Klager is niet de geadresseerde; klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51353

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een brievenbusgeschil.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De klager is voorzitter van [een afdeling]. Hij klaagt dat TNT Post brieven heeft gestuurd aan derden over de plaats waar zij hun brievenbussen hebben staan en stelt dat de door TNT Post voorgestelde plaats verkeersonveilige situaties oplevert.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   TNT Post stelt dat de klager niet zelf is aangeschreven om een brievenbus aan de openbare weg te plaatsen noch is gemachtigd om de aangeschreven bewoners te vertegenwoordigen en voert aan dat de klager niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In artikel 1 van het Reglement van de commissie is bepaald dat als consument kan worden aangemerkt de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die als geadresseerde een brievenbusgeschil heeft.   Nog daargelaten dat klager lijkt op te treden als voorzitter van [een afdeling] en niet als natuurlijk persoon, is hij in ieder geval niet de geadresseerde die een brievenbusgeschil met TNT Post heeft, zoals het reglement beschrijft.   Op grond van het voorgaande is de klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De klager wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 29 april 2011.