Klager is naar het oordeel van de commissie voldoende geïnformeerd met betrekking tot de seniorentoeslag.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117401

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 maart 2018 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van vliegreis voor 1 persoon naar [plaats[ in [land] en de huur van een auto, voor de periode van 3 april 2018 t/m 12 april 2018 voor de som van € 329,19.

Klager heeft op 10 april 2018 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb bij de reisorganisator een vlucht en de huur van een auto geboekt. Op de boekingsbevestiging staat voor de huurauto vermeld dat alle toeslagen zijn inbegrepen. Op de boekingsbevestiging staat bij ‘Regels en beperkingen’ weliswaar vermeld dat “de volgende regels en beperkingen worden aangeleverd door de autoverhuurder” maar dat is voor mij niet van belang. De reisorganisator is immers de verhuurder en die heeft op de boekingsbevestiging aan mij gemeld dat toeslagen in de prijs zijn inbegrepen. Bij de boeking heb ik ook mijn leeftijd vermeld. Ik ben in goede conditie, niet invalide, zonder waarneembare geestelijke afwijking en ik rij al tientallen jaren schadevrij door Europa. Welke omstandigheden extra kosten veroorzaken wordt nergens vermeld. Bovendien wordt bij ‘regels en beperkingen’  vermeld dat mogelijk voor bestuurders ouder dan 70 extra kosten kunnen gelden. Dus niet, zoals de reisorganisator stelt, dat daarvoor extra kosten gelden. Ter plaatse werd mij echter € 196,60 in rekening gebracht omdat ik 74 jaar ben. Omdat volgens de boekingsbevestiging alle toeslagen zijn inbegrepen is genoemd bedrag ten onrechte door het autoverhuurbedrijf bij mij in rekening gebracht en dient de reisorganisator dit aan mij terug te betalen.

Klager verlangt een vergoeding van € 196,60.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Tijdens het boekingsproces is klager verwezen naar de regels en voorwaarden die gelden bij de huur van een auto. Op het eerste scherm diende klager een keuze te maken welke auto hij wil reserveren. Op het tweede scherm staat vervolgens de informatie “ niet inbegrepen bij tarief” en kan men klikken op de blauwe letters ‘regels en beperkingen’. Als hierop wordt geklikt opent de site ‘Extra kosten of beperkingen gelden voor bestuurders onder de 25 en boven 70’.  Daar wordt vervolgens gemeld dat voor chauffeurs ouder dan 70 jaar een seniorentoeslag geldt. Tevens wordt vermeld dat de toeslag, indien van toepassing, betaald moet worden in de plaatselijke valuta aan het plaatselijke verhuurkantoor afhankelijk van de leverancier. Bij het afsluiten van de gehele boeking dient men aan te klikken dat men op de hoogte is van alle regels en voorwaarden die gelden voor de vlucht en de autohuur. Klager was dus, althans had op de hoogte kunnen zijn van het feit dat in verband met zijn leeftijd een toeslag zou gelden. Bij autohuur gelden de regels van de verhuurder.
Klager is op een correcte wijze geïnformeerd over de te verwachten meerkosten. Daarom gaan we niet over tot vergoeding van die meerkosten.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat de reisorganisator slechts een reservering tot stand heeft gebracht bij het autoverhuurbedrijf. Anders dan klager stelt brengt dit niet mee dat de reisorganisator daarmee de verhuurder wordt.

Op de boekingsbevestiging staat op bladzijde 2, bij de bevestiging van de reservering van de huurauto, onder de kop ‘Regels en beperkingen” vermeld:

. De volgende regels en beperkingen worden aangeleverd door de autoverhuurder
(…)
. Extra kosten of beperkingen. Opent een nieuw venster gelden mogelijk voor bestuurders onder 25 of over 70
(…)

Wanneer op de zin ‘Extra kosten of beperkingen’ wordt geklikt wordt een nieuw venster geopend, met als aanhef ‘Extra kosten of beperkingen gelden voor bestuurders onder 25 en boven 70’. In dat venster wordt vervolgens informatie verschaft, die voor zover hier van belang als volgt luidt:
(…)
Voor chauffeurs ouder dan 70 jaar, geldt een seniorentoeslag of als alternatief kan het afsluiten van een extra verzekering van toepassing zijn. Indien van toepassing wordt deze betaald in de plaatselijke valuta aan het plaatselijke verhuurkantoor afhankelijk van de leverancier.

Bij het afsluiten van het boekingsproces dient de boeker aan te klikken dat hij op de hoogte is van alle regels en voorwaarden die gelden voor de vlucht en autohuur.

Gelet op wat hiervoor is overwogen is de commissie van oordeel dat klager door de reisorganisator is geïnformeerd over het feit dat bij een leeftijd ouder dan 70 jaar een seniorentoeslag kan gelden. Dat, zoals klager heeft gesteld, die toeslag blijkens de boekingsbevestiging is inbegrepen in de aan de reisorganisator betaalde prijs volgt de commissie niet. Weliswaar staat in de boekingsbevestiging vermeld dat toeslagen zijn inbegrepen, maar het had klager redelijkerwijs duidelijk kunnen en moeten zijn dat, gelet op wat staat vermeld in het venster met als aanhef ‘Extra kosten of beperkingen gelden voor bestuurders onder 25 en boven 70’, de seniorentoeslag niet onder die toeslagen is begrepen. Dat kan ook worden afgeleid uit het feit dat, zoals klager zelf stelt, een seniorentoeslag mogelijk is.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 14 juni 2018.