Kampeerplaats is kleiner dan consument mocht verwachten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: (non)conformiteit / Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 133858/140031

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft bewust gezocht naar een kampeerplaats aan de kust met een oppervlakte van ongeveer 100 m2. Bij het plaatsen van de caravan bleek de toegewezen plaats echter maar 7,5 meter breed en totaal ongeveer 60 m2 groot te zijn. De consument is tweemaal bij de receptie geweest om hierover te klagen, maar er kon geen alternatief worden geboden. De consument wil de helft van de verblijfskosten vergoed hebben. De ondernemer stelt dat hij heeft geprobeerd om tot een oplossing te komen maar de consument was volgens de ondernemer buitengewoon onredelijk naar de medewerkers van de camping. De ondernemer beschouwt de zaak als afgedaan en is niet bereid om tot een andere oplossing te komen. De commissie is van oordeel dat de ondernemer niet heeft geleverd wat de consument op basis van de overeenkomst van de ondernemer mocht verwachten. In zoverre is de ondernemer tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. De klacht van de consument is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 18 januari 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Daarbij heeft de consument bij de ondernemer een Comfortplaats voor 4 personen geboekt van maandag 2 augustus 2021 tot woensdag 11 augustus 2021 voor een bedrag van in totaal € 587,–.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft bewust gezocht naar een kampeerplaats aan de kust met een oppervlakte van ongeveer 100 m2. Die plaats heeft hij gevonden op de website van de ondernemer. De consument wilde de auto graag bij de caravan parkeren en een bijzettentje kunnen plaatsen voor zijn dochter.
Bij het plaatsen van de caravan bleek de toegewezen plaats echter maar 7,5 meter breed en totaal ongeveer 60 m2 groot te zijn. Wat inhoudt:
– Caravan staat met dissel en scheerlijnen exact tussen de toegewezen kraantjes;
– Geen mogelijkheid om een bijzettentje te plaatsen;
– Auto staat voor de voortent geparkeerd;
– Geen mogelijkheid om fatsoenlijk voor de tent een eettafel en stoelen neer te zetten;
– Geen mogelijkheid om een luifel aan de voortent op te bouwen.

De consument is tweemaal bij de receptie geweest om hierover te klagen, maar er kon geen alternatief worden geboden. Er was ook geen andere oplossing voor het parkeren. Als alternatief werd er gezegd om buiten de poort van de camping te parkeren, maar daar had de consument bewust niet voor geboekt. Bovendien was daar geen plaats tijdens het hoofdseizoen. De consument is van mening dat de ondernemer niet conform de overeenkomst geleverd heeft. In het vragenformulier van 1 november 2021 heeft de consument aangegeven de helft van de verblijfkosten vergoed te willen hebben.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft in zijn verweerschrift van 6 december 2021 aangegeven dat de consument tijdens het verblijf op de camping meermaals op de receptie is geweest om zijn ongenoegen te uiten. Telkens heeft de ondernemer geprobeerd om tot een oplossing te komen maar de consument was volgens de ondernemer buitengewoon onredelijk naar de medewerkers van de camping.
De ondernemer beschouwt de zaak als afgedaan en is niet bereid om tot een andere oplossing te komen. Het is de toon die de muziek maakt, aldus de ondernemer.

Aanvullend standpunt van de consument
De consument heeft op 19 december 2021 gereageerd op het verweerschrift van de ondernemer.
In zijn reactie geeft de consument aan dat hij slechts twee keer bij de receptie is geweest en dat hij zich zeer zeker niet buitengewoon onredelijk heeft opgesteld naar het personeel van de camping. Er is door de ondernemer ook niet geprobeerd om tot een oplossing te komen. De toon die de muziek maakt, is toen door hun gezet, aldus de consument.

Beoordeling van het geschil
1. De consument heeft als bijlage bij zijn klacht een printscreen van de website van de ondernemer overgelegd, die, voor zover thans van belang, als volgt luidt: “Comfortplaats Maximaal 6 personen
Net als onze basisplaatsen zijn onze comfortplaatsen 100m2 groot”. Op grond van deze informatie mocht de consument dus verwachten dat de door hem op de camping geboekte comfortplaats 100m2 groot was. De ondernemer heeft de stelling van de consument dat zijn comfortplaats maar ongeveer 60m2 groot was inhoudelijk niet weersproken. Daarmee heeft de ondernemer niet geleverd wat de consument op basis van de overeenkomst van de ondernemer mocht verwachten. In zoverre is de ondernemer daarom tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Voldoende aannemelijk is dat de consument hierdoor verminderd vakantiegenot heeft gehad. De consument heeft dan ook recht op een vermindering van de huurprijs. De commissie vindt het door de consument in zijn e-mail van 26 augustus 2021 aan de ondernemer genoemde bedrag van € 146,75 een passende tegemoetkoming gelet op de aard en omvang van de tekortkoming. Dat bedrag zal dus worden toegewezen.

2. Omdat de klacht gegrond is moet de ondernemer tevens het klachtengeld aan de consument vergoeden en is hij behandelingskosten aan de commissie verschuldigd.

3. Dit leidt de commissie tot de volgende beslissing.

Beslissing
De ondernemer dient aan de consument binnen 30 kalenderdagen na de verzending van deze beslissing een bedrag te betalen van € 146,75.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 52,50 aan de consument te vergoeden in verband met het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. J.L. Sierkstra, voorzitter, mevrouw J. Hagedoorn en mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-De Klerk, leden, op 24 januari 2022.