Klager had ten tijde van de boeking kunnen weten dat de door hem van belang geachte zwemmogelijkheden niet beschikbaar waren. Annuleringskosten verschuldigd

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 42922

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een drie kamerchalet op camping Domaine le Pommier in Villeneuve-de-Berg in Frankrijk voor drie personen voor de periode van 30 april 2010 tot en met 7 mei 2010 voor de som van € 367,50.   De klager heeft op 19 april 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Hij heeft via internet geboekt met name vanwege de glijbaan en het zwembad, die ter plaatse -volgens de informatie op internet – aanwezig zouden zijn. De volgende dag ontving de klager per mail bericht dat die glijbaan en dat zwembad niet open zouden zijn en dat was voor de klager reden om de geboekte reis direct te annuleren. Bij het boeken was die informatie niet kenbaar gemaakt door de reisorganisator en daarom is het niet terecht dat de reisorganisator de consument een bedrag van € 332,30 laat betalen aan annuleringskosten. Hij heeft immers binnen 24 uren geannuleerd omdat hem wezenlijke informatie was onthouden.   De klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 17 april 2010 reserveerde de klager via de internetsite van de reisondernemer eerder genoemde reis. Eind maart 2010 was de reisorganisator op de hoogte gesteld van het feit dat het nieuwe golfslagbad niet af zou zijn en dat de waterglijbanen pas eind juni open zouden gaan. Per 31 maart 2010 zijn die gegevens in het reserveringssysteem verwerkt en op de internetsite weergegeven onder het tabblad “extra informatie”. De reisorganisator gaat er van uit dat zijn cliënten kennisnemen van alle relevante informatie voordat zij de opdracht tot boeken accorderen. De klager heeft dat jammer genoeg niet gedaan; hij heeft kennelijk niet alle tabbladen aangeklikt voordat hij de reis boekte en was daardoor niet op de hoogte van de wijziging. Aan de klager zijn annuleringskosten in rekening gebracht conform de geldende algemene voorwaarden. Hij heeft nog geprobeerd de klager te bewegen om toch gebruik te maken van zijn reservering, omdat er andere goede mogelijkheden bestond om te zwemmen in Domaine La Pommier. Het grote lagunezwembad met grote glijbanen, het klassieke verwarmde zwembad en het kinderbad met spelletjes waren wel open en daarvan kon gebruik worden gemaakt door de gasten.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De uitbreiding van de zwemmogelijkheden was niet op tijd beschikbaar. Ook zonder die uitbreiding zijn daar goede zwemmogelijkheden. Er komen regelmatig verzoeken om annulering binnen na internetboekingen waar niet echt goede redenen voor zijn. Daarom worden in dergelijke gevallen annuleringskosten in rekening gebracht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van wat de reisorganisator heeft aangevoerd, gaat de commissie er van uit dat de klager niet alle informatie heeft gelezen voordat hij de accommodatie boekte die hij later heeft geannuleerd. Dat de informatie over de wijziging van de zwemmogelijkheden op de internetsite van de ondernemer beschikbaar was voor de klager op het moment dat de klager de accommodatie boekte, is niet weersproken.   Hem is dan ook naar het oordeel van de commissie en anders dan de klager kennelijk meent, door de reisorganisator geen informatie onthouden. Nu de klager ten tijde van de boeking had kunnen weten dat de door hem van belang geachte zwemmogelijkheden niet beschikbaar waren, is ook de commissie van oordeel dat hij niet zonder kosten te betalen de boeking kan annuleren.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 14 oktober 2010.