Instappen zonder voldoende saldo op chipkaart is onrechtmatig

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Vervoerbewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63208

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een woordenwisseling tussen de vrouw van de consument en de chauffeur in bus 194 van [de ondernemer] op 14 november 2011 bij de bushalte aan de Fanny Blankers Koenlaan te Hoofddorp.   De consument heeft op 14 november 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Mijn vrouw wilde een op het internet gekocht saldo overzetten op de OV-Chipkaart middels het oplaadpunt in de bus. Dat mocht niet van de chauffeur. Men moest eerst over een geldig vervoerbewijs beschikken – bijvoorbeeld door een kaartje te kopen – alvorens de bus te betreden. De reden dat de OV-Chipkaart nog niet was opgeladen, was gelegen in het feit dat de twee oplaadpunten in de buurt kapot waren.   De consument verlangt onbelemmerde toegang van de klant tot de oplaadmachine in de bus voor het ophalen van reeds besteld/gekocht saldo dan wel de mogelijkheid tot opladen alvorens in te checken.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Als men instapt zonder dat er saldo op de kaart staat, dan is men juridisch gezien onrechtmatig in de bus. Dat er oplaadapparatuur in de bus aanwezig is doet aan dat feit niet af. De volgorde is eerst rechtmatig inchecken en dan eventueel opladen. Ook in het strippentijdperk mocht men niet in de bus stappen als er onvoldoende strippen op de strippenkaart aanwezig waren. De commissie verwijst kortheidshalve naar de brief van de ondernemer aan de commissie d.d. 28 december 2011. De inhoud dient als hier herhaald ingelast te worden beschouwd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Hoewel van de betreffende chauffeur wel enige flexibiliteit mocht worden verwacht, toen men hem vertelde dat er in de buurt geen deugdelijke oplaadmachine aanwezig was, heeft de ondernemer puur juridisch het gelijk aan zijn zijde. Immers, indien de chauffeur op dit soort verzoeken ingaat, dan is het niet ondenkbaar dat een kwaadwillige enkeling bij drukte in de bus in het geheel niet gaat opladen en dus gratis gaat reizen. Het is dan ook redelijk dat er één lijn wordt gevolgd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 23 februari 2011.