Klacht over gids niet tijdens reis geuit

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Begeleiding/hulppersonen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60885

De uitspraak:

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft voor de geboekte reis gekozen omdat in de brochure expliciet staat vermeld dat het een Nederlandse riviercruise betrof en zijn zwager alleen het Nederlands beheerst. De reisorganisator is ernstig tekort geschoten bij het aanstellen van de gids/reisleider. De gids, van Russische komaf, beheerste de Nederlandse taal bijzonder slecht, heeft maar één lezing verzorgd en door zijn slechte Nederlands was hij moeilijk te volgen. Hij had zich kennelijk onvoldoende voorbereid want over het traject Moskou naar Sint Petersburg wist hij weinig te vertellen. Drie excursies werden geleid door alleen Russisch sprekende gidsen, die door de eigen gids maar summier werden vertaald. De gids heeft klager bovendien niet in de gelegenheid gesteld om de Basilius kathedraal op het Rode Plein in Moskou te bezoeken. De gids heeft niet de kwaliteit kunnen bieden om de reis tot een succes te maken en klager houdt de reisorganisator daarvoor verantwoordelijk. De gids zelf voelde zich ook niet gelukkig met de situatie.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Hij heeft de gids zelf niet aangesproken over zijn functioneren en ook de reisorganisator daarover niet ingelicht tijdens de reis. Klager vond het lastig om dat te doen. Op de gids na was het een prettige reis. Wanneer dat mogelijk was, heeft klager aansluiting gezocht bij een Duits reisgezelschap waar wel veel uitleg werd gegeven. De hele groep had klachten over de gids en er is veel onderling gesproken over zijn slechte Nederlands. Het was niet mogelijk om de Basilius kathedraal in de eigen vrije tijd te bezoeken. Het was een druk programma en het was niet eenvoudig om daar op eigen gelegenheid te komen. Al met al heeft de reis niet voldaan aan de verwachtingen van klager en is hij teleurgesteld.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De gids tijdens de door klager geboekte reis is van origine Rus en woont al jaren in Nederland. Hij werkt als reisleider, ook voor een aantal andere vooraanstaande Nederlandse reisorganisaties; hij schrijft over Rusland en geeft ook lezingen. Hij is goed verstaanbaar in de Nederlandse taal en hoewel klager heeft aangegeven, dat bijna de hele groep zich heeft beklaagd over de taalvaardigheid van de gids, heeft alleen klager zijn beklag kenbaar gemaakt. Voor excursies naar bepaalde bezienswaardigheden worden lokale gidsen ingezet en dat is van overheidswege bepaald. Het bezoeken van de Basilius kathedraal is niet in het programma inbegrepen en dat had klager kunnen doen in de vrij te besteden middag die het programma biedt. Volgens de reisorganisator heeft de gids zijn werk goed gedaan en is van wanprestatie jegens klager geen sprake.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager is kennelijk teleurgesteld over de wijze waarop de gids zijn taak heeft uitgeoefend en meent dat hij mocht verwachten dat de gids beter te verstaan zou zijn geweest, meer had verteld en klager beter had moeten faciliteren bij het maken van excursies die niet in het programma waren inbegrepen. De vraag die nu ter beantwoording door de commissie voorligt is of de reisorganisator tekort is geschoten in de uitvoering van wat is overeengekomen met klager.   De commissie stelt voorop dat het jammer is, dat klager zijn klachten niet kenbaar heeft gemaakt tijdens de reis. Daardoor heeft hij zowel de gids als de reisorganisator de mogelijkheid ontnomen om de klachten te bespreken, zo nodig nader te onderzoeken en indien mogelijk daaraan wat te doen. Op grond van wat ter zitting is besproken en na bestudering van de overgelegde stukken, is de commissie van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat klager meer mocht verwachten dan hij heeft gekregen. Van een tekortschieten door de reisorganisator in de uitvoering van de reis is dan ook geen sprake.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 23 november 2011.