmeldiagnostiek en ben door geregistreerd. Na de behandeling had de consument geen drukpijn meer; ik heb haar wel gezegd dat als er nog vragen zijn, of toch nog klachten, zij mij altijd kon bellen. Ze is daarna tevreden naar huis gegaan, en ik heb die week niets meer van haar gehoord. Op dat moment was er geen reden voor verwijzing naar huisarts of podotherapeut. Ik heb pas op 13 december 2010 via een mail, weer iets van de consument vernomen, en ik heb daarom ook geen gelegenheid gehad om ook maar iets te ondernemen.   Ik vraag mij wel of waarom de consument zolang gewacht heeft en niet direct met mij of haar huisarts contact heeft opgenomen, aangezien zij naar eigen zeggen in het verleden al vaker zulke problemen heeft gehad. Ik ben van mening dat ik correct en zorgvuldig heb gehandeld, en zeker niet iemand met een grote winkelhaak in de nagel naar huis zou hebben gestuurd. Ik vind het jammer dat het op deze manier is gelopen, en ik betreur dit ten zeerste.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie is niet aannemelijk geworden dat de behandeling zoals de consument deze op 11 december 2010 heeft ondergaan, niet naar maatstaven van goed vakmanschap is uitgevoerd. Uit hetgeen ter zitting naar voren is gekomen met betrekking tot de behandeling acht de commissie het vrijwel onmogelijk op zo’n korte termijn een niet ingegroeide teennagel is gaan ingroeien. Veeleer is aannemelijk dat in een eerder stadium iets is gebeurd dat bij het verwijderen van de nagel heeft geleid tot de constatering dat er sprake was van een "winkelhaak". Wel is gebleken dat bij de behandeling wellicht een wondje kan zijn ontstaan, maar ter zitting heeft de consument toegegeven dat zij daar zelf geen aandacht aan heeft besteed en ook dat kan tot ontsteking hebben geleid wat de aanleiding was om zich tot de huisarts te wenden. Overigens is de commissie het met de ondernemer eens dat de consument er verstandig aan had gedaan het probleem eerst aan de ondernemer voor te leggen. De commissie acht het niet onwaarschijnlijk dat dan wellicht de teennagel niet verwijderd had behoeven te worden. Naar het oordeel van de commissie treft de klacht geen doel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging op 6 mei 2011.