Klacht ziet op behandeling en behandelrelatie met zorgaanbieder, klacht ontvankelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: ontvankelijkverklaring   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 78245/103444

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt klaagt over de manier waarop de zorgaanbieder zich heeft gedragen. De cliënt voelt zich niet gehoord. Waardoor zijn psychische problematiek toeneemt. De zorgaanbieder heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard, omdat de cliënt niet meer onder behandeling is. Hij is namelijk al een jaar uitgeschreven. De cliënt is het er niet mee eens dat de zorgaanbieder zijn klacht niet wil behandelen. De commissie oordeelt dat de door de cliënt omschreven klacht zich afspeelde in de periode dat de cliënt nog wel ingeschreven en onder behandeling bij de zorgaanbieder was. De klacht heeft te maken met de behandelrelatie met de zorgaanbieder. De commissie oordeelt daarom dat de klacht ontvankelijk is.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen
[Cliënt], wonende te [woonplaats]

en

Stichting IrisZorg, gevestigd te Arnhem
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de ontvankelijkheid van de klacht.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De cliënt klaagt over de wijze waarop de zorgaanbieder zich jegens hem heeft gedragen. Hij voelt zich niet gehoord, waardoor zijn psychische problematiek toeneemt. Hij is het er niet mee eens dat de zorgaanbieder niet bereid is om op de klacht in te gaan, omdat zijn klacht ziet op een periode (vanaf 27 april 2020) waarin hij bij de zorgaanbieder in behandeling was.

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zorgaanbieder heeft de klacht van de cliënt niet-ontvankelijk verklaard, omdat de cliënt niet meer onder behandeling is. Hij is inmiddels een jaar uitgeschreven.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft uit het dossier opgemaakt dat de cliënt bij de zorgaanbieder in behandeling is geweest van 9 oktober 2017 tot zijn formele uitschrijving op 3 juni 2020. De door de cliënt omschreven klacht speelde zich (grotendeels) in die periode af en heeft te maken met zijn behandelrelatie met de zorgaanbieder. Daaruit volgt dat de klacht van de cliënt ontvankelijk is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ontvankelijk.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zorg Algemeen, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer dr. J.W. Stenvers, de heer mr. P.O.H. Gevaerts, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. N. Graumans, secretaris, op 18 juni 2021.