Klager handelt in de uitoefening van een bedrijf: commissie niet bevoegd

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 70911

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 februari 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van [vinyl] tegen de daarvoor door klager te betalen prijs van € 187,33 te vermeerderen met legloon van € 60,30. De levering vond plaats op of omstreeks 25 februari 2011.   Klager heeft op 19 februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Het vinyl is gelegd in een schoonheidssalon. In februari 2012 heeft klager geklaagd over het ontstaan van blaasjes/opbollingen van de toplaag van het vinyl op de plaats waar zij met een stoel overheen rijdt. Er is geen sprake van het laten vallen van agressieve behandelproducten zoals de ondernemer heeft gesuggereerd. De ondernemer heeft de vloer geïnspecteerd en bij brief van 27 juli 2012 gesteld dat de schade niet veroorzaakt wordt door een gebrekkig product maar door invloeden van buitenaf. Op het voorstel van de ondernemer een expertisebureau op kosten van klager in te schakelen is klager niet ingegaan. Klager wijst op de voorwaarden op grond waarvan 15 jaar garantie bestaat.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Bij de aankoop is aangegeven dat het vinyl geschikt dient te zijn voor zakelijk gebruik en is advies gevraagd in verband met het gebruiken van een stoel met wieltjes. Het gaat om een bedrijfsruimte waar meerdere ondernemingen zijn gevestigd waaronder de schoonheidssalon van klager. Er is gekozen voor dezelfde vloerbekleding. Klager stelt dat zij startende ondernemer is.   Klager verlangt dat het vinyl wordt verwijderd en dat nieuw vinyl wordt gelegd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De klachten zijn ontstaan door invloeden van buitenaf. De klacht doet zich alleen voor op de werkplek van klager.   Naar aanleiding van het deskundigenrapport heeft de ondernemer voorgesteld de overeenkomst te ontbinden in die zin dat het totaalbedrag inclusief stoffeerkosten wordt terugbetaald (€ 187,33 + € 60,30). De ondernemer is niet in staat vinyl te leveren met een toplaag van 0.50 of 0.70 mm. Klager heeft dit aanbod niet aanvaard omdat zij ook de drie aansluitende ruimtes vergoed wenst te hebben. De ondernemer stelt dat dit geen gevolgschade betreft en bovendien zijn er geen klachten over het vinyl in deze ruimtes.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het vinyl is correct gelegd. De ondervloer is een vlakke drukvaste hardhouten plankenvloer waarop het vinyl is aangebracht. Op de plek waar blazen zijn ontstaan draait de stoel van klager continu heen en weer (van de cliënt naar de wastafel). De stoel is uitgevoerd met een vijfteens poot waaraan soepel draaiende hardplastic rolwielen zijn bevestigd. Door het draaien van de rolwielen malen deze op de toplaag van het vinyl. De dikte van de toplaag is 0,34 mm. De toplaag is op de draaiplaatsen losgelaten van de onderlaag. Het vinyl heeft de product-eigenschappen van gebruik met zwenkwielen (intensief gebruik). De vinyl dient te voldoen aan de eisen conform het plaatje ‘kantoor met twee personen’.   De klacht wordt als ernstig beoordeeld. De deskundige acht reparatie geen optie. Vervanging door een meer professionele kwaliteit vinyl met een dikkere toplaag wordt als oplossing aangedragen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van het reglement van de commissie wordt als consument aangemerkt de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Klager heeft een eenmanszaak (schoonheidssalon) en ten behoeve van deze eenmanszaak is een koopovereenkomst gesloten voor het aanschaffen en leggen van vinyl. Klager handelt derhalve in de uitoefening van haar bedrijf zodat de commissie zich ambtshalve onbevoegd dient te verklaren het onderhavige geschil te behandelen. Het gegeven dat de ondernemer op de klacht heeft gereageerd en een deskundige namens de commissie is ingeschakeld maakt dit niet anders.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   De commissie acht termen aanwezig om aan de consument het klachtengeld van € 75,– terug te betalen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 12 december 2012.