Karakter familiecamping is veranderd door het verhuren van een groot deel van de woningen aan buitenlandse werknemers

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Karakter camping    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC08-0004

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de staat waarin de door de consument gehuurde bungalow verkeerde en het feit dat een aanzienlijk deel van de vakantiebungalows werd bewoond door werknemers.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurde een bungalow op het park van de ondernemer voor de periode van 15 tot 19 oktober 2007. De consument was zeer ontevreden over de bungalow. Het huis was vuil en maakte een uitgewoonde indruk. Er zaten diverse vocht- en schimmelplekken in het huis en het zitkussen van de bank was zwart en vuil. Achter het huis stond een kapotte schotelantenne. De beide stapelbedden waren kapot en onveilig.   Bovendien waren minimaal 41 van de 57 huisjes verhuurd aan buitenlandse werknemers. Het door de consument gehuurde huisje maakte deel uit van zes geschakelde huisjes. De bungalow van de consument was het enige huis uit die serie dat niet door werknemers werd bewoond. Direct na aankomst ging de oudste dochter van de consument met haar broertje naar de speeltuin. De dochter werd uitgefloten door in het park verblijvende mannen en de speeltuin bleek “bezet” door een aantal mannen. De dochter van de consument was hierdoor erg van streek. Dit was niet het “rustige familiepark” dat in de folder wordt beloofd.   Na melding van de klacht bleek het niet mogelijk tot een goed gesprek te komen met de leiding van het park. Ook was men niet bereid contact op te nemen met de eigenaar/directie van het park. De consument heeft daarom het park verlaten. De consument kreeg restitutie van de schoonmaakkosten en de toeristenbelasting. Hij verlangt terugbetaling van de volledige huursom en reserveringskosten ad € 433,50.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Tien minuten na aankomst kwam de consument op de receptie met de mededeling dat hij niet wilde blijven op het park. De bungalow zou vuil zijn en muf ruiken en de kussens van de bank zouden vuil zijn. De bungalow was ’s morgens schoongemaakt. De trapjes van de stapelbedden horen los te zitten. Van een defect was geen sprake. De ondernemer had de klachten kunnen verhelpen door de kussens te vervangen en de geur te verbeteren met een interieurspray. De consument bood de ondernemer echter niet de gelegenheid om de problemen op te lossen.   Het standpunt over de buitenlandse gasten vindt de ondernemer zeer spijtig om te horen. Deze buitenlandse gasten gedragen zich niet anders dan Nederlandse gasten. De ondernemer heeft hiermee goede ervaringen. Veertig van de 57 bungalows waren bezet door buitenlandse werknemers, zowel mannen als vrouwen. Het overige deel werd verhuurd aan toeristen.   De eigenaresse van de camping was die dag niet bereikbaar. Van een weigering contact met haar op te nemen was dan ook geen sprake. De consument kreeg de toeristenbelasting en schoonmaakkosten terug. De behandeling van de rest van de klacht moest worden uitgesteld, omdat de eigenaresse met zwangerschapsverlof was tot 1 maart 2008. De consument wilde niet hierop wachten. De andere gasten zijn altijd zeer tevreden over de service en de bungalows.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat de klachten over de bungalow niet ontvankelijk zijn, omdat de consument de ondernemer niet in de gelegenheid heeft gesteld deze klachten op te lossen.   De commissie acht de klacht over de verhuur van circa 75% van de vakantiebungalows aan buitenlandse werknemers gegrond. Niet omdat het buitenlanders betreft, maar omdat er werknemers wonen in een vakantiepark dat wordt aanbevolen als een rustig familiepark. Op een camping zijn voor vele gasten de sociale contacten belangrijk. Men verwacht op een familiecamping andere vakantiehoudende gezinnen met kinderen. Gezien het feit dat het om een aanzienlijk percentage van de bungalows gaat dat aan werknemers is verhuurd en gezien het feit dat het niet om een afgescheiden deel van het terrein gaat, meent de commissie dat hierdoor het karakter van familiecamping verandert.   De ondernemer had dan ook in zijn schriftelijke en mondelinge informatie moeten vermelden dat een deel van de camping is verhuurd aan werknemers. Dergelijke relevante informatie mag niet aan de recreanten worden onthouden. De consument had dan zelf kunnen beslissen of hij onder die omstandigheden een bungalow wilde reserveren. Aangezien aan deze situatie op korte termijn niets kon worden veranderd, was deze klacht dan ook onoplosbaar. Aangezien het om een wezenlijke klacht gaat, had de consument naar het oordeel van de commissie het recht om de overeenkomst te ontbinden.   De commissie meent dan ook dat de ondernemer de huursom en reserveringskosten dient te restitueren.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 433,50. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 37,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 21 april 2008.