Klager heeft meerdere keren geïnformeerd of prijs klopt. Geen kennelijke vergissing

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43919

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 december 2010via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Turkije in met verblijf in een hotel op basis van vol pension, voor de periode van 4 september t/m 26 september 2010 voor de som van € 695,50.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik verwijs naar de weergave van mijn klachten in het klachtenformulier voor de Geschillencommissie Reizen, mijn brief van 19 maart 2010 en de brief van mijn raadsvrouw van 12 april 2010. Ik heb op 15 december 2009 de vakantie geboekt, nadat ik geïnformeerd had naar de prijs. Volgens de reisorganisator was het een superaanbieding en kon ik gewoon boeken. De reisorganisator heeft een bevestiging gestuurd per mail en per post. Ik heb de aanbetaling voldaan. Een maand later heb ik bijgeboekt voor mijn kinderen. Voor die boeking heb ik 2 keer geïnformeerd of onze prijs wel klopte. Weer werd verzekerd dat de prijs klopte en dat ik de reis voor mijn kinderen met gerust hart kon boeken.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij hadden de prijs op internet gezien. We hebben gemaild en gebeld met de reisorganisator. Wij dachten dat het wel erg goedkoop was. Het antwoord van de reisorganisator was dat het om familiekamers ging en dat die in het naseizoen moeilijk te verhuren waren. Wij hadden via een zoekmachine op de accommodatie gezocht. Een maand later keek ik op internet en zag dat de prijs voor mijn dochter voor dezelfde accommodatie € 800,– per persoon per week bedroeg. Ik heb voor de zekerheid nog een keer rechtsreeks met de reisorganisator gebeld en met beide [boekingskantoren]. Ik kraag het antwoord dat wij een aanbieding hadden geboekt. Ik merk nog op dat wij op 15 december 2009 een schriftelijk bevestiging van de reis hebben ontvangen. Pas drie maanden na de boeking heeft de reisorganisator de reis geannuleerd. Ik heb daartegen op 19 maart 2010 protest aangetekend. De reissom van onze nieuw te boeken reis was € 2.270,– voor 2 in plaats van 3 weken. Ik heb als schikkingsvoorstel aangeboden 1 week met de kinderen voor de oude prijs te gaan.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is sprake van en kennelijk fout of vergissing, die overduidelijk zichtbaar dan wel herkenbaar was. voor klager. De reissom had € 6.480,– moeten zijn. Wij menen dat onze beslissing niet afwijkt van het zogenaamde Otto-arrest.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De reisorganisator heeft aangevoerd dat zij niet kon worden gehouden aan de door klager gesloten reisovereenkomst op basis van € 678,–, omdat klager had moeten begrijpen dat er sprake is gewest van een kennelijke fout of vergissing die overduidelijk voor klager zichtbaar of herkenbaar was. Uit het feitenbestand, zoals die blijkt uit het dossier en de toelichting ter zitting, heeft de commissie afgeleid dat ook klager vraagtekens heeft geplaatst bij de prijs van de door haar geboekte reis. Naar aanleiding daarvan heeft zij bij herhaling rechtsreeks bij de reisorganisator en bij de betrokken boekingskantoren geïnformeerd of de prijs wel klopte. Naar aanleiding daarvan is haar telkens gemotiveerd te verstaan gegeven dat dat het geval was. In de gegeven omstandigheden heeft klager voldoende aan haar onderzoeksplicht voldaan en mocht zij naar aanleiding van de resultaten daarvan erop vertrouwen dat de reisorganisator de overeenkomst, zoals geboekt, zou nakomen. De reisorganisator heeft volgens de commissie ten onrechte na 3 maanden de reisovereenkomst geannuleerd, waarna klager een alternatieve en duurdere reis heeft geboekt. De commissie is van oordeel dat klager in redelijkheid recht heeft op een schadevergoeding gelijk aan de extra kosten voor de alternatief geboekte reis. Het zogenaamde Otto-arrest vindt volgens de commissie geen toepassing omdat klager ruimschoots aan haar onderzoekspicht heeft voldaan.   De commissie acht de klacht derhalve gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 1.592,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 205,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 30 september 2010.