Klager mocht rekenen op een caravan als bedoeld in de brochure

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63588

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 februari 2011 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in stacaravans voor zeven personen te Lege Cap Ferret in Frankrijk op basis van logies, voor de periode van 31 juli 2011 t/m 14 augustus 2011 voor de som van € 3.390,–.   Klager heeft op 15 augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De omschrijving van de accommodatie op de internetsite van de reisorganisator komt niet overeen met de werkelijkheid.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De afmetingen van de caravans waren aanzienlijk kleiner dan zij mocht verwachten. In plaats van ongeveer 27 m² was er maar 21 m² beschikbaar en dat is veel in een caravan. Ter plaatse bleek dat er eerder mensen over geklaagd hebben. Er was niet alleen sprake van een andere plattegrond, maar de caravan was echt te klein. Het was aangeprezen als een riant vakantiehuis, met een royale zithoek, een grote tafel, een volwaardige keuken met gasfornuis, een ruime koelkast en een hoop bergruimte uitermate geschikt voor een vakantie met kinderen. Dat er een nadere omschrijving in een prijslijst heeft gestaan, wist klager niet. Zij is afgegaan op de brochure en als zij geweten had dat de afmetingen en aankleding anders konden zijn dan had zij niet geboekt. Bij het boeken van de reis bij het boekingskantoor is hierover ook niet gesproken. Ook bij het boekingskantoor is zij niet gewezen op de informatie in de prijslijst en klager gaat er van uit dat de medewerkster daar er ook niet van geweten heeft. Het boekingskantoor vond achteraf dat hij klager had moeten informeren en omdat dat niet is gebeurd, is klager 10% van de reissom aangeboden en ook uitbetaald. Terugbetaling van de hele reissom is op zijn plaats omdat de hele vakantie in het water is gevallen door de slechte accommodatie.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 17 november 2011, maar verlangt een hogere vergoeding, te weten € 333,20.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   In de brochure staat vermeld een algemene beschrijving met de waarschuwing dat het een voorbeeld van een stacaravan Bali betreft en dat de plattegrond en uitvoering kunnen variëren. De bijzonderheden van de stacaravan wordt vermeld onder de prijstabel: bijzonderheden 4 personen afmeting 5,4 x 4, tafelmodel koelkast, veranda, radio, koffiezetapparaat, 2e slaapkamer en stapelbed.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De specificaties zoals vermeld in de prijstabel geven een juiste weergave van wat klager had kunnen verwachten. Er is uit coulance en onverschuldigd een aanbod gedaan. Klager heeft gebruik gemaakt van de accommodatie en alleen daarom al is het terugbetalen van de reissom niet aan de orde.   De reisorganisator heeft d.d. 17 november 2011 een vergoeding aangeboden van € 333,20.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Met klager is de commissie van oordeel dat de tekst in de brochure waarin vermeld wordt dat plattegrond en uitvoering kunnen variëren, misleidend kan worden genoemd. Op grond van die tekst mocht klager er redelijkerwijs op vertrouwen dat zij een caravan ter beschikking zou krijgen als bedoeld in de brochure en hoefde zij er geen rekening mee te houden dat zij een caravan ter beschikking zou krijgen waarvan niet alleen het oppervlakte kleiner was maar ook de aankleding van de caravan minder zou zijn. In dit verband is van belang dat er in de brochure te dien aanzien niet expliciet verwezen wordt naar de prijstabel en kennelijk ook de medewerker van het boekingskantoor daar niet van uit is gegaan.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat klager minder heeft ontvangen dan wat klager redelijkerwijs mocht verwachten. De commissie acht de klachten van dien aard dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag. Een tegemoetkoming van 20% van de reissom is op zijn plaats, de vergoeding die het boekingskantoor kennelijk heeft vergoed daarbij inbegrepen. Nu klager om haar moverende redenen gebruik heeft gemaakt van de accommodatie gedurende de hele geboekte periode, is ook de commissie van oordeel dat vergoeding van de hele reissom niet aan de orde is.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 666,–, daarbij inbegrepen het bedrag dat kennelijk reeds door het boekingskantoor is vergoed. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 24 februari 2012.