Klachten met betrekking tot lichamelijk letsel worden niet behandeld door commissie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: (Immateriele) schade    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: ontvankelijkverklaring   Uitkomst: deels ontvankelijk/deels niet-ontvankelijk   Referentiecode: 180816/188595

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klacht gaat over een aanvaring met een treinconducteur bij het instappen in de trein. De ondernemer doet een beroep op niet-ontvankelijkheid van de consument. Volgens artikel 5b van het regelement van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer worden klachten met betrekking tot lichamelijk letsel niet behandeld door de commissie. De commissie stelt vast dat de consument niet-ontvankelijk is in de klacht omtrent zijn lichamelijk letsel, maar wel ontvankelijk in zijn klacht.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft een klacht ingediend bij de ondernemer.

Het geschil betreft het gedrag van een bij de ondernemer werkzame conducteur en de door de ondernemer aangeboden compensatie daarvoor.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 18 juli 2022 stapte de consument in de trein naar Rotterdam centraal. Op dat moment botste hij tegen de conducteur aan die uitstapte. Daarbij heeft de conducteur expres en krachtig met zijn ellenboog het lichaam van de consument geraakt.

Toen de consument verhaal wilde halen tijdens de treinreis is hij op zijn handen geslagen om het filmen van het incident te stoppen en heeft en andere medewerker de consument met kracht weggeduwd. Op het station Amsterdam Bijlmer Arena aangekomen moest de consument van de conducteur de trein verlaten. De trein zou pas weer vertrekken nadat de consument de trein zou hebben verlaten. Passagiers gingen zich er mee bemoeien en vonden ook dat de consument de trein moest verlaten. Bij het verlaten van de trein beet de conducteur hem nog toe dat als je je als toerist in Nederland moet gedragen. De consument is een Turkse man met een baard en een Nederlands staatsburger. De agressie van de conducteur komt voort uit racisme.
De consument is van mening gecompenseerd te moeten worden. Immers, er is geweld gebruikt tegen hem en door het gebeuren is hij getraumatiseerd. De aangeboden vijf eerste klas dagkaarten zijn daartoe onvoldoende.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In artikel 5 sub b van het reglement van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer staat dat de commissie een consument ambtshalve niet ontvankelijk verklaart indien het geschil betrekking heeft op lichamelijk letsel samenhangend met het openbaar treinvervoer. De consument verzoekt in zijn klacht om een financiële vergoeding voor fysiek en psychologisch letsel als gevolg van het incident. De ondernemer meent dat de commissie zich niet ontvankelijk had dienen te verklaren gezien de aard van de klacht.

Indien de commissie artikel 5 sub b van het reglement zo leest dat psychologisch letsel niet ook onder fysiek letsel valt, dan zou de commissie zich gedeeltelijk niet ontvankelijk kunnen verklaren voor het gedeelte dat gaat over (een vergoeding voor) lichamelijk letsel.

Beoordeling
Indien het geschil betrekking heeft op lichamelijk letsel samenhangend met het openbaar treinvervoer kan de commissie de consument niet ontvangen in zijn klacht omtrent lichamelijk letsel. Voor het overige kan de commissie de consument wel ontvangen in zijn klacht.

Op grond van het voorgaande is de consument niet ontvankelijk in de klacht omtrent zijn lichamelijk letsel maar wel ontvankelijk voor het overige.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de consument niet ontvankelijk in zijn klacht omtrent lichamelijk letsel en verklaart de consument ontvankelijk in het overige.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer mr. D. van Setten, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 6 december 2022.